grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Ganoderma resinaceum (Boud.) Pat.

lakownica jasnomiąższowa, lakownica żywicowata
Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)
14.09.2004, okolice Milicza; copyright © by Marek Snowarski
Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)
Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)

owocnik

Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)
Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)
Owocnik duży, 100 – 450 mm średnicy; przyrośnięty bokiem do podłoża (czasem z grubym szczątkowym trzonem), półkulisty lub nerkowaty; powierzchnia kapelusza niewyraźnie bruzdowana, początkowo pokryta cienką żółtawą warstwą żywiczną, potem ceglastokasztanową, ciemnorudą i w końcu czarną skórką; błyszczącą lub matową; wyschnięta zwykle drobno spękana; brzeg kapelusza gruby, tępy, białawy lub kremowy.

space

Rurki długości 5 – 20 mm, zwykle jednowarstwowe, rzadziej w 2 do 5 warstwach. Pory drobne, koliste, 2 – 2.5 na 1 mm.

Sporocarp large, 100 – 450 mm in diameter; sessile (sometimes with a thick residual stalk), semicircular or reniform; surface of the cap indistinctly grooved, initially covered with a thin yellowish resinous crust, later with brick red-chestnut, dark ginger and finally black cuticle; glossy or dull; dried up usually finely rimose; margin of the cap inflated, obtuse, whitish or cream-coloured.

space

Tubes 5 – 20 mm long, usually single-layered, sporadically in 2 to 5 layers. Pores fine, rounded, 2 – 2.5 per 1 mm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają na drzewach liściastych, głównie dębach, rzadziej bukach, olszach, wierzbach, platanach.

Rare. On hardwoods in wormer regions of Poland.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040914.3.04 - Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa); okolice Milicza
040914-3
/okolice Milicza/ #10