takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Gyromitra leucoxantha (Bres.) Harmaja

GREJ: ID256695 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID196490 (© autora fot.)

GREJ: ID196490 (© autora fot.)

GREJ: ID256695 (© autora fot.)