red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Genea lespiaultii Corda, (1854)