takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Galerina hybrida Kühner