grzyby.pl

Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst.

kolczakówka kasztanowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnellum Hydnellum Hydnellum HydnellumHydnellumkolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens)kolczakówka zielonożółta (Hydnellum geogenium)
Hydnellum ferrugineum (kolczakówka kasztanowata)
pokrój; Czechy; copyright © by Radomil Knížek
Hydnellum ferrugineum (kolczakówka kasztanowata)
pokrój
Hydnellum ferrugineum (kolczakówka kasztanowata)
hymenofor; w zbliżeniu
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID210080 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID245394 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.24 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID223098 (© autora fot.)
W lasach różnego typu, na ziemi, wśród ściółki; sierpień-październik.W lasach różnego typu, na ziemi, wśród ściółki; sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061002.2.06 - Hydnellum ferrugineum (kolczakówka kasztanowata); Trzeboń, Czechy
061002-2
/Trzeboń, Czechy/ #3