Tx: 531
grzyby.pl

Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.

wodnicha kropkowana, wodnicha punktowana
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• patrz uwagi na stronie wodnichy jesiennej (Hygrophorus tephroleucus) [MS (2024-3-23)]
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
grupa owocników, las mieszany świerk, grab, dąb
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)

owocnik

Kapelusz szary do szarobrązowego, w centrum ciemniejszy; u młodych okazów powierzchnia nieco lepka, potem suchy, promieniście włókienkowaty, w centrum także drobno łuseczkowaty; 30-50(60) mm; początkowo wypukły potem rozpostarty, z niewyraźnym garbkiem lub z wiekiem zapadnięty; brzeg kapelusza początkowo podwinięty, nieco wystający poza blaszki, karbowany.

space

Trzon biały; powierzchnia sucha, z charakterystycznymi brązowawymi, czarniawymi lub oliwkowymi ziarenkami na powierzchni, pod powiększeniem ukazuje się ich struktura - są to pęczki włosków o średnicy 5-8 µm; 40-80 x 5-10 mm, równogruby, z wiekiem rozszerzający się ku szczytowi i pusty.

space

Pileus grey to grey-brown, centrally darker; when young slightly lubricous, then dry, radially fibrillose, in the center also minute scaly; 30-50(60) mm; initially convex, later plane and indistinctly umbonate or with a depressed center when old; cap margin at first incurved, somewhat projecitng beyond the lamellae, crenate.

space

Stipe white, with dry surface and characteristic brownish, blackish or olive granules on the surface - which in high magnification are clustered fibrillis 5-8 µm broad; 40-80 x 5-10 mm, equal, in age broader towards top and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 7-10 x 4.5-6 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 7-10 x 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki wyrastają pospolicie od września do listopada w różnego typu lasach, w grupach, czasem pozrastane ze sobą, zwłaszcza pod świerkami i sosnami.
Common, summer-fall, gregarious, sometimes clustered, usually under spruce.

jadalne czy trujące? 🟢

uwagi

Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała) · młode owocniki, pod świerkami w mchu
Podobna, pospolicie wyrastająca pod świerkami, wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus) ma silnie śluzowaty kapelusz i trzon na którym wyraźnie zaznaczona jest śluzowatym wałeczkiem strefa pierścieniowa; trzon bez punktowań z pierścieniami ciemniejszych włókienek.
Simillar, common wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus) also grows under spruce. It has lubricous cap and stipe, with distinct slime ring zone; stipe surface without punctation and with rings of darker fibrils.

wybrane okazy · selected collections

#3
04 10 07 - 12
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/
#3
jsb.131017-17102013-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Świerzawa, k. Rząśnika, Pogórze Kaczawskie/
/jako Hygrophorus tephroleucus/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:02 1 znaleziska Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB38 339995 AB52 327591 AB89 350961 AB93 276153 340605 AB94 310378 BB01 306998 BE62 156594 CA89 207816 251927 CC15 307008 DA80 193505 DA98 374806 DB06 374176 DB08 374147 DE45 375066 DF97 208774 EC25 352499 EC26 327670 EG38 350817 FG22 308816 FG31 339363 GC01 196337 GC02 196334

ID 156 594 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Grudno, 1 km SE, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, BE62; data zbioru: 19 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. Tomasz Pachlewski, det. Marek Snowarski; eksykat: BGF/BF/TP/091119/0002; uwagi: [fotografie: nie];

ID 193 505 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zielona, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 2 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką świerka, w ziemi,pod świerkami, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/25.11.11; uwagi: forma ochrony-Trójmiejski PK fot.454607 fot.454608 [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

454607
454608

ID 196 334 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: 3 km. na E od Supraśla, zwarty kompleks leśny, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 9 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las świerkowy, na ziemi, w znacznym rozproszeniu wokół świerka, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0001457; uwagi: Siedlisko:; fot.469346; Owocniki:; fot.469347 fot.469348 [notatka: nie] [fotografie: tak];

469346
469347
469348

ID 196 337 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: 2 km. na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 1 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg jeziora Komosa porośniety w większości olszą i świerkiem., na ziemi, podłoże wilgotne, kilkadziesiąt owocników w pobliżu świerka; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0001456; uwagi: fot.469357 [notatka: nie] [fotografie: tak];

469357

ID 207 816 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 16 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świerkowy z domieszka lisciastych, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/7.12.12; uwagi: fot.529791 [notatka: nie] [fotografie: tak];

529791

ID 208 774 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Budzów pow. suski woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 21 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las bukowo-jodłowy, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Owocniki wyrastały w grupach wraz z innymi gatunkami wodnich, podczas masowego pojawu Lactarius salmonicolor, blisko cieków wodnych.; fot.535105 fot.535106 fot.535107 [notatka: nie] [fotografie: tak];

535105
535106
535107

ID 251 927 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 27 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerk, buk, sosna, brzoza, dąb, ziemia, kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy AK; uwagi: fot.723813 [notatka: nie] [fotografie: tak];

723813

ID 276 153 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: 3,4 km N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 11 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa świerków w buczynie, ściółka iglasta (Św), w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF0000778; uwagi: Omówiona w wątku: [bf:455536]; fot.822929 fot.822930 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 455536 ;

ID 306 998 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: 1,5 km na SE od Kołobrzeg - Podczele, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 15 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod świerkami, na ziemi obok strumienia leśnego, masowo; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF0003941; uwagi: fot.954508 fot.954509 [notatka: nie] [fotografie: tak];

954508
954509

ID 307 008 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 15 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny. Pojedynczy świerk., Na ziemi., Około 10 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.954545 fot.954546 fot.954547 [notatka: nie] [fotografie: tak];

954545
954546
954547

ID 308 816 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Wilsznia, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 11 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa świerków na granicy z łąką przy szlaku w kierunku Smerecznego, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006724; uwagi: fot.961928 fot.961929 [notatka: nie] [fotografie: tak];

961928
961929

ID 310 378 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan świerkowy, na ziemi/ściółce iglastej, w grupach kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.971353 fot.971354 fot.971355 fot.971356 [notatka: tak] [fotografie: tak];

971353
971354
971355
971356

ID 327 591 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Rytka), 1 km na S od Karszna w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB52; data zbioru: 19 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy, na ściółce iglastej, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111647 fot.1111648 fot.1111649 fot.1111650 ; zarodniki: 6.9-8.5 x 4.5-6.0, Q: 1.4-1.8 ; fot.1111651 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111647
1111648
1111649
1111650
1111651

ID 327 670 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Ulatowo Czerniaki,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 21 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór mieszany(sosna,brzoza,dąb), ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. M.Gryc,R.Kozak; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1112080] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1112080 ;

ID 339 363 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Olchowiec w kierunku Baraniego, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 11 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy z bukiem, grabem i in., na iglastej ściółce, kilkanaście owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1189637 fot.1189638 fot.1189639 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1189637
1189638
1189639

ID 339 995 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: prop. rez. Źródliskowe Wąwozy koło Kocierza, 0,6 km na SW od Kocierza, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 27 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy na siedlisku grądowym, na ziemi, w rozproszeniu - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1193233 fot.1193234 fot.1193235 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1193233
1193234
1193235

ID 340 605 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na NW od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 30 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające lasem tereny powojskowe, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195715 fot.1195716 fot.1195717; Zarodniki: 7,4-10,1 x 4,5-5,6 µm średnio: 8,6 x 5,0 µm!, Q: 1,5-2,1 średnio 1,7!:; fot.1195718 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195715
1195716
1195717
1195718

ID 350 817 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Wysowa Zdrój, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG38; data zbioru: 3 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park zdrojowy (lipa, jesion, klon, kasztanowiec, dąb, świerk i in., na ziemi pod świerkami, w kilku grupach, w różnych częściach parku kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka, det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1273803 fot.1273804 fot.1273805 fot.1273806 fot.1273807 fot.1273808 fot.1273809 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1273803
1273804
1273805
1273806
1273807
1273808
1273809

ID 350 961 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 1,6 km na ES od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 8 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy mieszany (Św, Brz, Ol), na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275497 fot.1275498 fot.1275499 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275497
1275498
1275499

ID 352 499 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze, gm. Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 7 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stare wyrobisko pożwirowe,porośnięte samosiewem sosnowym, ziemia, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1291618 fot.1291619 fot.1291620 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1291618
1291619
1291620

ID 374 147 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Piórkowo 1 km. SE, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'11.6"N 19°49'48.7"E], DB08; data zbioru: 2 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny bór świerkowy, na ziemi, w głębokich mchach, kilkanaście owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: [bf:1497451] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1497451 ;

ID 374 176 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Jagodnik 200 m. W, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'56.6"N 19°28'46.4"E], DB06; data zbioru: 5 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (So, Gb, Brz, Md, Św i in.), w tym miejscu grupa świerków, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1499688 fot.1499689 fot.1499690 fot.1499691 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1499688
1499689
1499690
1499691

ID 374 806 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: Biedkowo - Osada, 760 m. NW od węzła Braniewo - Południe, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°17'39.5"N 19°47'05.7"E], DA98; data zbioru: 19 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny bór świerkowy z nielicznymi domieszkami, na ziemi, po kilka-kilkanaście owocników w kilku miejscach w odległości 200-300 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1505363 fot.1505364 fot.1505365 fot.1505366 fot.1505367 fot.1505368 fot.1505369 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505363
1505364
1505365
1505366
1505367
1505368
1505369

ID 375 066 oznaczenie: Hygrophorus pustulatus; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1113 19,4158], DE45; data zbioru: 19 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik mieszany -sosna zwyczajna, wejmutka, robinia, wierzba, osika, na ziemi, ponad 30 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: Pierwsze 4 zdjęcia są z 1.11.2023 i z innej grupy.;

wodnicha tm1
wodnicha tm3
wodnicha tm4
wodnicha tm6 siedlisko
wodnicha kropkowana tmzw1
wodnicha kropkowana tmzw2
wodnicha kropkowana tmzw6
wodnicha kropkowana tmzw7
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji