fot. 021004-3565 (723×576) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021004-6
przekrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.10.2002, Czechy, Ostrava
copyright © by Marek Snowarski