Tx: 516
grzyby.pl

Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc.

wodnicha kozia
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście [105] samodzielny gatunek; IndexFungorum i GBIF synonimizuje z wodnichą zaróżowioną (Hygrophorus erubescens); w Mycobank nie ma takiej nazwy. [MS (2022-12-7)]

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.18 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
W lasach jodłowych, tworzy mykoryzę z jodłą.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Rutkowski (2020)[1973]Mleczko & Rutkowski (2020) Wodnicha kozia Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc.[1973]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hygrophorus capreolarius (wodnicha kozia) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE47 310047 327803 340315 DF97 208773 DG27 178723 EG38 208772 FG21 178398 308840 FG32 178656 350100 FG33 177723 256122

ID 177 723 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 9 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na ziemi, w grupie 30 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0001451; uwagi: fot.382775 fot.382776 fot.382777 [notatka: nie] [fotografie: tak];

382775
382776
382777

ID 178 398 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 16 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła, sosna, miejscami brzoza, grab, dąb, buk i in., na ziemi, w grupie ok. 20 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0001450; uwagi: fot.384223 fot.384224 fot.384225 [notatka: nie] [fotografie: tak];

384223
384224
384225

ID 178 656 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 23 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła i buk z domieszkami, na ziemi, 1 owocnik w sąsiedztwie Hygrophorus chrysodon, ok. km dalej kilkadziesiąt do nawet do stu owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.384999 fot.385000 fot.385001 fot.385002 fot.385003 [notatka: nie] [fotografie: tak];

384999
385000
385001
385002
385003

ID 178 723 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG27; data zbioru: 10 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-jodłowy, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/101010/0001; uwagi: Owocniki tego gatunku w tym miejscu spotykam od 3 lat. Nie brałem jednak wcześniej ekstykatów.; fot.385383 fot.385384 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

385383
385384

ID 208 772 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: Hańczowa, okolica Wysowej Zdrój, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG38; data zbioru: 30 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las mieszany, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Niestety nie wykonałem dokumentacji fotograficznej, jednak ten gatunek mam "opatrzony" dość dobrze. [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 208 773 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: Budzów pow. suski woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 14 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodowy, na ziemi, dwie grupy po kilka owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Zdjęcia; fot.535098 fot.535099 fot.535100 [notatka: nie] [fotografie: tak];

535098
535099
535100

ID 256 122 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: Lipowiec, kilka km od Jaślisk, blisko Słowacji, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 14 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z sosną, leszczyną i in., na ziemi, pod jodłami, w kilku grupach po kilka i kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/140914/0001; uwagi: fot.741954 fot.741955; W Beskidzie Niskim występuje w wielu miejscach, bywają lata że rośnie masowo. [notatka: nie] [fotografie: tak];

741954
741955

ID 308 840 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: las między Mszaną a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 11 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo-bukowy z in., na ziemi, w grupie kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: kilkaset metrów od potwierdzanego stanowiska; fot.962082 fot.962083 fot.962084 [notatka: nie] [fotografie: tak];

962082
962083
962084

ID 310 047 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 26,5" N i 19st 35' 23,5" E], DE47; data zbioru: 30 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł. dęby; gęsty podrost i podszyt mieszany - jodły, dęby i inne, na ziemi, 4 grupy na powierzchni ok. 6 ha -ok. 40, ponad 20 i dwie po kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: Namiary jednej z grup:; siedlisko; fot.968930; .; przykładowe owocniki; fot.968931 fot.968932 fot.968933 fot.968934 fot.968935 fot.968936 fot.968937 [notatka: nie] [fotografie: tak];

968930
968931
968932
968933
968934
968935
968936
968937

ID 327 803 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; • potwierdzenie ID310 047; lokalizacja: 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 18 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł. dęby; podrost i podszyt mieszany -jodły, dęby i inne, na ziemi, ponad 25 owocników w dwóch grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.1113317 fot.1113318 fot.1113319 fot.1113320 fot.1113321 fot.1113322 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113317
1113318
1113319
1113320
1113321
1113322

ID 340 315 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; • potwierdzenie ID310 047; lokalizacja: 2 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 18 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł. dęby; podrost i podszyt mieszany -jodły, dęby i inne, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w 3 grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1194477 fot.1194478 fot.1194479 fot.1194480 fot.1194481 fot.1194482 fot.1194483 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1194477
1194478
1194479
1194480
1194481
1194482
1194483

ID 350 100 oznaczenie: Hygrophorus capreolarius; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 26 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z bukiem, sosną, brzozą, grabem i in., na ziemi pod jodłami, połać kilku metrów kw. ok. 40 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1268278 fot.1268279 fot.1268280 fot.1268281 fot.1268282 fot.1268283 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1268278
1268279
1268280
1268281
1268282
1268283
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji