grzyby.pl

Hydnellum geogenium (Fr.) Banker

kolczakówka zielonożółta
Calodon sulphureus (Kalchbr.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID201175 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID179891 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID201175 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID179891 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.30 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID179891 (© autora fot.)
W górskich świerczynach i lasach bukowo-jodłowych.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Hydnellum geogenium na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DG-27 201175 179891

 ID179891  Hydnellum geogenium; W Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2010.07.22; las świerkowo-jodłowy; na ziemi, tuż nad ciekiem wodnym w dwóch grupach owocniki pozrastane ze sobą; leg. Zbigniew Oziębło; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 390066 fot. 390067 fot. 390068 fot. 390069

ID201175 Hydnellum geogenium; Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2012.06.21; las jodłowo-świerkowy; na igliwiu kępka, poprzerastana leżącymi na ziemi gałązkami jodłowymi; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 499749 fot. 499750 fot. 499751

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji