grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Galerina hybrida Kühner

Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinaGalerina vittiformishełmówka mcholubna (Galerina mniophila)
Galerina hybrida
02.09.2012, gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogórze Izerskie; copyright © by Jacek Soboń
Galerina hybrida
Galerina hybrida

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120902.02092012-12JS.jsb - Galerina hybrida; gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogórze Izerskie
120902-02092012-12JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogórze Izerskie/ #3