Tx: 1302
grzyby.pl

Galerina vittiformis (Fr.) Singer

hełmówka rdzawa
Galerina muricellospora (G.F. Atk.) Kühner · Galerina rubiginosa (Pers.) Kühner s. Kühner 1972 · Galerina vittaeformis orth.var. · Galerula muricellospora G.F. Atk.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W obrębie gatunku wyróżnia się dwie formy: G. vittiformis (Fr.) Singer var. vittiformis f. tetraspora A.H. Sm. & Singer i G. vittiformis (Fr.) Singer var. vittiformis f. bispora A.H. Sm. & Singer (= G. muricellospora G.F. Atk., G. rubiginosa (Pers.) Kühner s Kühner 1972). [BG (2024-3-23)]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: G. vittiforms var. vittiformis), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778] (as: G. vittiformis var. vittiformis), Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Flisiewicz (2006)[1842]Lisiewska & Flisiewicz (2006) Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska).[1842] (as: Galerina rubiginosa i G. vittaeformis), Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234] (as: G. vittiformis var. vittiformis), Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2004)[2385]Ślusarczyk (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług".[2385], Ślusarczyk (2007)[2387]Ślusarczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady".[2387] (as G. muricellospora), Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: G. vittiforms var. vittiformis), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: G. vittiforms var. vittiformis), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Galerina vittiformis (hełmówka rdzawa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB53 352062 AD18 155629 CC15 318599

ID 155 629 oznaczenie: Galerina vittiformis; lokalizacja: 1 km na W od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 25 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj Leucobryo-Pinetum, wśród mchów Entodon schreberi, gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk, det. Tomasz Ślusarczyk [Galerina vittiformis var. vittiformis forma tetraspora]; eksykat: tak nr. 1054* w zielniku autora; uwagi: fot.304373 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304373

ID 318 599 oznaczenie: Galerina vittiformis var. vittiformis f. tetraspora; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 14 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pastwisko na gruncie ornym - przy lesie., Wśród mchów/traw., 2 owocniki; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: [bf:1026289] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1026289 ;

ID 352 062 oznaczenie: Galerina vittiformis var. vittiformis f. bispora; lokalizacja: Równina Goleniowska (prop. rez. Krzewina), 0,4 km na N od miejscowości Krzewina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB53; data zbioru: 30 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastająca borem sosnowym śródlądowa wydma, na ziemi wśród mchów, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1286648 fot.1286649 fot.1286650; zarodniki: 10,3-12,1 x 5,9-6,8 µm średnio 11,3 x 6,3 µm!, Q: 1,6-2,0 średnio 1,8!:; fot.1286651; podstawki dwusterygmowe:; fot.1286652; cheilocystydy:; fot.1286653; pleurocystydy:; fot.1286654; caulocystydy:; fot.1286655; sprzążki:; fot.1286656 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1286648
1286649
1286650
1286651
1286652
1286653
1286654
1286655
1286656
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji