grzyby.pl

Geastrum pectinatum Pers.

gwiazdosz długoszyjkowy, gwiazdosz grzebieniasty
Geastrum calyculatum Fuckel
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
starsze owocników
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
młody owocnik
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)

owocnik

Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
endoperydium
W stanie zamkniętym kulistawy, 10-50 mm średnicy, powierzchnia pokryta grzybnią przerośniętą z podłożem, powierzchnia osłony zewnętrznej gładka, matowa, biaława do jasnobrązowej. Osłona zewnętrzna (egzoperydium) pęka do połowy wysokości na kilka do kilkunastu ostrych płatów, które mogą być dalej rozszczepione na końcach; nie higroskopijna; grubość osłony zewnętrznej dochodzi do 5 mm; strona wewnętrzna jest początkowo pokryta mączystym, szarobrązowym nalotem, z wiekiem brązowa i popękana poprzecznie z zwykle jasnym pasem na brzegach płatów.

space

When closed subspherical, 10-50 mm in diameter, surface covered with mycelium attached to the substrate, surface of the outermost layer smooth, dull, whitish to pale brown. The outermost layer (exoperidium) cracks open half-way forming several to a dozen or so pointed lobes, which may further split at the tips; not hygroscopic ; exoperidium up to 5 mm thick; the inside initially covered with mealy, grey-brown pruina, with age brown and transversely cracked and usually with a light-coloured stripe along the edges of the lobes.

space

zarodniki

Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
spores, in water (Zaiss 100x/1.3/Phv, planachr., Oil.im., green interf. filter)
Zarodniki kuliste, o dużych, długich do 1.5 µm, tępych brodawkach; średnica 6-7.5 µm nie licząc brodawek.
Spores globose, with large, up to 1.5 µm long, obtusely verrucose; 6-7.5 µm in diameter without verrucae.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Do 2014 roku podlegał ochronie gatunkowej (podlegały jej wszystkie gatunki w rodzaju). Od tego roku nie jest chroniony (ochronie podlegają najrzadsze, wyspecyfikowane, gatunki rodzaju).
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo i po kilka, zazwyczaj w towarzystwie świerków.
Rare. Solitary of few together usually under spruce.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
Podobny gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum) ma mniejsze owocniki, wyrasta wśród roślinności azotolubnej, w parkach i lasach liściastych; ma wyraźną apofizę o ostrej krawędzi skierowanej ku dołowi (kołnierz w dolnej części "główki").
Similar gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum) has smaller sporocarps, grows among nitrophilous plants, in parks and deciduous forests; has a distinct apophysis with sharp margin pointing down.

wybrane okazy · selected collections

#9
01 09 29 - 13
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
#6
02 09 21 - 13
leg. Marek Snowarski
/Kotlina Kłodzka, Krowiarki/
#5
01 09 29 - 13a
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
#4
ah.060615-35178
leg. Anna Hreczka, det. Dariusz Karasiński
/Olchowiec, pow. jasielski/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Geastrum pectinatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

150045 221865 364123 AB-52 323940 BF-36 12474 CB-59 356418 CB-83 34390 CC-15 299056 CC-74 204882 CC-84 209039 CE-20 12472 DE-35 327951 149881 209951 365150 193988 226630 344460 265002 335580 134485 DE-55 236576 362024 198128 357971 EB-69 151369 EC-25 319640 294023 276654 EC-97 180942 EG-32 74798 FG-21 35178 GC-01 195904 GC-04 171173 GC-11 197566

 ID12472  Geastrum pectinatum; 0.5km SE, G. Młyny Złotowskie, k. Złotowa, k. Twardogóry, CE-20; 2001.09.13; las mieszany na piasku, pobocze drogi leśnej, świerkami/sosnami/dębami; ziemia, ściółka kilkanaście owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 010929-13,13A herb. Snowarski, tak; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID12474  Geastrum pectinatum; 1 km NE, Mielnik, Kotlina Kłodzka (G. Bielica), BF-36; 2002.09.21; buki, sosny, na wapieniu, skarpa na skraju lasu; ziemia, ściółka jeden owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020921-13 herb. Snowarski, tak, notatka: 020921-13; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: stary owocnik, prawodpodobnie zniesiony z miejsca wyrośnięcia przez wodę po zboczu góry

 ID34390  Geastrum pectinatum; CB-74 - w okolicy wsi Sikorz - gm. Sępólno Krajeńskie, CB-83; 2006.05.20; Pozbawiony innych drzew las świerkowy; na mchu - w okolicy zmurszałego i omszonego pnia świerkowego około 20 owocników; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WW/12.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: gwiazdosz długoszyjkowy

fot. 39762

 ID35178  Geastrum pectinatum; Olchowiec, powiat jasielski, w pobliżu Magurskiego PN, FG-21; 2006.06.15; las bukowy, pojedyncze sosny, modrzew, brzoza; na ziemi, przy buku, nieopodal kilka sosen, brzoza i modrzewie 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/30.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Na obrzeżu lasu typowo bukowego, na skraju sosny, modrzewie i brzozy. Owocniki chyba zeszłoroczne. Trudno mi to określić, ponieważ spotkałam je poraz pierwszy.
fot. 40963 fot. 40964 fot. 40965 fot. 40966

 ID74798  Geastrum pectinatum; Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG-32; 2007.08.18; W młodniku świerkowo-jodłowym; na ziemi (na warstwie igieł) jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st24'28,0"; E 20st24'49,8"; H - 547 m n.p.m.

fot. 115188 fot. 115189

 ID134485  Geastrum pectinatum; 1,5 km N,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE-35; 2009.06.03; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in; na ściółce,pod świerkiem grupa kilku zeszłorocznych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W tym samym fragmencie lasu rosną również gwiazdosze rudawe.

fot. 246962 fot. 246963 fot. 246964

 ID149881  Geastrum pectinatum; 1,5 km N,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE-35; 2009.10.11; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in; na ściółce,pod świerkiem dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id134485

fot. 285790 fot. 285791 fot. 285792

ID150045 Geastrum pectinatum; Węgierska Górka ul.Zielona pow. Żywiec woj. śląskie; 2009.10.21; Mały trawnik (koło o promieniu 3 m) pośród rozległego parkingu wyasfaltowanego koło budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego. Na trawniku rosły 3 świerki i sumak octowiec; gruba ściółka iglasta miejscami przerośnięta trawą 5 sztuk w niewielkiej odległości od siebie; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: Tak; prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Współrzędne wg mapa.szukacz pl
49,605635 19,115202
fot. 286381 fot. 286382 fot. 286383 fot. 286384 fot. 286385 fot. 286386

 ID151369  Geastrum pectinatum; 7km S, Ruciane-Nida, pow. Piski, leśnictwo Dębowo, EB-69; 2009.08.24; BMśw, przeważający świerk z domieszką sosny; w igliwiu grupa około 20 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Gwiazdosz długoszyjkowy. Prawdopodobnie zeszłoroczne owocniki.
fot. 290487 fot. 290488 fot. 290489 fot. 290490

 ID171173  Geastrum pectinatum; około 2 km. na południe od Krynek, pow. pow. sokólski, woj. woj. podlaskie, GC-04; 2010.08.22.; Las świerkowy w średnim wieku, całkowicie pozbawiony poszycia oraz roślin zielonych.; na ziemi cztery owocniki w grupie w pobliżu świerka; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/11.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 362913

Więcej informacji w wątku.

 ID180942  Geastrum pectinatum; działka rekreacyjna na W krańcu wsi Łosie, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, EC-97; 2010.11.07; pod zasadzonymi świerkami, obok (ok. 6 m od stanowiska) bór mieszany z sosną, brzozą i dębem; na ziemi, wśród opadłych igieł świerku w grupie (3 owocniki); leg. Iwona Dembicz; det. Iwona Dembicz; eksykat: WA0000017769, Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: stanowisko na nieleśnej działce rekreacyjnej
- stąd też zebrano okaz zielnikowy!
fot. 392797

 ID193988  (potwierdzenie 134485) Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.07.30; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in; na ściółce,pod świerkami dwie grupki po kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Grzybki z tego punktu, oddalone o ok. 30 m od punktu ze zgłoszenia pierwotnego, przedstawione są w wątku gwiazdosze .

Owocniki z ''punktu pierwotnego'' , z dnia 30 sierpnia:
fot. 456821 fot. 456822

siedlisko
fot. 456823

 ID195904  Geastrum pectinatum; 1,5 km na wschód od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011.12.25; las z przewagą iglastych; na ziemi u podstawy świerka 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MG/10.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 466999

ID197566 Geastrum pectinatum; około 1 km na SE od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2012.03.06; Śródpolny kawałek starego lasu, częściowo typu łęgowego (świerk, olsza, topola, brzoza); na ziemi jeden owocnik u podstawy świerka.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 477147fot. 477148

 ID198128  Geastrum pectinatum; 1,5 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.04.19; las mieszany, fragment świerkowo-sosnowy; na iglastej ściółce jeden zeszłoroczny owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 51st 1' 2" N i 19st 23' 8" E

fot. 481281

siedlisko
fot. 481282

 ID204882  Geastrum pectinatum; 1,9 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.09.20; przydroże drogi leśnej położonej zaraz przy podmakającym brzegu jeziora, bezpośrednio przy drodze świerki, poza tym dąb, sosna, brzoza, olsza, buk, bez czarny, jarzębina, jeżyny; na ziemi jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°39'32,24" N, 17°40'50,07" E
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186

pomiędzy stanowiskami Geastrum striatum (ID 204880) i Geastrum fimbriatum (ID 204881)

owocnik w naturze
fot. 515858

owocnik wobec miarki
fot. 515859 fot. 515860 fot. 515861 fot. 515862

 ID209039  Geastrum pectinatum; Jankowo Dolne, 1 km SSE, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2012.09.29; krawędź poniemieckiego opuszczonego cmentarza porośniętego robinią akacjową i bzem lilakiem; na ziemi pod bzem lilakiem kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/BK/19.11.2015, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: rozpoznanie do gatunku przysparza mi dużą trudność, jest prążkowany perystom, ale brak ostro zakończonej apofizy, natomiast w otoczeniu bez lilak, a brak świerka, czyli cechy G. pectinatum, ale środowisko G. striatum
a może to jeszcze inny gatunek? ale z przeglądu gatunków wg atlasu żaden inny nie dał się dopasować do tego znaleziska

owocnik 1 - cechy
fot. 537195 fot. 537196
owocnik 2 - cechy
fot. 537197 fot. 537198
owocnik 3 - cechy
fot. 537199 fot. 537200
owocnik 4 - cechy
fot. 537201

 ID209951  (potwierdzenie 134485) Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2012.08.31; las mieszany -sosna, świerk, brzoza i in; na ściółce, pod świerkami dwie grupki po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 541934 fot. 541935

ID221865 Geastrum pectinatum; 2 km na W od miejscowości Bobrówko, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie; maj 2013; zdegradowany grąd Tilio-Carpinetum, ciemna świerczyna w wieku 30-40 lat; martwa świerkowa ściółka jeden owocnik oderwany os podłoża; leg. Andrzej Ryś; det. Grzegorz Neubauer;
uwagi: Owocnik znaleziony wiosną leżał na boku. Znaleziony w oddz.246 L-ctwo Kołoin, obręb Strzałowo, Nadleśnictwo Strzałowo. Owocnik zabrałem do domu. Załączone zdjęcie zrobiłem w innym miejscu w podobnym siedlisku w dniu dzisiejszym.

 ID226630  (potwierdzenie 134485) Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2013.09.24; las mieszany -sosna,świerk, brzoza i inne; na ściółce, pod świerkiem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 614788 fot. 614789

 ID236576  Geastrum pectinatum; 1,3 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.04.05; mieszane zadrzewienia nad rz.Widzówką -wierzby, czeremchy, świerki i inne; na ściółce, pod świerkiem jeden zeszłoroczny owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 667231 fot. 667232 fot. 667233

 ID265002  (potwierdzenie 134485) Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2014.08.15; las mieszany -sosna, świerk, brzoza i in; na ziem, na ściółce, pod świerkiem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/19.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 774722 fot. 774723 fot. 774724


31.07.2015 zeszłoroczne owocniki z nowej grupy oddalonej od tej pierwotnej o ok. 20 m

fot. 774725 fot. 774726 fot. 774727

 ID276654  Geastrum pectinatum; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.01.28; sosna,na niezadrzewionej skarpie; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/160128/0002, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/822760.html

ID294023 Geastrum pectinatum; ok.1,1km na N od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.07.04; las sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 890521fot. 890522

ID299056 Geastrum pectinatum; Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.05.01; Bór świerkowy.; Igliwie. 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916671 fot. 916672 fot. 916673

ID319640 Geastrum pectinatum; ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2018.11.04; bór sosnowy z domieszką brzozy; ściółka pod jałowcami kilka owocników razem z Geastrum fimbriatum; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1034650 fot. 1034651 fot. 1034652 fot. 1034653 fot. 1034654

ID323940 Geastrum pectinatum; Puszcza Wkrzańska, 2,7 km na NW od Karpina, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; 2019.06.16; bór świerkowy na przesuszonym torfie; na ściółce iglastej w grupie - 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1071226 fot. 1071227 fot. 1071228 fot. 1071229 fot. 1071230 fot. 1071231

 ID327951  (potwierdzenie 134485) Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.08.24; las mieszany -brzoza, świerk, czeremcha, sosna i inne; na ziemi/ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1114607 fot. 1114608 fot. 1114609

ID335580 (potwierdzenie 134485) Geastrum pectinatum; 1 km N od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2020.09.08; las mieszany -brzoza, świerk, czeremcha, sosna i inne; na ziemi/ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 12' 2" N i 19st 23' 41,5" E

fot. 1168501 fot. 1168502 fot. 1168503 fot. 1168504 fot. 1168505 fot. 1168506

W tym roku znalazłem drugą grupkę tych gwiazdoszy ok. 350 m na pn-wsch. Rosły na skraju lasu -sosna, dąb, kruszyna i inne

fot. 1168507 fot. 1168508 fot. 1168509 fot. 1168510

ID344460 Geastrum pectinatum; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.04.24; jodłowa enklawa w lesie liściastym; na iglastej ściółce grupa 7 zeszłorocznych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 50" N 19st 23' 7,5" E

fot. 1221771 fot. 1221772 fot. 1221773 fot. 1221774 fot. 1221775 fot. 1221776

ID356418 Geastrum pectinatum; Wierzbiny k. Skórcza, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-59; 5.07.2021; żywopłot, cypryśnik, jałowiec, świerk, bez lilak; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak jest u Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: W tym samym miejscu pojedynczy owocnik znaleziono już 18.08.2018fot. 1322933fot. 1322934fot. 1322935fot. 1322936

ID357971 Geastrum pectinatum; 0,5 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.04.15; bór sosnowy; bezdrzewny pas pod linią WN; karłowate róże pomarszczone i karagana; na ziemi grupa 3 owocników, zeszłorocznych; leg. Jacek Nowicki; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 9,8" N 19st 21' 3" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1336527.html

ID362024 Geastrum pectinatum; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.22; liściaste zarośla, gł. robinie; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0462 19,4195

fot. 1379240 fot. 1379241 fot. 1379242 fot. 1379243 fot. 1379244

ID364123 Geastrum pectinatum; Zielona Góra, ul. kukułcza 1, pow. Zielona Góra, woj. lubuskie; 2022.11.14; Park miejski, pod starym żywotnikiem; na ziemi dwa osobniki, pojedynczo; leg. Kamil perepeczo; det. Kamil perepeczo; , tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki znalezione już mocno wyschnięte.fot. 1395150fot. 1395151

 ID365150  (potwierdzenie 134485) Geastrum pectinatum; 1,5 km N od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.08.15; las mieszany -jesion, wiąz, sosna, dąb i inne; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: To nowa grupa owocników, która rosła ok. 250 m na zach. od tych z pierwotnego zgłoszenia. Namiary GPS: 51,200449 19,390946

fot. 1402671 fot. 1402672 fot. 1402673 fot. 1402674

26.08.
fot. 1402675 fot. 1402676

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji