grzyby.pl

Galerina stylifera (G.F. Atk.) A.H. Sm. et Singer

hełmówka prążkowana
Galerina sideroides var. stylifera (G.F. Atk.) Krieglst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank to synonim hełmówki nadrzewnej (Galerina sideroides); w czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ i GBIF podana jako samodzielny gatunek. (2022-11-30)
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka torfowcowa (Galerina sphagnorum)hełmówka oprószona (Galerina tibiicystis)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na drewnie drzew iglastych.W lasach, na drewnie drzew iglastych.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem