red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Geopora arenicola (Lév.) Kers

Sepultaria arenicola (Lév.) Massee