Tx: 2014
grzyby.pl

Hydnellum concrescens (Pers.) Banker

kolczakówka strefowana
Calodon zonatus (Batsch) Quél. · Hydnellum queletii (Fr.) P. Karst. [as 'Queleletii'] · Hydnellum scrobiculatum var. zonatum (Batsch) K.A. Harrison · Hydnellum velutinum var. zonatum (Batsch) Maas Geest. · Hydnellum zonatum (Batsch) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnellum concrescens (kolczakówka strefowana)
pokrój
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID189967 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID157396 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID157396 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID189967 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.28 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID289586 (© autora fot.)
W lasach różnego typu, w tym borach sosnowych z wrzosami, lasach bukowo-świerkowych; na ziemi, wśród mchów i opadłych liści; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2018)[1797]Kujawa et al. (2018) Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych.[1797], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Pawłowska & Okrasińska (2020)[2037]Pawłowska & Okrasińska (2020) Kolczakówka strefowana Hydnellum concrescens (Pers.) Banker.[2037], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Świerkosz et al. (2017)[2404]Świerkosz et al. (2017) Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe)—Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation?.[2404], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Hydnellum concrescens (kolczakówka strefowana) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB93 299667 BB01 189967 CA36 190835 CA99 371765 CB48 176802 176803 CE37 191696 191698 229869 DE35 306769 DE45 179245 DE46 190706 334787 DE47 180500 191211 351541 DE54 350114 DE55 120979 157396 180292 254798 349242 351861 DE56 139742 180196 181729 194782 254801 254802 289586 328209 340283 350314 351788 375096 DE57 180322 DE64 193050 243818 252161 333117 350579 DE65 180188 256012 289572 320709 349729 362802 DE66 180235 DE67 245356 288441 DF97 371881 DG26 371908 DG27 371888 EE54 342954 EE80 182060 FE24 354547 FF93 331276 FG33 304521 331247 331249 356785 GC02 274365 276553

ID 120 979 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE55; data zbioru wadliwa: 2005.08.11 i 2008.10.12; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, na ziemi, pojedynczo i grupami; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/081012/0500; uwagi: W 2005r znalazłem na tym stanowisku kilkadziesiąt owocników,w 2007r kilkanaście,w tym roku 2008!ok. 25 owocników.; fot.216612; fot.216613; fot.216614; fot.216615; 2008; fot.216616; fot.216617 [notatka: nie] [fotografie: tak];

216612
216613
216614
216615
216616
216617

ID 139 742 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1 km E,Grzebień,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 24 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,gł.sosny i brzozy,również dęby,modrzewie, na ziemi, grupa kilkudziesięciu (pojedynczych i pozrastanych) owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/090724/0500; uwagi: 51st1'39,23"N 19st30'41,07"E; fot.260817 fot.260818 fot.260819 fot.260820 [notatka: nie] [fotografie: tak];

260817
260818
260819
260820

ID 157 396 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID120 979; lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 18 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, na ziemi, pojedynczo i pozrastane ze sobą;ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: w Stacji,poprzednie zgłoszenie; uwagi: zdjęcia z 18 sierpnia; fot.310222 fot.310223 fot.310224 fot.310225 fot.310226 fot.310227; i z 23 sierpnia; fot.310228 fot.310229; potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id120979 [notatka: nie] [fotografie: tak];

310222
310223
310224
310225
310226
310227
310228
310229

ID 176 802 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 25 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza,, w ziemi,mchach nad brzegiem jeziora, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/100925/0500; uwagi: fot.379890 fot.379891 [notatka: nie] [fotografie: tak];

379890
379891

ID 176 803 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 25 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,brzoza,klon, w ziemi, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/100925/0501; uwagi: fot.379899 fot.379900 [notatka: nie] [fotografie: tak];

379899
379900

ID 179 245 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 2,5 km E,Brudzice,gm.Lgota Wielka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 21 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki,liściasty (dąb,brzoza) fragment lasu sosnowego, na ziemi,pod dąbkiem, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100921/0500; uwagi: przybliżone namiary 51st 10' 36,5"N 19st 22' 23,7"E ; fot.387228 fot.387229 fot.387230 [notatka: nie] [fotografie: tak];

387228
387229
387230

ID 180 188 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1 km SE, Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 11,8" N i 19st 21' 40,8" E], DE65; data zbioru: 28 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny,dęby i brzozy, na ziemi, pod dębami, grupa ok.30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100828/0003; uwagi: 11.09.2010; fot.390807 fot.390808 fot.390809 fot.390810 [notatka: nie] [fotografie: tak];

390807
390808
390809
390810

ID 180 196 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID139 742; lokalizacja: 1 km E,Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 29 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, ponad 30 owocników, niektóre zrośnięte ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.390825 fot.390826 [notatka: nie] [fotografie: tak];

390825
390826

ID 180 235 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 8 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielkie zadrzewienie liściaste-grab,dąb,brzoza, na ziemi, grupka ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100808/0500; uwagi: 51st 00' 03,4"N 19st 34' 06,5"E; fot.390906 fot.390907; 24.09.2010; fot.390908 fot.390909 [notatka: nie] [fotografie: tak];

390906
390907
390908
390909

ID 180 292 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID120 979; lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa (dęby czerwone), na ziemi, podczas kilku wizyt w tym miejscu stwierdziłem ponad sto owocników w kilku grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: przybliżone namiary 51st 03' 57,7"N , 19st 22' 27,3"E; fot.391023 fot.391024 fot.391025 [notatka: nie] [fotografie: tak];

391023
391024
391025

ID 180 322 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 0,8 km NW,leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-jodłowy z gęstym podrostem i podszytem, na ziemi, grupa ok.20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100913/0003; uwagi: fot.391088 fot.391089 fot.391090 [notatka: nie] [fotografie: tak];

391088
391089
391090

ID 180 500 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 2 km NE, Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 4 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu składający się obecnie z samego mieszanego podrostu i podszytu; gł.dęby,jodły,świerki, na ziemi, grupka ponad tuzina owocników ,niektóre zrośnięte ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100904/0500; uwagi: fot.391407 fot.391408 fot.391409 fot.391410 [notatka: nie] [fotografie: tak];

391407
391408
391409
391410

ID 181 729 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1,5 km SW, Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosnowo-dębowy z przewagą sosny i z dodatkiem brzóz, na ziemi, pod dębami, jedna grupa ok.10 owocników (większość z nich zrośnięta ze sobą) i dwa owocniki w grupie 2; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100919/0001; uwagi: przybliżone namiary gr1 - 51 01 11,9 N ; 19 29 08,5 E . Gr 2 ok 600m na pdzach od gr 1; 29.08.2010 gr1; fot.394715; 19.09.2010 gr1; fot.394716; 19.09.2010 gr2; fot.394717 fot.394718; siedlisko; fot.394719 [notatka: nie] [fotografie: tak];

394715
394716
394717
394718
394719

ID 182 060 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Błogoszów/Pawęzów w kierunku Włoszczowy (powiat Oksa), przy drodze, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, EE80; data zbioru: 16 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasa dębowy, przy korzeniach starego dębu, grupa zrośniętych owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: fot.395508 fot.395509 fot.395510 fot.395511 [notatka: nie] [fotografie: tak];

395508
395509
395510
395511

ID 189 967 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 3 km NW Dygowo, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 17 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, w pobliżu sosny, brzozy, na ziemi, kilkanaście pojedynczych i pozrastanych grup owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/061017/0100; uwagi: Od 2006 roku corocznie stanowisko jest aktywne.; fot.437474 fot.437475 fot.437476 [notatka: nie] [fotografie: tak];

437474
437475
437476

ID 190 706 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1 km na pd od stacji kolejowej Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 27 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas lasu przy torowisku - gł.dęby i brzozy, na ziemi, na skraju pasu ppoż, pod dębami, ok. 25 owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie ok.20 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110827/0001; uwagi: 51 06 54,5 N ; 19 26 20,0 E; fot.440960 fot.440961 fot.440962; siedlisko; fot.440963 [notatka: nie] [fotografie: tak];

440960
440961
440962
440963

ID 190 835 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Białogóra 100 m.od granicy rezerwatu Białogóra, pow. pucki, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 27 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, w ziemi, kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/110827/0500; uwagi: fot.441478 fot.441479; Forma ochrony-specjalne obszary ochrony Białogóra [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

441478
441479

ID 191 211 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID180 500; lokalizacja: 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu składający się obecnie z samego mieszanego podrostu i podszytu; gł.dęby,jodły,świerki, na ziemi, grupa co najmniej 8 owocników, niektóre zrośnięte ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51 9 18,56 N ; 19 35 24,87 E; fot.443547 fot.443548 [notatka: nie] [fotografie: tak];

443547
443548

ID 191 696 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 200 m na S-E od Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 31 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nad strumieniem, dąb, brzoza, olcha, sosna, na ziemi, kilka osobników; leg. Piotr Zawada, det. Tadeusz Kowalski; eksykat: chroniony; uwagi: Las prywatny. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku: [bf:440542]; fot.446039 fot.446040 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 440542 ;

ID 191 698 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 920 m na S-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 22 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, rzadko brzozy, na ziemi, w runie leśnym, w grupie, 3 owocniki bardzo stare-pozrastane, 2 - młodsze-oddalone o 0,5m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.; fot.446046 fot.446047 fot.446048 fot.446049 [notatka: nie] [fotografie: tak];

446046
446047
446048
446049

ID 193 050 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 24 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza, na ziemi, pod dębami, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110924/0500; uwagi: 50st 59' 22,28" N ; 19st 16' 40,06" E; fot.452448 fot.452449 fot.452450; Kolczakówka ta wyrastała w tym samym miejscu co korkoząb pozrastany ze zgłoszenia 157383. [notatka: nie] [fotografie: tak];

452448
452449
452450

ID 194 782 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID139 742; lokalizacja: 1 km E od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st1' 51" N i 19st 30' 15,5" E], DE56; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, brzozy, dęby, na ziemi, grupowo, ok.25 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.461556 fot.461557; siedlisko; fot.461558; 10 sierpnia znalazłem druga grupę kolczakówek rosnącą ok 500m na pnzach od grupy pierwotnej. Około 20 owocników wyrastało u podstawy dębu czerwonego. Namiary tej grupy -.; fot.461559 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461556
461557
461558
461559

ID 229 869 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1,1 km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 14 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, świerki, brzozy, rzadko buki i jodły, w podszycie, mchy i borówki czarne, 2 osobniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 978.; fot.630983 fot.630984 fot.630985 [notatka: nie] [fotografie: tak];

630983
630984
630985

ID 243 818 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 2,5 km NE od wsi Nowy Broniszew, gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 31,35" N i 19st 12' 59,6" E], DE64; data zbioru: 19 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, na ziemi, grupa ponad 15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140819/0006; uwagi: fot.694868 fot.694869 fot.694870 fot.694871 [notatka: nie] [fotografie: tak];

694868
694869
694870
694871

ID 245 356 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1,2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 6 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: d±browa, na ziemi, kilkadziesi±t owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o ok. 80 metrów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.700183 fot.700184 fot.700185 [notatka: nie] [fotografie: tak];

700183
700184
700185

ID 252 161 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID193 050; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 19 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, na ziemi, pod dębami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.724908 fot.724909 fot.724910 fot.724911 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724908
724909
724910
724911

ID 254 798 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID120 979; lokalizacja: 1,5 km S od Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 25 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, z dębów czerwonych, na ziemi, ponad 70 owocników w kilku grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.736290 fot.736291 fot.736292 fot.736293 fot.736294 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736290
736291
736292
736293
736294

ID 254 801 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID139 742; lokalizacja: 1 km E od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 26 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosny, również brzozy i dęby, na ziemi, grupa ok.20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.736312 fot.736313 fot.736314 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736312
736313
736314

ID 254 802 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID181 729; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 26 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy, na ziemi, pod dębami czerwonymi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.736319 fot.736320 fot.736321 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736319
736320
736321

ID 256 012 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID180 188; lokalizacja: 1 km SE od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 27 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby i brzozy, na ziemi, pod dębami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.741381 fot.741382 [notatka: nie] [fotografie: tak];

741381
741382

ID 274 365 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 5 km na wsch. od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 6 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański, w miejscu występowania grzybów z przewagą brzóz, na ziemi, jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100806/0501; uwagi: [bf:364773]; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "Supraśl, 5 km NE". [fotografie: nie]; związane wątki bio-forum.pl: 364773 ;

ID 276 553 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 6 km na E od Supraśli, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 1 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan mieszany: grab, rzadziej świerk, brzoza, topola, na ściółce, owocniki wyrastały w czarcim kręgu wraz z Phellodon confluens; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130901/0006; uwagi: fot.622451; [bf:622436] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 622436 ;

ID 288 441 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID245 356; lokalizacja: 1,2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 59' 39" N i 19st 35' 7" E], DE67; data zbioru: 4 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z dębów czerwonych, na ziemi, kilkanaście owocników w jednej grupie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.866339 fot.866340 fot.866341 [notatka: nie] [fotografie: tak];

866339
866340
866341

ID 289 572 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID180 188; lokalizacja: 1 km SE od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 15 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby i brzozy, na ziemi, pod dębami, ponad 20 owocników w trzech grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.871107 fot.871108 fot.871109 [notatka: nie] [fotografie: tak];

871107
871108
871109

ID 289 586 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID181 729; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 11 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: malutki fragment lasu złożony z dębów czerwonych, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0011505; uwagi: fot.871196 fot.871197 fot.871198 fot.871199 [notatka: nie] [fotografie: tak];

871196
871197
871198
871199

ID 299 667 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na S od wiaduktu autostrady A6 nad przedłużeniem ul. Mącznej w Szczecinie, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 17 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan bukowo-dębowy nad strumieniem, na ziemi pod bukami i dębami, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000871; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:820667] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 820667 ;

ID 304 521 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 24 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami, na ziemi, pojedynczo i pozrastane kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001713; uwagi: fot.942445; Wątek; [bf:863115] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 863115 ;

ID 306 769 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: u podnóża Góry Kamieńsk,od zach strony; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 12" N i 19st 24' 19" E], DE35; data zbioru: 1 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy u podnóża góry, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.953662 fot.953663 fot.953664 fot.953665 fot.953666; Kolczakówki wyrastały obok korkozęba -Ph.melaleucus -id306767 [notatka: nie] [fotografie: tak];

953662
953663
953664
953665
953666

ID 320 709 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID180 188; lokalizacja: 1 km SE od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 11,1" N i 19st 22' 1,5" E], DE65; data zbioru: 26 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, pod dębami, kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1041372 fot.1041373 fot.1041374; Namiary nowej grupy:; fot.1041375 fot.1041376 fot.1041377 fot.1041378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1041372
1041373
1041374
1041375
1041376
1041377
1041378

ID 328 209 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID181 729; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 25 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa dębów czerwonych w lesie mieszanym -gł. sosny i dęby, na ziemi, grupa co najmniej 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1116855 fot.1116856 fot.1116857 fot.1116858 fot.1116859 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1116855
1116856
1116857
1116858
1116859

ID 331 247 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, FG33; data zbioru: 24 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszkami, na ziemi w kilku miejscach, pojedynczo, w grupie lub pozrastane, ok. 10 owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005103; uwagi: fot.1137399 fot.1137400; Wątek [bf:817687] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 817687 ;

ID 331 249 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 31 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z bukiem i in., na ziemi w kilku kępkach, kilka grup pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005102; uwagi: fot.1137404 fot.1137405; Wątek [bf:817736] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 817736 ;

ID 331 276 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: okolice Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 15 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w lesie jodłowo-bukowo-sosnowym z domieszkami, na ziemi, kilkaset pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005101; uwagi: fot.1137565 fot.1137566 fot.1137567; Wątek [bf:819681] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 819681 ;

ID 333 117 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1,3 km W od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 50st 59' 52,3" N i 19st 16' 38" E], DE64; data zbioru: 12 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, pod dębem czerwonym, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1150234 fot.1150235 fot.1150236 fot.1150237 fot.1150238 fot.1150239 fot.1150240 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1150234
1150235
1150236
1150237
1150238
1150239
1150240

ID 334 787 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Żarki ( Borowiecko ); gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 8' 14,5" N i 19st 28' 22,5" E], DE46; data zbioru: 18 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik dębowo-brzozowy, na ziemi, pod dębami, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1161761 fot.1161762 fot.1161763 fot.1161764 fot.1161765 fot.1161766 fot.1161767 fot.1161768; 25.07.2020; fot.1161769 fot.1161770 fot.1161771 fot.1161772 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1161761
1161762
1161763
1161764
1161765
1161766
1161767
1161768
1161769
1161770
1161771
1161772

ID 340 283 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID181 729; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 16 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów, na ziemi, pod dębami czerwonymi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: GPS: 51st 1' 12" N 19st 29' 9,5" E; fot.1194297 fot.1194298 fot.1194299 fot.1194300 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1194297
1194298
1194299
1194300

ID 342 954 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Samsonów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE54; data zbioru: 14 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: jodła, buk, dąb, sosna, brzoza, ziemia, .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006426; uwagi: fot.1210568 fot.1210569 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1210568
1210569

ID 349 242 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 12 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; fragment z dużą ilością dębów czerwonych gł. w podszycie, na ziemi, grupa ponad 70 owocników w czarcim kręgu średnicy ok. 2 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 1' 58,5" N 19st 25' 30" E; fot.1261932 fot.1261933 fot.1261934 fot.1261935 fot.1261936 fot.1261937 fot.1261938 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1261932
1261933
1261934
1261935
1261936
1261937
1261938

ID 349 729 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID180 188; lokalizacja: 1,3 km SE od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 7 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, pod dębami czerwonymi, kilkadziesiąt owocników w 2 grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.1265728 fot.1265729 fot.1265730 fot.1265731 fot.1265732 fot.1265733 fot.1265734 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1265728
1265729
1265730
1265731
1265732
1265733
1265734

ID 350 114 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1 km S od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Wartą, na ziemi, pod dębem i grabem, grupa 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 2' 16,8" N 19st 14' 58,3" E; fot.1268370 fot.1268371 fot.1268372 fot.1268373 fot.1268374 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1268370
1268371
1268372
1268373
1268374

ID 350 314 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1,2 km E od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb czerwony, na ziemi, ponad 70 owocników w trzech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 1' 15,5" N 19st 28' 33,5" E; fot.1269498 fot.1269499 fot.1269500 fot.1269501 fot.1269502 fot.1269503 fot.1269504 fot.1269505 fot.1269506 fot.1269507 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1269498
1269499
1269500
1269501
1269502
1269503
1269504
1269505
1269506
1269507

ID 350 579 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID243 818; lokalizacja: 2,5 km NE od wsi Nowy Broniszew; gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: Tegoroczne owocniki wyrastały ok. 200 m od tych ze zgłoszenia pierwotnego.; fot.1271310 fot.1271311 fot.1271312 fot.1271313 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1271310
1271311
1271312
1271313

ID 351 541 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Borzęcin; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 15 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, jodły, brzozy, osiki i inne, na ziemi, ponad 150 w trzech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, z gr. 1, w Stacji; uwagi: Namiary jednej z grup 3 ! -GPS: 51st 9' 44,5" N 19st 35' 30" E; gr. 1; fot.1280579 fot.1280580 fot.1280581 fot.1280582 fot.1280583 fot.1280584 fot.1280585; gr. 2; fot.1280586 fot.1280587; gr. 3; fot.1280588 fot.1280589 fot.1280590 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1280579
1280580
1280581
1280582
1280583
1280584
1280585
1280586
1280587
1280588
1280589
1280590

ID 351 788 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID139 742; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 14 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; miejscami dęby czerwone, brzozy i inne, na ziemi, pod dębami czerwonymi, licznie, w kilku punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, z najliczniejszej grupy, w Stacji; uwagi: Namiary GPS najliczniejszej gr.: 51st 1' 44" N 19st 30' 14" E; fot.1283850 fot.1283851 fot.1283852 fot.1283853 fot.1283854 fot.1283855 fot.1283856 fot.1283857 fot.1283858; inna grupa; fot.1283859 fot.1283860 fot.1283861 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1283850
1283851
1283852
1283853
1283854
1283855
1283856
1283857
1283858
1283859
1283860
1283861

ID 351 861 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: 1 km NW od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 23 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów, dębów czerwonych i brzóz, na ziemi, pod dębami czerwonymi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 3' 53,8" N 19st 22' 56,5" E; fot.1284914 fot.1284915 fot.1284916 fot.1284917 fot.1284918; 30.07.; fot.1284919 fot.1284920 fot.1284921; 2.09.; fot.1284922 fot.1284923 fot.1284924 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1284914
1284915
1284916
1284917
1284918
1284919
1284920
1284921
1284922
1284923
1284924

ID 354 547 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Rąblów k. Nałeczowa. Przy stoku narciarskim, na skraju lasu, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 14 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu grabowo-dębowego. W pobliżu również brzoza, Pionowa, metrowa, omszona skarpa., 2 owocniki; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008743; uwagi: fot.1306538 fot.1306539 [notatka: [bf:1261812]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1261812 ;

ID 356 785 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 8 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami, na ziemi obok zmurszałej kłody jodłowej, kilka pojedynczych i pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009280; uwagi: fot.1328328 fot.1328329 fot.1328330 fot.1328331; Wątek: [bf:1140872] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1140872 ;

ID 362 802 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID180 188; lokalizacja: 1 km SE od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51.0034 19.3615], DE65; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów czerwonych i brzóz, na ziemi, ponad 70 owocników w trzech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1385615 fot.1385616 fot.1385617 fot.1385618 fot.1385619 fot.1385620 fot.1385621 fot.1385622 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1385615
1385616
1385617
1385618
1385619
1385620
1385621
1385622

ID 371 765 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Gdańsk - Kiełpino Górne 0,3 km SW, Las Sulmiński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 15 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z brzozą, sosną i bukiem, u podstawy żywej brzozy i 1 m od niej, Kilka owocników; leg. Marian Sęktas, det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1476971 fot.1476972 fot.1476973 fot.1476974 fot.1476975 fot.1476976 fot.1476977 fot.1476978 [fotografie: tak];

1476971
1476972
1476973
1476974
1476975
1476976
1476977
1476978

ID 371 881 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Budzów, pow. suski, woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 18 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo-bukowy, pod jodłami, przy korzeniach drzew, Ok. 30 owocników w kilku grupach; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011182; uwagi: fot.1477824 [notatka: [bf:1364067]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1364067 ;

ID 371 888 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG27; data zbioru: 20 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo-świerkowo-bukowy, na ziemi, kilkadziesiąt sztuk, gromadnie, w kilku miejscach; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011180, BGF0011178; uwagi: fot.1477901 [notatka: [bf:1364152]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1364152 ;

ID 371 908 oznaczenie: Hydnellum concrescens; lokalizacja: Lipnica Wielka (Stańcowa), 0,5 km N (Babia Góra), pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG26; data zbioru: 19 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo-bukowy, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011177; uwagi: fot.1477955 [notatka: [bf:1364109]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1364109 ;

ID 375 096 oznaczenie: Hydnellum concrescens; • potwierdzenie ID139 742; lokalizacja: 0,5 km S od Szkółki Leśnej Strzałków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,0258 19,5141], DE56; data zbioru: 5 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów, na ziemi, pod dębami czerwonymi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: Jest to nowo odkryta grupa owocników. W dotychczas znanych punktach występowania tego gatunku, w tym roku, znajdowałem po kilka lub wcale owocników.;

kolczakówka strefowana gb1
kolczakówka strefowana gb2
kolczakówka strefowana gb3
kolczakówka strefowana gb5
kolczakówka strefowana gb6
kolczakówka strefowana gb11
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji