takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Hymenoscyphus lepismoides Baral et Bemmann