Tx: 505
grzyby.pl

Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst.

wilgotnica szerokoblaszkowa
Hygrocybe reae (Maire) J.E. Lange [gł. w czekl.] · Hygrocybe reai orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: H. mucronella), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Hygrocybe mucronella), Jaworska et al. (2011)[1611]Jaworska et al. (2011) Rzadkie i zagrożone gatunki macromycetes Okręgu Chęcińskiego.[1611], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2006a)[1895]Łuszczyński (2006a) Czerwona lista Basidiomycetes Gór Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 103[1895], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Łuszczyński et al. (2011)[1921]Łuszczyński et al. (2011) Nowe i rzadkie gatunki grzybów agarikoidalnych w ciepłolubnych murawach Wyżyny Małopolskiej.[1921], Nita i Bujakiewicz (2004a)[2009]Nita i Bujakiewicz (2004a) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138[2009], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Tomaszewska et al. (2012)[2412]Tomaszewska et al. (2012) The contribution and importance of rare macrofungi in selected plots of endangered xerothermic grasslands in the Nida Basin.[2412]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hygrocybe mucronella (wilgotnica szerokoblaszkowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EF24 353978 EF77 297073

ID 297 073 oznaczenie: Hygrocybe mucronella; lokalizacja: Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie, EF77; data zbioru: 15 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: parkowa łąka, w pobliżu klon zwyczajny, śnieguliczka biała, na ziemi, wśród mchów, pojedynczy owocnik; leg. Radosław Kubiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RK/151120/0005; uwagi: [bf:803506] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 803506 ;

ID 353 978 oznaczenie: Hygrocybe mucronella; lokalizacja: Skorocice - okolice, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF24; data zbioru: 7 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Murawa kserotermiczna na wzniesieniu - podłoże wapienne na gipsach Roślinność stepowa, częściowo łąkowa, brak drzew, z ziemi, pojedynczo; leg. Sławomir Magier, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008589; uwagi: link krzyżowy:; [bf:1188632]; fot.1302762 fot.1302763 fot.1302764 fot.1302765 fot.1302766; związane wątki bio-forum.pl: 1188632 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji