Galerina hybrida
Galerina hybrida
Galerina hybrida

występowanie

Brak w czekliście. [105]

wybrane okazy · selected collections

#3
jsb.120902-02092012-12JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogórze Izerskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Galerina hybrida na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-44 346008 AB-46 333105 324769 AB-48 324376 AB-52 323937 AB-54 324362 AB-55 286594 AB-56 139141 AB-59 333883 AB-89 347786 AB-99 333589 AC-18 346007 AC-23 347495 BB-60 333593 CA-88 358111 CB-30 346882 DE-67 331620 EC-08 347997

 ID139141  Galerina hybrida; Puszcza Goleniowska, 2 km na S od Trzechela, pow. goleniowski, AB-56; 2009.07.14; Pło mszarne na obrzeżach śródlesnego jeziorka dystroficznego; wśród mchów torfowców pojedynczo - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/090714/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Hełmówka oprószona
fot. 258952 fot. 258953 fot. 258954 fot. 258955

 ID286594  Galerina hybrida; Puszcza Goleniowska, 2,6 km na N od miejscowości Żółwia Błoć, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-55; 2016.05.27; torfowisko przejściowe; wśród torfowców kilkanaście owocników w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001085, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/847229.html

UWAGA (B. Gierczyk): Zgłoszony jako G. tibiicystis

 ID323937  Galerina hybrida; Puszcza Wkrzańska, mszar nad Jeziorem Piaski, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; 2019.06.16; torfowisko wysokie; wśród Sphagnum w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009318, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1071191 fot. 1071192 fot. 1071193 fot. 1071194 fot. 1071195 fot. 1071196

 ID324362  Galerina hybrida; Puszcza Goleniowska, 2,3 km na NE od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2019.07.01; torfowisko wysokie; wśród Sphagnum pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009322, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1074869 fot. 1074870 fot. 1074871 fot. 1074872 fot. 1074873
cheilocystydy
fot. 1074874 fot. 1074875
zarodniki: 8,9-10,2 x 4,4-5,5 µm (śr. 9,4 x 5,0 µm)
fot. 1074876

 ID324376  Galerina hybrida; 1,4 km na SE od Lisowa w gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-48; 2019.07.11; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009339, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1074952 fot. 1074953 fot. 1074954 fot. 1074955 fot. 1074956 fot. 1074957 fot. 1074958
podstawki
fot. 1074959
cheilocystydy
fot. 1074960
zarodniki: 7,1-10,7 x 4-5,9 µm (średnio: 9,0 x 5,2 µm), Q 1,4-2,1 (śr. 1,7)
fot. 1074961

 ID324769  Galerina hybrida; Puszcza Goleniowska (Rokickie Uroczysko), 0,9 km na S od Łęgna w gminie Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-46; 2019.07.27; torfowisko wysokie; wśród Sphagnum w grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009340, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1080920 fot. 1080921 fot. 1080922 fot. 1080923
cheilocystydy
fot. 1080924
podstawki
fot. 1080925
sprzążki
fot. 1080926
zarodniki: 9,1-11,7 µm x 4,6-5,5(-6) µm (średnio: 10,4-5,2 µm), Q: 1,7-2,5 (śr. 2)
fot. 1080927

ID331620 Galerina hybrida; 1,7 km NE od wsi Młynek, gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2020.05.23; bór sosnowy; obrzeża śródleśnego stawu; w mchach torfowych grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 55' 58,5" N i 19st 34' 54,3" E

fot. 1140274 fot. 1140275 fot. 1140276 fot. 1140277

ID333105 Galerina hybrida; Torfowisko koło Zakłodzia, 1 km na NW od Zakłodzia w gm. Nowogard w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-46; 2020.06.14; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum pojedynczo i w grupkach - kilkanaście ow.; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150064 fot. 1150065 fot. 1150066 fot. 1150067 fot. 1150068 fot. 1150069

ID333589 Galerina hybrida; Pojezierze Choszczeńskie, 1,3 km S od Ognicy w gm. Dobrzany, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-99; 2020.07.23; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1154106 fot. 1154107 fot. 1154108
zarodniki: 7,3-10,0 µm x 4,1-5,6 µm (średnio: 8,9-5,0 µm), Q: 1,6-2,0 (średnio 1,8)
fot. 1154109
podstawki:
fot. 1154110
cheilocystydy:
fot. 1154111
kaulocystydy:
fot. 1154112
sprzążki:
fot. 1154113

ID333593 Galerina hybrida; Jezioro Chełm na Wysoczyźnie Łobeskiej w gm. Łobez, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 2020.07.25; pło mszarne; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1154140 fot. 1154141 fot. 1154142
zarodniki: 8,2-10,3 µm x 4,5-5,9 µm (średnio 9,2 x 5,1 µm), Q: 1,5-2,0 (średnio 1,8):
fot. 1154143
podstawki:
fot. 1154144
cheilocystydy:
fot. 1154145
kaulocystydy:
fot. 1154146
sprzążki:
fot. 1154147

ID333883 Galerina hybrida; Wysoczyzna Łobeska (Jezioro Piaski), 1,8 km na N od Radówka, gm. Resko, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB-59; 2020.08.01; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grażyna Domian, Marcin Lożek; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1156384 fot. 1156385 fot. 1156386 fot. 1156387 fot. 1156388
zarodniki: 7,6-10 µm x 4,7-5,9 µm (średnio: 8,9 x 5,2 µm), Q: 1,5-1,9 (średnio 1,7):
fot. 1156389
podstawki:
fot. 1156390
cheilocystydy:
fot. 1156391
kaulocystydy:
fot. 1156392
sprzążki:
fot. 1156393

ID346007 Galerina hybrida; Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Mszar Bonin), 1 km na S od Bonina, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC-18; 2021.06.06; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1233916 fot. 1233917 fot. 1233918
zarodniki: 8,3-10,2 x 4,5-5,2 µm (średnio 9,0 x 4,8 µm), Q: 1,7-2,2 (średnio 1,9):
fot. 1233919
podstawki:
fot. 1233920
cheilocystydy:
fot. 1233921 fot. 1233922
kaulocystydy:
fot. 1233923
sprzążki:
fot. 1233924

ID346008 Galerina hybrida; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Torfowisko Dołgie), 1,1 km na SE od osady leśnej Machowica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-44; 2021.06.15; torfowisko wysokie; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1233936 fot. 1233937 fot. 1233938 fot. 1233939
zarodniki: (-7,4) 8,1 - 9,9 (-10,8) x 4,8-5,9 µm (średnio 8,9 x 5,2 µm), Q: 1,5-1,9:
fot. 1233940
podstawki:
fot. 1233941
cheilocystydy:
fot. 1233942 fot. 1233943
kaulocystydy:
fot. 1233944
sprzążki:
fot. 1233945

 ID346882  Galerina hybrida; Zapadłe,j.Sękacz pow. Koczała woj. pomorskie, CB-30; 2021.07.26; torfowisko; mech torfowiec kilkadziesiąt owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010413, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1244681fot. 1244682fot. 1244683fot. 1244684
zarodnikifot. 1244685
cheilocystydyfot. 1244686

ID347495 Galerina hybrida; Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Torfowisko Żelechowo), 2,4 km na SE od Żelechowa w gm. Chojna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-23; 2021.08.02; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1249348 fot. 1249349 fot. 1249350
zarodniki: 8,6-11,6 x 4,9-6,1 µm (średnio 10,1 x 5,4 µm), Q: 1,6-2,1 (średnio 1,9):
fot. 1249351
podstawki:
fot. 1249352
cheilocystydy:
fot. 1249353
kaulocystydy:
fot. 1249354
sprzążki:
fot. 1249355

ID347786 Galerina hybrida; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,3 km na SE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.08.14; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1251376 fot. 1251377 fot. 1251378
zarodniki: (-7,5) 8,4-10,3 (-11,4) x 4,6-5,5 µm (średnio 9,2 x 5,0 µm), Q: 1,6-2,0 (-2,3), średnio 1,8:
fot. 1251379
podstawki 4-zarodnikowe:
fot. 1251380
cheilocystydy:
fot. 1251381 fot. 1251382
kaulocystydy:
fot. 1251383
sprzążki:
fot. 1251384

ID347997 Galerina hybrida; Rezerwat Torfowisko Karaska, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, EC-08; 2021.08.21; torfowisko; pośród torfowców i żurawin pojedynczo dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1252830.html
Podziękowania dla Grażyny Domian.

ID358111 Galerina hybrida; Kosowo k. Przodkowa, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-88; 2022.06.02; torfowisko wysokie; wśród torfowców, żurawina, modrzewnica, turzyce kilka pojedynczych owocników; leg. Marian Sęktas; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1341664.html
fot. 1342045fot. 1342046fot. 1342047fot. 1342048

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji