fot. jsb-DSC_6528_1 (856×664) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cyathicula cyathoidea

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.05.2010, Gm. Lwówek Śl. k. Radomiłowic, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń