Tx: 2137
grzyby.pl

Gomphus clavatus (Pers.) Gray

siatkoblaszek maczugowaty, siatkolist maczugowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty)
Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty)
Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty)
Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty)
Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty)
Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty)
Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty)
fragment czarciego kręgu

opis

Owocnik młody liliowy, fioletowy, z wiekiem coraz bardziej ochrowo-brązowy; (30)40-100(150) wysokości, 20-60 mm średnicy, w formie stożkowatej, maczugowatej lub z kapeluszowato rozszerzonym szczytem; sąsiednie owocniki często pozrastane ze sobą; szczyt owocnika płasko odcięty, z wiekiem miseczkowato wklęśnięty; górna powierzchnia delikatnie omszona; brzeg ostry, falisty.

space

Owocniki mięsiste, o miąższu białawym, miękkim w konsystencji. Zapach słaby. Smaku łagodny, ewentualnie nieco gorzkawy.

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnożółty. Zarodniki elipsoidalne, grubo brodawkowane, żółtawe, z kroplami, nieamyloidalne, 10-14 × 4.5-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.48 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Bardzo rzadki, spotykany w średnich i wyższych partiach górach. Owocniki wyrastają latem, na ziemi, pojedynczo, w grupach, często w rzędach lub czarcich kręgach, na glebach wytworzonych na wapieniu, w lasach świerkowych, jodłowych, rzadziej w mieszanych.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny, wydajny i smaczny (przypomina pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius)).[134] W Polsce podlega ochronie częściowej.
Edible.
Gatunek charakterystyczny, wyróżniający się wyraźną, fioletową barwą owocników. Do pewnego stopnia formą, ale nie barwą, jest podobna buławka obcięta (Clavariadelphus truncatus).

wybrane okazy · selected collections

#3
jgadek.070720-72818
leg. Joanna Gądek
/Zubrzyca Górna, woj. małopolskie, pow. nowotarski/
#4
tp.080718-5TP211208
leg. Tomasz Pachlewski
/Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kałucka (2020)[1630]Kałucka (2020) Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.) Gray.[1630], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2004c)[1893]Łuszczyński (2004c) Przemiany grzybów macromycetes w Górach Świętokrzyskich w okresie ostatnich 100 lat. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136[1893], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Wilga & Wantoch-Rekowski (2010)[2474]Wilga & Wantoch-Rekowski (2010) Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa (Pomorze Gdańskie).[2474], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA57 139346 202364 289111 DF98 116517 136996 DG26 137092 157467 347383 DG27 72818 107955 179892 DG37 179992 EE33 355570 EE34 355572 EG09 112984 FG23 370020 FG33 122925 177131 255929 255930 333828

ID 72 818 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: 3 km W, Zubrzyca Górna, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gmina Jabłonka, na wysokości 829m npm, DG27; data zbioru: 20 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty świerkowo-jodłowy,, na ziemi w mchu, w pobliżu skrzypy, trawa, paprocie, tuż obok teren podmokły, w sześciu grupkach po kilka - kilkanaście owocników na przestrzeni 2 m; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: 829m npm; fot.110416 fot.110417 fot.110418 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110416
110417
110418

ID 107 955 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: 3 km W Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG27; data zbioru: 16 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las swierkowo-jodłowy, na ziemi w mchu, w pobliżu terenów podmokłych, nieopodal paprocie, skrzypy, borówka czarna jagoda, w licznych czarcich kręgach po kilkadziesiąt owocników na powierzchni ok 1 km 2; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie zgłoszenia sprzed roku, tym razem znacznie liczniejsze występowanie; fot.186399 fot.186400 fot.186401 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186399
186400
186401

ID 112 984 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: Beskid Niski, Bednarskie gm. Lipinki pow. Gorlice, EG09; data zbioru: 21 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, cienisty las mieszany - buk, grab, dąb, jodła, na ziemi wśród ściółki pod starymi jodłami, połowa czarciego kręgu o średnicy ok. 3 m, ponad 30 starych owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Siatkolist maczugowaty; fot.198335 fot.198336 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198335
198336

ID 116 517 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: ok 6 km NE Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie, DF98; data zbioru: 26 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły, świerka i pojedynczymi sosnami, na ziemi wśród igieł, na podłożu gliniastym, kilkanaście owocników mocno nadgryzionych przez leśne zwierzęta, tylko dwa lekko uszkodzone; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.205746 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

205746

ID 122 925 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: ok.3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie (ok. 0,5 km S od Polan Surowicznych), FG33; data zbioru: 18 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ziemi, w czarcim kręgu - kilkadziesiąt owocników, kilkanaście metrów dalej, przy świerku - kolejnych kilkanaście sztuk; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/21.12.08; uwagi: fot.221395 fot.221396 fot.221397 fot.221398 fot.221399 fot.221400; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221395
221396
221397
221398
221399
221400

ID 136 996 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: ok 6 km NE Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie, DF98; data zbioru: 1 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły, świerka i pojedynczymi sosnami, na ziemi wśród igieł, na podłożu gliniastym, kilkadziesiąt owocników w niepełnym czarcim kręgu pod niskimi świerkami; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.252557 fot.252558 fot.252559 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

252557
252558
252559

ID 137 092 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: Lipnica Wielka, zbocza Babiej Góry, gmina Lipnica Wielka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG26; data zbioru: 6 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty świerkowo-jodłowy, na ziemi wśród igieł, kilkanaście owocników, w odległości ok 2 m kolejnych kilkanaście; leg. Dorota Ziembla, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.252726 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

252726

ID 139 346 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo, CA57; data zbioru: 1 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, w ziemi podłoże wapienne, kilkanaście zrośniętych kępek w promieniu 10 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/13.12.10; uwagi: fot.259608 fot.259609 fot.259610; N 54*37,624'; E 018*12,303'; 59 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

259608
259609
259610

ID 157 467 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG26; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy, w igliwiu, w wiązce, w kilku grupach,; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: często występuje w czarcich kręgach, czasami w pobliżu Ramaria sp.; fot.310384 fot.310385 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

310384
310385

ID 177 131 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 23 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na ziemi, mszysty i podmokły teren, 2 owocniki w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/AH/11.11.10; uwagi: zdjęcia i dyskusja w wątku [bf:376617] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 376617 ;

ID 179 892 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: W Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG27; data zbioru: 22 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-jodłowy, zbocza Babiej Góry, na ziemi w mchu, trawie, igliwiu, w pobliżu terenów podmokłych, licznie w wielu miejscach lasu po kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt owocników w czarcich kręgach; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.390074 fot.390075 fot.390076 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

390074
390075
390076

ID 179 992 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: SW Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG37; data zbioru: 24 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty świerkowo-jodłowy, na ziemi wśród opadłych igieł, dwie grupy owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.390281 fot.390282 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

390281
390282

ID 202 364 oznaczenie: Gomphus clavatus; • potwierdzenie ID139 346; lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA57; data zbioru: 9 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, w ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: Owocniki pojawiły się powtórnie po trzech latach; fot.505657 fot.505658 fot.505659 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

505657
505658
505659

ID 255 929 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 21 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ziemi, w czarcim kręgu kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.741028 fot.741029 [notatka: nie] [fotografie: tak];

741028
741029

ID 255 930 oznaczenie: Gomphus clavatus; • potwierdzenie ID255 929; lokalizacja: Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 10 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ziemi, w czarcim kręgu kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.741033 fot.741034 [notatka: nie] [fotografie: tak];

741033
741034

ID 289 111 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA57; data zbioru: 14 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, dąb, ziemia, kilka kępek; leg. M. Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0008040; uwagi: fot.869051 [notatka: tak, [bf:869050]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 869050 ;

ID 333 828 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: okolice Woli Niżnej (Szachty), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 2 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami grabu, dębu, świerka i in., na ziemi, w kilku grupach po kilka wiązek i pojedynczo, po kilka i kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: Inny fragment lasu w stosunku do poprzednich zgłoszeń.; fot.1155976 fot.1155977 fot.1155978 fot.1155979 fot.1155980 fot.1155981 fot.1155982 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1155976
1155977
1155978
1155979
1155980
1155981
1155982

ID 347 383 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: Lipnica Wielka - zbocza Babia Góra, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG26; data zbioru: 6 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo-bukowy, na ziemi, kilkaset owocników w grupach; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.1248396 fot.1248397 [fotografie: tak];

1248396
1248397

ID 355 570 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: 500-800 m na NE od miejscowości Stara Góra, gm.Stąporków., pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE33; data zbioru: 15 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z wtrąceniami buka i dębu.., Owocniki wyrastają na zboczach tzw. worpów., W gliniastym podłożu, grupowo. Nieraz tworząc całe sznury/ścieżki.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustoszy bazy; uwagi: W tym ATPOL-u EF33! wystepują w kilku lokalizacjach. Zdjęcia i zebrane owocniki pochodzą z jednego z nich. Zebrałem te, które ludzie powyrywali i zostawili na sciółce.; fot.1315138 fot.1315139 fot.1315140 fot.1315141; Owocniki co roku w tej samej lokalizacji. W zależności od warunków pogodowych w mniejszych lub większych ilościach.; Film poniżej pochodz z roku 2014, z tego stanowiska, z którego pobrany materiał w 2021 roku.; https://www.youtube.com/watch?v=8ATXSybixbE [fotografie: tak];

1315138
1315139
1315140
1315141

ID 355 572 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: 600 m na NE od miejscowości Stara Góra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE34; data zbioru: 2 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Jeden z worpów pokopalnianych, porośniety jodłami. Wokół worpa pojedyńcze graby, dęby i buk., Gliniaste zbocze worpa porosnięte mchem., Owocniki rosną grupowo, tworząc nieraz kilkumetrowe ścieżki.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, będzie wysłany do kustoszy bazy; uwagi: Zdjęcia 02.08.2021.; fot.1315163 fot.1315164 fot.1315165; Zdjęcia z 10.08.2018.; fot.1315166 fot.1315168 fot.1315169 [fotografie: tak];

1315163
1315164
1315165
1315166
1315168
1315169

ID 370 020 oznaczenie: Gomphus clavatus; lokalizacja: 1 km na południe od Rymanowa Zdroju, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG23; data zbioru: 28 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodły, gdzieniegdzie młody buk tudzież grab, na ziemi w ściółce pochodzenia iglastego, w kilku grupach, w sumie trzydzieści - może więcej - owocników; leg. det. Janusz Słowiński; eksykat: tak, dla Kustosza Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1457152 fot.1457153 fot.1457154 fot.1457155 [notatka: 2023 - obfity urodzaj gatunku na tym stanowisku [bf:1456270]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1456270 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji