Tx: 2114
grzyby.pl

Geastrum pectinatum Pers.

gwiazdosz długoszyjkowy, gwiazdosz grzebieniasty
Geastrum calyculatum Fuckel
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
starsze owocników
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
młody owocnik
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)

owocnik

Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
W stanie zamkniętym kulistawy, 10-50 mm średnicy, powierzchnia pokryta grzybnią przerośniętą z podłożem, powierzchnia osłony zewnętrznej gładka, matowa, biaława do jasnobrązowej. Osłona zewnętrzna (egzoperydium) pęka do połowy wysokości na kilka do kilkunastu ostrych płatów, które mogą być dalej rozszczepione na końcach; nie higroskopijna; grubość osłony zewnętrznej dochodzi do 5 mm; strona wewnętrzna jest początkowo pokryta mączystym, szarobrązowym nalotem, z wiekiem brązowa i popękana poprzecznie z zwykle jasnym pasem na brzegach płatów.

space

When closed subspherical, 10-50 mm in diameter, surface covered with mycelium attached to the substrate, surface of the outermost layer smooth, dull, whitish to pale brown. The outermost layer (exoperidium) cracks open half-way forming several to a dozen or so pointed lobes, which may further split at the tips; not hygroscopic ; exoperidium up to 5 mm thick; the inside initially covered with mealy, grey-brown pruina, with age brown and transversely cracked and usually with a light-coloured stripe along the edges of the lobes.

space

zarodniki

Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
Zarodniki kuliste, o dużych, długich do 1.5 µm, tępych brodawkach; średnica 6-7.5 µm nie licząc brodawek.
Spores globose, with large, up to 1.5 µm long, obtusely verrucose; 6-7.5 µm in diameter without verrucae.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Do 2014 roku podlegał ochronie gatunkowej (podlegały jej wszystkie gatunki w rodzaju). Od tego roku nie jest chroniony (ochronie podlegają najrzadsze, wyspecyfikowane, gatunki rodzaju).
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo i po kilka, zazwyczaj w towarzystwie świerków.
Rare. Solitary of few together usually under spruce.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
Podobny gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum) ma mniejsze owocniki, wyrasta wśród roślinności azotolubnej, w parkach i lasach liściastych; ma wyraźną apofizę o ostrej krawędzi skierowanej ku dołowi (kołnierz w dolnej części "główki").
Similar gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum) has smaller sporocarps, grows among nitrophilous plants, in parks and deciduous forests; has a distinct apophysis with sharp margin pointing down.

wybrane okazy · selected collections

#9
01 09 29 - 13
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
#6
02 09 21 - 13
leg. Marek Snowarski
/Kotlina Kłodzka, Krowiarki/
#5
01 09 29 - 13a
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
#4
ah.060615-35178
leg. Anna Hreczka, det. Dariusz Karasiński
/Olchowiec, pow. jasielski/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bresadola (1903)[2622]Bresadola (1903) Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti.[2622], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Domański Z. (1999)[2722]Domański Z. (1999) Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza.[2722], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Flisińska & Sałata (1991)[2792]Flisińska & Sałata (1991) Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski.[2792], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Ginko & Wartalska (1983)[2804]Ginko & Wartalska (1983) Materiały do znajomości grzybów z grupy Gasteromycetes województwa zielonogórskiego.[2804], Jaworska (2011)[1609]Jaworska (2011) Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich.[1609], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1784]Kujawa et al. (2012) Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce.[1784], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (1966)[2958]Lisiewska (1966) Grzyby wyższe Wolińskiego Parku Narodowego.[2958], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (1999)[1987]Narkiewicz (1999) Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich.[1987], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Sałata (1968)[3172]Sałata (1968) Notatki mikologiczne z okolic Annopola.[3172], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Teodorowicz (1933)[3299]Teodorowicz (1933) Grzyby zachodniej i południowej Polski w zbiorze Zakładu Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego.[3299] (as Geaster nanus), Teodorowicz (1936)[3302]Teodorowicz (1936) Grzyby wyższe polskiego wybrzeża.[3302], Teodorowicz (1939)[3304]Teodorowicz (1939) Nowe dla flory polskiej podrzędy, rodziny, rodzaje i gatunki wnętrzniaków (Gasteromycetes).[3304], Wojewoda (2000)[2498]Wojewoda (2000) New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland.[2498], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zaleski & Glaser (1953)[3434]Zaleski & Glaser (1953) Grzyby pasożytnicze i saprotroficzne (z wyjątkiem Agaricaceae i Boletaceae) Państwowego Nadleśnictwa Wolsztyn zebrane w latach 1949–1950.[3434]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:37 1 znaleziska Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 150045 221865 364123 AB52 323940 BF36 12474 CB59 356418 CB83 34390 CC15 299056 CC74 204882 CC84 209039 CE20 12472 DA82 374158 DE35 134485 149881 193988 209951 226630 265002 327951 335580 344460 365150 DE55 198128 236576 357971 362024 EB69 151369 EC25 276654 294023 319640 EC97 180942 EG32 74798 FG21 35178 368854 GC01 195904 GC04 171173 GC11 197566

ID 12 472 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 0.5km SE, G. Młyny Złotowskie, k. Złotowa, k. Twardogóry, CE20; data zbioru: 13 wrz 2001; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany na piasku, pobocze drogi leśnej, świerkami/sosnami/dębami, ziemia, ściółka, kilkanaście owocników; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 010929-13,13A herb. Snowarski; uwagi: [fotografie: tak]; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 12 474 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 1 km NE, Mielnik, Kotlina Kłodzka (G. Bielica), BF36; data zbioru: 21 wrz 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buki, sosny, na wapieniu, skarpa na skraju lasu, ziemia, ściółka, jeden owocnik; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 020921-13 herb. Snowarski; uwagi: stary owocnik, prawodpodobnie zniesiony z miejsca wyrośnięcia przez wodę po zboczu góry [notatka: 020921-13] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 34 390 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: CB-74 - w okolicy wsi Sikorz - gm. Sępólno Krajeńskie, CB83; data zbioru: 20 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pozbawiony innych drzew las świerkowy, na mchu - w okolicy zmurszałego i omszonego pnia świerkowego, około 20 owocników; leg. det. Waldemar Wesołowski; rev. 12 cze 2006; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WW/12.06.06; uwagi: gwiazdosz długoszyjkowy; fot.39762 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

39762

ID 35 178 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Olchowiec, powiat jasielski, w pobliżu Magurskiego PN, FG21; data zbioru: 15 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, pojedyncze sosny, modrzew, brzoza, na ziemi, przy buku, nieopodal kilka sosen, brzoza i modrzewie, 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/30.06.06; uwagi: Na obrzeżu lasu typowo bukowego, na skraju sosny, modrzewie i brzozy. Owocniki chyba zeszłoroczne. Trudno mi to określić, ponieważ spotkałam je poraz pierwszy.; fot.40963 fot.40964 fot.40965 fot.40966 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

40963
40964
40965
40966

ID 74 798 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG32; data zbioru: 18 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W młodniku świerkowo-jodłowym, na ziemi (na warstwie igieł), jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/PC/6.02.12; uwagi: N 49st24'28,0"; E 20st24'49,8"; H - 547 m n.p.m.; fot.115188 fot.115189 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

115188
115189

ID 134 485 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 1,5 km N,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 3 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in, na ściółce,pod świerkiem, grupa kilku zeszłorocznych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/1.08.09; uwagi: W tym samym fragmencie lasu rosną również gwiazdosze rudawe.; fot.246962 fot.246963 fot.246964 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

246962
246963
246964

ID 149 881 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 1,5 km N,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in, na ściółce,pod świerkiem, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id134485; fot.285790 fot.285791 fot.285792 [notatka: nie] [fotografie: tak];

285790
285791
285792

ID 150 045 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Węgierska Górka ul.Zielona pow. Żywiec woj. śląskie; data zbioru: 21 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Mały trawnik (koło o promieniu 3 m) pośród rozległego parkingu wyasfaltowanego koło budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego. Na trawniku rosły 3 świerki i sumak octowiec, gruba ściółka iglasta miejscami przerośnięta trawą, 5 sztuk w niewielkiej odległości od siebie; leg. det. Ryszard Taran; eksykat: Tak; prześlę; uwagi: Współrzędne wg mapa.szukacz pl; 49,605635 19,115202; fot.286381 fot.286382 fot.286383 fot.286384 fot.286385 fot.286386 [notatka: nie] [fotografie: tak];

286381
286382
286383
286384
286385
286386

ID 151 369 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 7km S, Ruciane-Nida, pow. Piski, leśnictwo Dębowo, EB69; data zbioru: 24 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: BMśw, przeważający świerk z domieszką sosny, w igliwiu, grupa około 20 owocników; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Gwiazdosz długoszyjkowy. Prawdopodobnie zeszłoroczne owocniki.; fot.290487 fot.290488 fot.290489 fot.290490 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

290487
290488
290489
290490

ID 171 173 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: około 2 km. na południe od Krynek, pow. pow. sokólski, woj. woj. podlaskie, GC04; data zbioru: 22 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świerkowy w średnim wieku, całkowicie pozbawiony poszycia oraz roślin zielonych., na ziemi, cztery owocniki w grupie w pobliżu świerka; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/11.01.11; uwagi: fot.362913; Więcej informacji w [bf:362574] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 362574 ;

ID 180 942 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: działka rekreacyjna na W krańcu wsi Łosie, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, EC97; data zbioru: 7 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod zasadzonymi świerkami, obok (ok. 6 m od stanowiska) bór mieszany z sosną, brzozą i dębem, na ziemi, wśród opadłych igieł świerku, w grupie (3 owocniki); leg. det. Iwona Dembicz; eksykat: WA0000017769, Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; uwagi: stanowisko na nieleśnej działce rekreacyjnej; - stąd też zebrano okaz zielnikowy!; fot.392797 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

392797

ID 193 988 oznaczenie: Geastrum pectinatum; • potwierdzenie ID134 485; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 30 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in, na ściółce,pod świerkami, dwie grupki po kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: Grzybki z tego punktu, oddalone o ok. 30 m od punktu ze zgłoszenia pierwotnego, przedstawione są w wątku [bf:431426] .; Owocniki z ''punktu pierwotnego'' , z dnia 30 sierpnia:; fot.456821 fot.456822; siedlisko; fot.456823 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 431426 ;

ID 195 904 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 1,5 km na wschód od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 25 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z przewagą iglastych, na ziemi u podstawy świerka, 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MG/10.02.12; uwagi: fot.466999 [notatka: nie] [fotografie: tak];

466999

ID 197 566 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: około 1 km na SE od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 6 mar 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Śródpolny kawałek starego lasu, częściowo typu łęgowego (świerk, olsza, topola, brzoza), na ziemi, jeden owocnik u podstawy świerka.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.477147 fot.477148 [notatka: nie] [fotografie: tak];

477147
477148

ID 198 128 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 2" N i 19st 23' 8" E], DE55; data zbioru: 19 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, fragment świerkowo-sosnowy, na iglastej ściółce, jeden zeszłoroczny owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.481281; siedlisko; fot.481282 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

481281
481282

ID 204 882 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 1,9 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 20 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi leśnej położonej zaraz przy podmakającym brzegu jeziora, bezpośrednio przy drodze świerki, poza tym dąb, sosna, brzoza, olsza, buk, bez czarny, jarzębina, jeżyny, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: 52°39'32,24" N, 17°40'50,07" E; nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186; pomiędzy stanowiskami Geastrum striatum ID 204880! i Geastrum fimbriatum ID 204881!; owocnik w naturze; fot.515858; owocnik wobec miarki; fot.515859 fot.515860 fot.515861 fot.515862 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

515858
515859
515860
515861
515862

ID 209 039 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Jankowo Dolne, 1 km SSE, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC84; data zbioru: 29 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: krawędź poniemieckiego opuszczonego cmentarza porośniętego robinią akacjową i bzem lilakiem, na ziemi pod bzem lilakiem, kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/BK/19.11.2015; uwagi: rozpoznanie do gatunku przysparza mi dużą trudność, jest prążkowany perystom, ale brak ostro zakończonej apofizy, natomiast w otoczeniu bez lilak, a brak świerka, czyli cechy G. pectinatum, ale środowisko G. striatum; a może to jeszcze inny gatunek? ale z przeglądu gatunków wg atlasu żaden inny nie dał się dopasować do tego znaleziska; owocnik 1 - cechy; fot.537195 fot.537196; owocnik 2 - cechy; fot.537197 fot.537198; owocnik 3 - cechy; fot.537199 fot.537200; owocnik 4 - cechy; fot.537201 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak];

537195
537196
537197
537198
537199
537200
537201

ID 209 951 oznaczenie: Geastrum pectinatum; • potwierdzenie ID134 485; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 31 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, świerk, brzoza i in, na ściółce, pod świerkami, dwie grupki po kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.541934 fot.541935 [notatka: nie] [fotografie: tak];

541934
541935

ID 221 865 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 2 km na W od miejscowości Bobrówko, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie; data zbioru wadliwa: maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdegradowany grąd Tilio-Carpinetum, ciemna świerczyna w wieku 30-40 lat, martwa świerkowa ściółka, jeden owocnik oderwany os podłoża; leg. Andrzej Ryś, det. Grzegorz Neubauer; uwagi: Owocnik znaleziony wiosną leżał na boku. Znaleziony w oddz.246 L-ctwo Kołoin, obręb Strzałowo, Nadleśnictwo Strzałowo. Owocnik zabrałem do domu. Załączone zdjęcie zrobiłem w innym miejscu w podobnym siedlisku w dniu dzisiejszym.;

ID 226 630 oznaczenie: Geastrum pectinatum; • potwierdzenie ID134 485; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 24 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna,świerk, brzoza i inne, na ściółce, pod świerkiem, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.614788 fot.614789 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614788
614789

ID 236 576 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 5 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia nad rz.Widzówką -wierzby, czeremchy, świerki i inne, na ściółce, pod świerkiem, jeden zeszłoroczny owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.667231 fot.667232 fot.667233 [notatka: nie] [fotografie: tak];

667231
667232
667233

ID 265 002 oznaczenie: Geastrum pectinatum; • potwierdzenie ID134 485; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 15 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, świerk, brzoza i in, na ziem, na ściółce, pod świerkiem, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/19.11.2015; uwagi: fot.774722 fot.774723 fot.774724; 31.07.2015 zeszłoroczne owocniki z nowej grupy oddalonej od tej pierwotnej o ok. 20 m; fot.774725 fot.774726 fot.774727 [notatka: nie] [fotografie: tak];

774722
774723
774724
774725
774726
774727

ID 276 654 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 28 sty 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna,na niezadrzewionej skarpie, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/160128/0002; uwagi: [bf:822760] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 822760 ;

ID 294 023 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: ok.1,1km na N od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 4 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.890521 fot.890522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

890521
890522

ID 299 056 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 1 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór świerkowy., Igliwie., 2 owocniki.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.916671 fot.916672 fot.916673 [notatka: nie] [fotografie: tak];

916671
916672
916673

ID 319 640 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 4 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy, ściółka pod jałowcami, kilka owocników razem z Geastrum fimbriatum; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1034650 fot.1034651 fot.1034652 fot.1034653 fot.1034654 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1034650
1034651
1034652
1034653
1034654

ID 323 940 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska, 2,7 km na NW od Karpina, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB52; data zbioru: 16 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy na przesuszonym torfie, na ściółce iglastej, w grupie - 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1071226 fot.1071227 fot.1071228 fot.1071229 fot.1071230 fot.1071231 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1071226
1071227
1071228
1071229
1071230
1071231

ID 327 951 oznaczenie: Geastrum pectinatum; • potwierdzenie ID134 485; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 24 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, świerk, czeremcha, sosna i inne, na ziemi/ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1114607 fot.1114608 fot.1114609 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1114607
1114608
1114609

ID 335 580 oznaczenie: Geastrum pectinatum; • potwierdzenie ID134 485; lokalizacja: 1 km N od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 12' 2" N i 19st 23' 41,5" E], DE35; data zbioru: 8 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, świerk, czeremcha, sosna i inne, na ziemi/ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1168501 fot.1168502 fot.1168503 fot.1168504 fot.1168505 fot.1168506; W tym roku znalazłem drugą grupkę tych gwiazdoszy ok. 350 m na pn-wsch. Rosły na skraju lasu -sosna, dąb, kruszyna i inne; fot.1168507 fot.1168508 fot.1168509 fot.1168510 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168501
1168502
1168503
1168504
1168505
1168506
1168507
1168508
1168509
1168510

ID 344 460 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 24 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodłowa enklawa w lesie liściastym, na iglastej ściółce, grupa 7 zeszłorocznych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 11' 50" N 19st 23' 7,5" E; fot.1221771 fot.1221772 fot.1221773 fot.1221774 fot.1221775 fot.1221776 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1221771
1221772
1221773
1221774
1221775
1221776

ID 356 418 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 5 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żywopłot, cypryśnik, jałowiec, świerk, bez lilak, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak jest u Anny Kujawy; uwagi: W tym samym miejscu pojedynczy owocnik znaleziono już 18.08.2018 fot.1322933 fot.1322934 fot.1322935 fot.1322936 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1322933
1322934
1322935
1322936

ID 357 971 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: 0,5 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 15 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; bezdrzewny pas pod linią WN; karłowate róże pomarszczone i karagana, na ziemi, grupa 3 owocników, zeszłorocznych; leg. Jacek Nowicki, det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 3' 9,8" N 19st 21' 3" E; [bf:1336527] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1336527 ;

ID 362 024 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0462 19,4195], DE55; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla, gł. robinie, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1379240 fot.1379241 fot.1379242 fot.1379243 fot.1379244 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1379240
1379241
1379242
1379243
1379244

ID 364 123 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Zielona Góra, ul. kukułcza 1, pow. Zielona Góra, woj. lubuskie; data zbioru: 14 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park miejski, pod starym żywotnikiem, na ziemi, dwa osobniki, pojedynczo; leg. det. Kamil perepeczo; uwagi: Owocniki znalezione już mocno wyschnięte. fot.1395150 fot.1395151 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1395150
1395151

ID 365 150 oznaczenie: Geastrum pectinatum; • potwierdzenie ID134 485; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,200449 19,390946], DE35; data zbioru: 15 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -jesion, wiąz, sosna, dąb i inne, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: To nowa grupa owocników, która rosła ok. 250 m na zach. od tych z pierwotnego zgłoszenia. Namiary; fot.1402671 fot.1402672 fot.1402673 fot.1402674; 26.08.; fot.1402675 fot.1402676 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1402671
1402672
1402673
1402674
1402675
1402676

ID 368 854 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Olchowiec (u podstawy zbocz góry Dół, między potokami Ropianka i Suchy - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 8 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, pojedyncze sosny, modrzew, brzoza, na ziemi u podstawy buka, 1 stary owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: W poprzednim zgłoszeniu błędnie podałam powiat jasielski.; fot.1443582 fot.1443583; dodatkowo zdjęcia z 03.08.2008 wtedy były 4 owocniki!; fot.1443584 fot.1443585 fot.1443586 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1443582
1443583
1443584
1443585
1443586

ID 374 158 oznaczenie: Geastrum pectinatum; lokalizacja: Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, terem hotelu Orle, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 5 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, w igliwiu, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1499046] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1499046 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji