jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Hymenoscyphus calyculus (Fr.) W. Phillips [as 'Hymenoscypha']

Hymenoscyphus conscriptus (P. Karst.) Korf ex Kobayasi
na stronie — występowanie

występowanie

Na drewnie i gałązkach drzew liściastych.