grzyby.pl

Hydnellum concrescens (Pers.) Banker

kolczakówka strefowana
Calodon zonatus (Batsch) Quél. · Hydnellum queletii (Fr.) P. Karst. [as 'Queleletii'] · Hydnellum scrobiculatum var. zonatum (Batsch) K.A. Harrison · Hydnellum velutinum var. zonatum (Batsch) Maas Geest. · Hydnellum zonatum (Batsch) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnellum concrescens (kolczakówka strefowana)
pokrój
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID189967 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID157396 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID157396 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID189967 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.28 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID289586 (© autora fot.)
W lasach różnego typu, w tym borach sosnowych z wrzosami, lasach bukowo-świerkowych; na ziemi, wśród mchów i opadłych liści; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2709]
    Hydnellum concrescens (Pers.) Banker · synonimy: H. quéletii (Fr.) P. Karst., H. zonatum (Fr.) P. Karst.
    publikacje: Flisińska 2004, Narkiewicz 2005, Gumińska 2006, Krotoski 2009, Narkiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Chachuła 2012, Gierczyk i in. 2013, Kozłowska i in. 2015, Chachuła 2016, Karasiński 2016, Świerkosz i in. 2017, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018b, Kujawa i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019 , Ślusarczyk 2019, Bartoszek i Mleczko 2019, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Pawłowska i Okrasińska 2020e, Chachuła i Fiedor 2020, Narkiewicz 2019

znaleziska Hydnellum concrescens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

179245 AB-93 299667 BB-01 189967 CA-36 190835 CB-48 176802 176803 CE-37 191696 191698 229869 DE-35 306769 DE-46 190706 334787 DE-47 191211 351541 180500 DE-54 350114 DE-55 157396 120979 180292 349242 351861 254798 DE-56 328209 139742 340283 351788 194782 254801 254802 350314 289586 181729 180196 DE-57 180322 DE-64 243818 350579 193050 252161 333117 DE-65 320709 289572 180188 256012 362802 349729 DE-66 180235 DE-67 245356 288441 EE-54 342954 EE-80 182060 FE-24 354547 FF-93 331276 FG-33 356785 304521 331247 331249 GC-02 276553 274365

 ID120979  Hydnellum concrescens; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 2005.08.11 i 2008.10.12; dąbrowa; na ziemi pojedynczo i grupami; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/081012/0500, tak, notatka: nie
uwagi: W 2005r znalazłem na tym stanowisku kilkadziesiąt owocników,w 2007r kilkanaście,w tym roku (2008)ok. 25 owocników.

fot. 216612.jpg

fot. 216613.jpg

fot. 216614.jpg

fot. 216615.jpg

2008
fot. 216616.jpg

fot. 216617.jpg

 ID139742  Hydnellum concrescens; 1 km E,Grzebień,pow.radomszczański, DE-56; 2009.07.24; las mieszany,gł.sosny i brzozy,również dęby,modrzewie; na ziemi grupa kilkudziesięciu (pojedynczych i pozrastanych) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/090724/0500, tak, notatka: nie
uwagi: 51st1'39,23"N 19st30'41,07"E

fot. 260817 fot. 260818 fot. 260819 fot. 260820

 ID157396  (potwierdzenie 120979) Hydnellum concrescens; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.08.18; dąbrowa; na ziemi pojedynczo i pozrastane ze sobą;ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: w Stacji,poprzednie zgłoszenie, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcia z 18 sierpnia
fot. 310222 fot. 310223 fot. 310224 fot. 310225 fot. 310226 fot. 310227

i z 23 sierpnia
fot. 310228 fot. 310229


potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id120979

 ID176802  Hydnellum concrescens; Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.25; Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza,; w ziemi,mchach nad brzegiem jeziora kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/100925/0500, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 379890 fot. 379891

 ID176803  Hydnellum concrescens; Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.25; Las mieszany buk,leszczyna,brzoza,klon; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/100925/0501, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 379899 fot. 379900

 ID179245  Hydnellum concrescens; 2,5 km E,Brudzice,gm.Lgota Wielka, pow. radomszczański, woj. łódzkie; 2010.09.21; niewielki,liściasty (dąb,brzoza) fragment lasu sosnowego; na ziemi,pod dąbkiem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100921/0500, tak, notatka: nie
uwagi: przybliżone namiary 51st 10' 36,5"N 19st 22' 23,7"E

fot. 387228 fot. 387229 fot. 387230

 ID180188  Hydnellum concrescens; 1 km SE, Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.08.28; las mieszany -sosny,dęby i brzozy; na ziemi, pod dębami grupa ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100828/0003, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 11,8" N i 19st 21' 40,8" E

11.09.2010
fot. 390807 fot. 390808 fot. 390809 fot. 390810

 ID180196  (potwierdzenie 139742) Hydnellum concrescens; 1 km E,Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.08.29; las mieszany; na ziemi ponad 30 owocników, niektóre zrośnięte ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 390825 fot. 390826

 ID180235  Hydnellum concrescens; Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.08.08; niewielkie zadrzewienie liściaste-grab,dąb,brzoza; na ziemi grupka ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100808/0500, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 00' 03,4"N 19st 34' 06,5"E

fot. 390906 fot. 390907

24.09.2010
fot. 390908 fot. 390909

 ID180292  (potwierdzenie 120979) Hydnellum concrescens; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.03; dąbrowa (dęby czerwone); na ziemi podczas kilku wizyt w tym miejscu stwierdziłem ponad sto owocników w kilku grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: przybliżone namiary 51st 03' 57,7"N , 19st 22' 27,3"E

fot. 391023 fot. 391024 fot. 391025

 ID180322  Hydnellum concrescens; 0,8 km NW,leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las dębowo-jodłowy z gęstym podrostem i podszytem; na ziemi grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100913/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 391088 fot. 391089 fot. 391090

 ID180500  Hydnellum concrescens; 2 km NE, Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.09.04; fragment lasu składający się obecnie z samego mieszanego podrostu i podszytu; gł.dęby,jodły,świerki; na ziemi grupka ponad tuzina owocników ,niektóre zrośnięte ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100904/0500, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 391407 fot. 391408 fot. 391409 fot. 391410

 ID181729  Hydnellum concrescens; 1,5 km SW, Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.09.19; las mieszany sosnowo-dębowy z przewagą sosny i z dodatkiem brzóz; na ziemi, pod dębami jedna grupa ok.10 owocników (większość z nich zrośnięta ze sobą) i dwa owocniki w grupie 2; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100919/0001, tak, notatka: nie
uwagi: przybliżone namiary gr1 - 51 01 11,9 N ; 19 29 08,5 E . Gr 2 ok 600m na pdzach od gr 1

29.08.2010 gr1
fot. 394715

19.09.2010 gr1
fot. 394716

19.09.2010 gr2
fot. 394717 fot. 394718
siedlisko
fot. 394719

 ID182060  Hydnellum concrescens; Błogoszów/Pawęzów w kierunku Włoszczowy (powiat Oksa), przy drodze, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, EE-80; 2010.09.16; lasa dębowy; przy korzeniach starego dębu grupa zrośniętych owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 395508 fot. 395509 fot. 395510 fot. 395511

 ID189967  Hydnellum concrescens; 3 km NW Dygowo, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2006.10.17; torfowisko, w pobliżu sosny, brzozy; na ziemi kilkanaście pojedynczych i pozrastanych grup owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/061017/0100, tak, notatka: nie
uwagi: Od 2006 roku corocznie stanowisko jest aktywne.
fot. 437474 fot. 437475 fot. 437476

 ID190706  Hydnellum concrescens; 1 km na pd od stacji kolejowej Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.08.27; liściasty pas lasu przy torowisku - gł.dęby i brzozy; na ziemi, na skraju pasu ppoż, pod dębami ok. 25 owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie ok.20 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110827/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51 06 54,5 N ; 19 26 20,0 E

fot. 440960 fot. 440961 fot. 440962

siedlisko
fot. 440963

 ID190835  Hydnellum concrescens; Białogóra 100 m.od granicy rezerwatu Białogóra, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-36; 2011.08.27; Las sosnowy; w ziemi kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/110827/0500, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 441478 fot. 441479
Forma ochrony-specjalne obszary ochrony Białogóra

 ID191211  (potwierdzenie 180500) Hydnellum concrescens; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2011.08.14; fragment lasu składający się obecnie z samego mieszanego podrostu i podszytu; gł.dęby,jodły,świerki; na ziemi grupa co najmniej 8 owocników, niektóre zrośnięte ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51 9 18,56 N ; 19 35 24,87 E

fot. 443547 fot. 443548

 ID191696  Hydnellum concrescens; 200 m na S-E od Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.31; las nad strumieniem, dąb, brzoza, olcha, sosna; na ziemi kilka osobników; leg. Piotr Zawada; det. Tadeusz Kowalski; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/440542.html
fot. 446039 fot. 446040

 ID191698  Hydnellum concrescens; 920 m na S-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.09.22; las jodłowy, rzadko brzozy; na ziemi, w runie leśnym w grupie, 3 owocniki bardzo stare-pozrastane, 2 - młodsze-oddalone o 0,5m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 446046 fot. 446047 fot. 446048 fot. 446049

 ID193050  Hydnellum concrescens; 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2011.09.24; las mieszany-sosna,dąb,brzoza; na ziemi, pod dębami grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110924/0500, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 22,28" N ; 19st 16' 40,06" E

fot. 452448 fot. 452449 fot. 452450

Kolczakówka ta wyrastała w tym samym miejscu co korkoząb pozrastany ze zgłoszenia 157383.

 ID194782  (potwierdzenie 139742) Hydnellum concrescens; 1 km E od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.08.28; las mieszany -sosny, brzozy, dęby; na ziemi grupowo, ok.25 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 461556 fot. 461557

siedlisko
fot. 461558

10 sierpnia znalazłem druga grupę kolczakówek rosnącą ok 500m na pnzach od grupy pierwotnej. Około 20 owocników wyrastało u podstawy dębu czerwonego. Namiary tej grupy -51st1' 51" N i 19st 30' 15,5" E.
fot. 461559

 ID229869  Hydnellum concrescens; 1,1 km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2013.07.14; las mieszany: sosny, świerki, brzozy, rzadko buki i jodły; w podszycie, mchy i borówki czarne 2 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 978.
fot. 630983 fot. 630984 fot. 630985

 ID243818  Hydnellum concrescens; 2,5 km NE od wsi Nowy Broniszew, gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2014.08.19; dąbrowa; na ziemi grupa ponad 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140819/0006, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 31,35" N i 19st 12' 59,6" E

fot. 694868 fot. 694869 fot. 694870 fot. 694871

ID245356 Hydnellum concrescens; 1,2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2014.09.06; d±browa; na ziemi kilkadziesi±t owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o ok. 80 metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 700183 fot. 700184 fot. 700185

 ID252161  (potwierdzenie 193050) Hydnellum concrescens; 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2014.08.19; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na ziemi, pod dębami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 724908 fot. 724909 fot. 724910 fot. 724911

 ID254798  (potwierdzenie 120979) Hydnellum concrescens; 1,5 km S od Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.07.25; dąbrowa, z dębów czerwonych; na ziemi ponad 70 owocników w kilku grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736290 fot. 736291 fot. 736292 fot. 736293 fot. 736294

 ID254801  (potwierdzenie 139742) Hydnellum concrescens; 1 km E od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.07.26; las mieszany -gł.sosny, również brzozy i dęby; na ziemi grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736312 fot. 736313 fot. 736314

 ID254802  (potwierdzenie 181729) Hydnellum concrescens; 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.07.26; las mieszany -sosny, dęby, brzozy; na ziemi, pod dębami czerwonymi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736319 fot. 736320 fot. 736321

 ID256012  (potwierdzenie 180188) Hydnellum concrescens; 1 km SE od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2014.07.27; las mieszany -sosny, dęby i brzozy; na ziemi, pod dębami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741381 fot. 741382

 ID274365  Hydnellum concrescens; Puszcza Knyszyńska, około 5 km na wsch. od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2010,08,06; Stary mieszany las puszczański, w miejscu występowania grzybów z przewagą brzóz; na ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100806/0501, nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/364773.html

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "Supraśl, 5 km NE".

 ID276553  Hydnellum concrescens; Puszcza Knyszyńska, około 6 km na E od Supraśli, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2013.09.01; drzewostan mieszany: grab, rzadziej świerk, brzoza, topola; na ściółce owocniki wyrastały w czarcim kręgu wraz z Phellodon confluens; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130901/0006, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/622451.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/622436.html

ID288441 (potwierdzenie 245356) Hydnellum concrescens; 1,2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.08.04; dąbrowa z dębów czerwonych; na ziemi kilkanaście owocników w jednej grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 39" N i 19st 35' 7" E

fot. 866339 fot. 866340 fot. 866341

 ID289572  (potwierdzenie 180188) Hydnellum concrescens; 1 km SE od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.08.15; las mieszany -sosny, dęby i brzozy; na ziemi, pod dębami ponad 20 owocników w trzech grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 871107 fot. 871108 fot. 871109

ID289586 (potwierdzenie 181729) Hydnellum concrescens; 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.08.11; malutki fragment lasu złożony z dębów czerwonych; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 871196 fot. 871197 fot. 871198 fot. 871199

 ID299667  Hydnellum concrescens; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na S od wiaduktu autostrady A6 nad przedłużeniem ul. Mącznej w Szczecinie, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2013.09.17; drzewostan bukowo-dębowy nad strumieniem; na ziemi pod bukami i dębami w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000871, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/820667.html

 ID304521  Hydnellum concrescens; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.07.24; las głównie jodłowo bukowy z domieszkami; na ziemi pojedynczo i pozrastane kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001713, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 942445
Wątek
Hydnellum concrescens

ID306769 Hydnellum concrescens; u podnóża Góry Kamieńsk,od zach strony; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2017.10.01; młodnik sosnowy u podnóża góry; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 12" N i 19st 24' 19" E

fot. 953662 fot. 953663 fot. 953664 fot. 953665 fot. 953666

Kolczakówki wyrastały obok korkozęba -Ph.melaleucus -id306767

ID320709 (potwierdzenie 180188) Hydnellum concrescens; 1 km SE od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2018.08.26; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, pod dębami kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1041372 fot. 1041373 fot. 1041374

Namiary nowej grupy: 51st 0' 11,1" N i 19st 22' 1,5" E

fot. 1041375 fot. 1041376 fot. 1041377 fot. 1041378

ID328209 (potwierdzenie 181729) Hydnellum concrescens; 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.08.25; grupa dębów czerwonych w lesie mieszanym -gł. sosny i dęby; na ziemi grupa co najmniej 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1116855 fot. 1116856 fot. 1116857 fot. 1116858 fot. 1116859

 ID331247  Hydnellum concrescens; okolice Woli Niżnej, FG-33; 2014.08.24; Las jodłowy z domieszkami; na ziemi w kilku miejscach pojedynczo, w grupie lub pozrastane, ok. 10 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005103, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1137399 fot. 1137400
Wątek Hydnellum concescrens

 ID331249  Hydnellum concrescens; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2014.08.31; Las jodłowy z bukiem i in.; na ziemi w kilku kępkach kilka grup pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005102, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1137404 fot. 1137405

Wątek Hydnellum concescrens

 ID331276  Hydnellum concrescens; okolice Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF-93; 2014.08.15; w lesie jodłowo-bukowo-sosnowym z domieszkami; na ziemi kilkaset pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005101, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1137565 fot. 1137566 fot. 1137567
Wątek Hydnellum concescrens

ID333117 Hydnellum concrescens; 1,3 km W od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2020.07.12; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, pod dębem czerwonym grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 52,3" N i 19st 16' 38" E

fot. 1150234 fot. 1150235 fot. 1150236 fot. 1150237 fot. 1150238 fot. 1150239 fot. 1150240

ID334787 Hydnellum concrescens; Żarki ( Borowiecko ); gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.07.18; młodnik dębowo-brzozowy; na ziemi, pod dębami grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 14,5" N i 19st 28' 22,5" E

fot. 1161761 fot. 1161762 fot. 1161763 fot. 1161764 fot. 1161765 fot. 1161766 fot. 1161767 fot. 1161768


25.07.2020
fot. 1161769 fot. 1161770 fot. 1161771 fot. 1161772

 ID340283  (potwierdzenie 181729) Hydnellum concrescens; 1,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.10.16; bór sosnowy z domieszką dębów; na ziemi, pod dębami czerwonymi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 12" N 19st 29' 9,5" E

fot. 1194297 fot. 1194298 fot. 1194299 fot. 1194300

 ID342954  Hydnellum concrescens; Samsonów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-54; 2016.09.14; las mieszany: jodła, buk, dąb, sosna, brzoza; ziemia .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006426, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1210568 fot. 1210569

ID349242 Hydnellum concrescens; 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.09.12; bór sosnowy; fragment z dużą ilością dębów czerwonych gł. w podszycie; na ziemi grupa ponad 70 owocników w czarcim kręgu średnicy ok. 2 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 58,5" N 19st 25' 30" E

fot. 1261932 fot. 1261933 fot. 1261934 fot. 1261935 fot. 1261936 fot. 1261937 fot. 1261938

 ID349729  (potwierdzenie 180188) Hydnellum concrescens; 1,3 km SE od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2021.09.07; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, pod dębami czerwonymi kilkadziesiąt owocników w 2 grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1265728 fot. 1265729 fot. 1265730 fot. 1265731 fot. 1265732 fot. 1265733 fot. 1265734

ID350114 Hydnellum concrescens; 1 km S od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2021.09.25; las mieszany nad Wartą; na ziemi, pod dębem i grabem grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 16,8" N 19st 14' 58,3" E

fot. 1268370 fot. 1268371 fot. 1268372 fot. 1268373 fot. 1268374

ID350314 Hydnellum concrescens; 1,2 km E od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.28; bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb czerwony; na ziemi ponad 70 owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 15,5" N 19st 28' 33,5" E

fot. 1269498 fot. 1269499 fot. 1269500 fot. 1269501 fot. 1269502 fot. 1269503 fot. 1269504 fot. 1269505 fot. 1269506 fot. 1269507

ID350579 (potwierdzenie 243818) Hydnellum concrescens; 2,5 km NE od wsi Nowy Broniszew; gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.09.25; dąbrowa; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: Tegoroczne owocniki wyrastały ok. 200 m od tych ze zgłoszenia pierwotnego.

fot. 1271310 fot. 1271311 fot. 1271312 fot. 1271313

ID351541 Hydnellum concrescens; 1,5 km SW od wsi Borzęcin; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2021.08.15; las mieszany -dęby, jodły, brzozy, osiki i inne; na ziemi ponad 150 w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, z gr. 1, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grup ( 3 ) -GPS: 51st 9' 44,5" N 19st 35' 30" E

gr. 1
fot. 1280579 fot. 1280580 fot. 1280581 fot. 1280582 fot. 1280583 fot. 1280584 fot. 1280585

gr. 2
fot. 1280586 fot. 1280587

gr. 3
fot. 1280588 fot. 1280589 fot. 1280590

ID351788 (potwierdzenie 139742) Hydnellum concrescens; 0,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.14; bór sosnowy; miejscami dęby czerwone, brzozy i inne; na ziemi, pod dębami czerwonymi licznie, w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, z najliczniejszej grupy, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary GPS najliczniejszej gr.: 51st 1' 44" N 19st 30' 14" E

fot. 1283850 fot. 1283851 fot. 1283852 fot. 1283853 fot. 1283854 fot. 1283855 fot. 1283856 fot. 1283857 fot. 1283858


inna grupa
fot. 1283859 fot. 1283860 fot. 1283861

ID351861 Hydnellum concrescens; 1 km NW od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.07.23; bór sosnowy z domieszką dębów, dębów czerwonych i brzóz; na ziemi, pod dębami czerwonymi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 53,8" N 19st 22' 56,5" E

fot. 1284914 fot. 1284915 fot. 1284916 fot. 1284917 fot. 1284918

30.07.
fot. 1284919 fot. 1284920 fot. 1284921

2.09.
fot. 1284922 fot. 1284923 fot. 1284924

 ID354547  Hydnellum concrescens; Rąblów k. Nałeczowa. Przy stoku narciarskim, na skraju lasu, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2021.09.14; Skraj lasu grabowo-dębowego. W pobliżu również brzoza; Pionowa, metrowa, omszona skarpa. 2 owocniki; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008743, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1261812.html
uwagi: fot. 1306538fot. 1306539

 ID356785  Hydnellum concrescens; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2019.09.08; las głównie jodłowo bukowy z domieszkami; na ziemi obok zmurszałej kłody jodłowej kilka pojedynczych i pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009280, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1328328 fot. 1328329 fot. 1328330 fot. 1328331

Wątek: Hydnellum concrescens

 ID362802  (potwierdzenie 180188) Hydnellum concrescens; 1 km SE od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.10.08; bór sosnowy z domieszką dębów czerwonych i brzóz; na ziemi ponad 70 owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51.0034 19.3615

fot. 1385615 fot. 1385616 fot. 1385617 fot. 1385618 fot. 1385619 fot. 1385620 fot. 1385621 fot. 1385622

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji