Tx: 1296
grzyby.pl

Galerina paludosa (Fr.) Kühner

hełmówka błotna
Hydrocybe paludosa (Fr.) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzesiak (2010)[1523]Grzesiak (2010) Grzyby briofilne torfowisk Polski Środkowej.[1523], Grzesiak (2010)[1524]Grzesiak (2010) Bryophilous fungi from peat-bogs of Central Poland.[1524], Grzesiak & Wolski (2015)[1532]Grzesiak & Wolski (2015) Bryophilous species of the genus Galerina in peat bogs of Central Poland.[1532], Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (1999)[1986]Narkiewicz (1999) Torfowisko na Trzecińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogóskiej.[1986], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Sotek i in. (2004)[2203]Sotek i in. (2004) Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania). The Future of Polish Mires: 73-78[2203], Sotek i Stasińska (2009)[2204]Sotek i Stasińska (2009) Torfowisko atlantyckie "Stramniczka"- antropogeniczne przemiany roślinności a różnorodność macromycetes. W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 142-143[2204], Stasińska (2007a)[2227]Stasińska (2007a) Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148[2227], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2003)[2248]Stasińska & Sotek (2003) Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the North-West of Pomerania (North-West Poland).[2248], Stasińska & Sotek (2004)[2249]Stasińska & Sotek (2004) Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland).[2249], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Stasińska i in. (2004)[2260]Stasińska i in. (2004) Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland). The Future of Polish Mires: 183-188[2260], Stasińska i Sotek (2009)[2251]Stasińska i Sotek (2009) Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze). W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 146-147[2251], Ślusarczyk (2004)[2385]Ślusarczyk (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług".[2385], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Ślusarczyk (2007)[2387]Ślusarczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady".[2387], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Galerina paludosa (hełmówka błotna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB44 345396 AB46 324770 333107 AB48 324375 AB54 324360 AB59 333879 AB85 331711 AB89 347787 AB93 36059 AB94 36610 39772 45435 AB99 333588 AC03 345400 AC05 44936 AC18 346005 AC47 368790 AD18 35692 BB37 105842 BB60 333591 BB66 315060 BC17 109200 BF57 137116 CA37 121642 CA79 133073 CA86 101632 101635 134108 CA88 358110 CA89 100732 CB24 34337 36602 66220 132195 132238 132240 CB30 346888 CB59 369842 CB82 105866 CC06 314763 DA80 109247 DA98 368275 368510 DB49 368557 DD68 16425 DE55 368635 DE56 102965 368453 DE67 108346 108348 138012 DE82 131617 131821 DF95 36804 DG03 36799 EG02 140481 EG15 73861

ID 16 425 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Torfowisko Żabieniec ad Brzeziny, DD68; data zbioru: 25 cze 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, mech torfowiec, po kilka w grupkach; leg. Jacek Kalisiak, det. Anna Kujawa; eksykat: w Stacji ZBŚRiL PAN - 7/JKK/20.07.05; uwagi: W części torfowiska z grubym kożuchem torfowca; === nowy dla Wyżyny Łódzkiej; === na podst. Wojewoda Wł., 2005 2003!. Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.; fot.13338 fot.13339 fot.13340 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

13338
13339
13340

ID 34 337 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB24; data zbioru: 10 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Staw leśny, Torfowisko, Po kilkanaście sztuk pojedyńczo w grupkach.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/30.06.06; uwagi: fot.39637; środowisko; fot.39638 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

39637
39638

ID 35 692 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: 4km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 3 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko (Sphagnetalia magellanici) oraz Magnocaricion, wśród Sphagnum i turzyc, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 410; uwagi: fot.42026 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

42026

ID 36 059 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na E od Chlebowa, AB93; data zbioru: 24 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na torfowisku z mchem torfowcem i narecznicą grzebieniastą, w mchu, pojedynczo, 4 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/3.12.06; uwagi: fot.42973 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

42973

ID 36 602 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB24; data zbioru: 15 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wyschnięte bagno leśne., W mchu, Kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: u Kustosza Bazy; uwagi: fot.44049 fot.44050; Prawdopodobnie są to ostatnie grzybki na tym miejscu.Bagno praktycznie wyschło... [notatka: tak] [fotografie: tak];

44049
44050

ID 36 610 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NE od Dobropola, AB94; data zbioru: 8 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne torfowisko z torfowcami, rosiczką okragłolistną, wełnianką i żurawiną błotną, w mchu torfowcu, pojedynczo, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/21.07.07; uwagi: fot.44068 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

44068

ID 36 799 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Małe Skrzyczne - Beskid Żywiecki. Północno-zachodnie zbocze. Wysokość 1175m npm, DG03; data zbioru: 19 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko. Pojedynczy Picea abies i Salix silesiaca, Na fragmentach Sphagnum sp., Po 3 - 5 w grupie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/26.08.06; uwagi: Dwa torfowiska w odległości 30m od siebie powstały w strefie źródliskowej. Na jednym i drugim torfowisku, w sumie rosło 16 owocników tego gatunku.; fot.44472 fot.44473 fot.44474 fot.44475 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

44472
44473
44474
44475

ID 36 804 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: U podnóża Gronia Jana Pawła II. Rzyki Jagódki, Gmina Andrychów, DF95; data zbioru: 20 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko przyleśne. Pojedynczo Salix silesiaca, Na fragmentach Sphagnum sp., Trzy osobniki w odległości kilku centymetrów; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: tak; uwagi: Tylko jedno skupienie trzy owocniki! pod Salix silesiaca.; fot.44478 [notatka: tak] [fotografie: tak];

44478

ID 39 772 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,2 km na NW od Glinnej, AB94; data zbioru: 22 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, w mchu torfowcu, pojedynczo 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/3.12.06; uwagi: fot.50091 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

50091

ID 44 936 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: pow. Gryfino, gmina Stare Czarnowo, pomiędzy Dębiną a Będgoszczą, AC05; data zbioru: 24 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko mszarne, mech torfowiec, pojedynczo i w grupach, co najmniej kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/21.07.07; uwagi: fot.57731 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

57731

ID 45 435 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na SE od Kołowa, AB94; data zbioru: 29 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko mszarne z brzeziną bagienną, mech torfowiec, pojedynczo kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/21.07.07; uwagi: fot.58579 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58579

ID 66 220 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB24; data zbioru: 27 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wyschający staw leśny, Torfowisko., w grupach po kilka-kilkanaście sztuk; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/070527/0001; uwagi: fot.95936 fot.95937 fot.95938 [notatka: tak] [fotografie: tak];

95936
95937
95938

ID 73 861 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 15 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk, sosna, dąb, jarząb), w kępie mchu torfowca, grupa - 4 owocniki; leg. det. Sebastian Pintscher; eksykat: tak, 070815-14 fung. S. Pintscher; uwagi: fot.113095 fot.113096 [notatka: 070815-14] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

113095
113096

ID 100 732 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Jezioro Wysockie Gdańsk Osowa, CA89; data zbioru: 17 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bagno porośnięte wierzba,inne..., W mchu torfowym, Kilkanaście owocników w rozproszeniu po kilka sztuk; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/23.08.08; uwagi: fot.171053 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

171053

ID 101 632 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Rezerwat Leśne Oczko Mirachowo, CA86; data zbioru: 25 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg jeziorka leśnego, W mchu torfowym, Kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 134108; uwagi: http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kartuzy/ochrona-przyrody/rezerwaty/lesne-oczko/; fot.173156 fot.173157 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

173156
173157

ID 101 635 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Rezerwat Staniszewskie Błota Mirachowo, CA86; data zbioru: 25 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór bagienny, W mchu torfowym, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/23.08.08; uwagi: fot.173165; http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kartuzy/ochrona-przyrody/rezerwaty/staniszewskie-b142oto/ [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

173165

ID 102 965 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: 1km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wlk.pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 6 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne jeziorko, w mchu, kilka pojedynczych w dwóch miejscach; leg. Jacek Nowicki, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/17.06.08; uwagi: fot.175969 fot.175970 fot.175971 fot.175972 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175969
175970
175971
175972

ID 105 842 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Rezerwat Kiełpino, Porost, zach-pom., BB37; data zbioru: 28 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bagienny, W mchu torfowym, Kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 40/MWR/26.07.08; uwagi: fot.181468 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

181468

ID 105 866 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Rezerwat Lutowo Bór bagienny, CB82; data zbioru: 3 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bagienny, Praktycznie wyschnięte bagno..., Kilka owocników w rozproszeniu (zejściowe); leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.181529 [notatka: tak] [fotografie: tak];

181529

ID 108 346 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: 1,5 km NE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczanski, DE67; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie (oczko wodne ''Kacza Smuga''), wśród mchów torfowiskowych, kilka sztuk na odcinku ok.30m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/21.08.08; uwagi: 50 56'4,71"N 19 34'30,92"E; fot.187307 fot.187308 fot.187309 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

187307
187308
187309

ID 108 348 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: 3km W,Żytno,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na obrzeżach oczka wodnego w lesie sosnowym, wśród mchów, kilka pojedynczych sztuk na odcinku ok.25m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/21.08.08; uwagi: 50 55'32,55"N 19 35'38,28"E; fot.187324 fot.187325 fot.187326 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

187324
187325
187326

ID 109 200 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: rezerwat Kuźnik, okolice Piły, BC17; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, Sphagnum sp., w grupie około 5; leg. Szymon R, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.189418 [fotografie: tak];

189418

ID 109 247 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA80; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bagienny, W mchu torfowym, Kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080813/0001; uwagi: fot.189560 [notatka: tak] [fotografie: tak];

189560

ID 121 642 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Kaszuby - Rezerwat Zielone, część NE, CA37; data zbioru: 22 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko przejściowe, wśród mchów i torfowców, pojedynczo; leg. det. Jacek Soboń; eksykat: nie - rezerwat; uwagi: fot.218514 fot.218515 fot.218516 [notatka: nie] [fotografie: tak];

218514
218515
218516

ID 131 617 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 9 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy rzeczce,wilgotny bór i ols, w płacie torfowców, 9 owocników na kilku metrach kwadratowych; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: BGF/BF/TN/080609/0001; uwagi: [bf:175767]; Siedlisko zmienione w wyniku przejścia trąby pow. 2008.08.15 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 175767 ;

ID 131 821 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: użytek ekologiczny Pietrzaki, DE82; data zbioru: 21 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: płaty torfowców wśród zarośli wierzbowych,fragmenty torfowiska, wśród torfowców, pojedynczo i małymi grupami,łącznie 14 owocników; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: BGF/BF/TN/090521/0001; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: tak];

ID 132 195 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Trawice-Lipusz Kaszuby, CB24; data zbioru: 23 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy, Staw leśny torfowisko Białe Błota, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090523/0004; uwagi: fot.242409; pokrój środowiska; fot.242410; N 54*03,087'; E 17*43,991'; 154 m.npm; potwierdzenie zgłoszenia id: 34337 [notatka: nie] [fotografie: tak];

242409
242410

ID 132 238 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Trawice-Lipusz Kaszuby, CB24; data zbioru: 23 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Staw leśny-torfowisko bory sosnowe z domieszką brzozy,buka, w mchach torfowych, kilkaset owocników dookoła stawu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090523/0003; uwagi: fot.242514; Hełmówki rosną wraz z popielatkami torfowiskowymi; N 54*02,937'; E 17*44,559'; 151 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

242514

ID 132 240 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Jabłuszek-Dziemiany Kaszuby, CB24; data zbioru: 23 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Staw leśny-torfowisko bory sosnowe, w mchach torfowych zarośniętych bagnem pospolitym, kilkadziesiąt owocników-pojedyńcze owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090523/0002; uwagi: fot.242521; siedlisko; fot.242522; N 54*02,774'; E 17*44,461'; 155 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

242521
242522

ID 133 073 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Gdańsk Osowa w pobliżu lini kolejowej Gdynia-Kościerzyna, CA79; data zbioru: 31 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko w lesie mieszanym.Olsza,osika,wierzba,brzoza omszona, w mchach torfowych, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090531/0002; uwagi: fot.244092; N 54*26,414; E 18*28,727'; 150m.npm; UWAGA BG!: Okazy zielnikowe w bardzo złym stanie, bez zachowanych mikrocech. Zarodniki pasują do oznaczenia. [notatka: nie] [fotografie: tak];

244092

ID 134 108 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Rezerwat Leśne Oczko-Mirachowo, CA86; data zbioru: 6 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór bagienny-torfowisko, w mchach torfowych, kilkaset owocników wokół stawu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/13.12.10; uwagi: Pokrój stanowiska; fot.246172; tablica informacyjna,na której nic nie ma o grzybach :-; fot.246173; przykładowe owocniki; fot.246174; N 54*21,816'; E 18*02,612'; 220 m.npm; Potwierdzenie zgłoszenia ID 101632 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

246172
246173
246174

ID 137 116 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Koltina Kłodzka okolice Jodłowa, BF57; data zbioru: 7 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szczyt z wymarłymi świerkami i ich szczątkami, w mchach torfowych, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy; uwagi: pokrój stanowiska; fot.252783; owocnik; fot.252784; N 50*11,532'; E 016*48,087'; 1189 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

252783
252784

ID 138 012 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: 1,5 km NE,Młynek,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 19 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie,oczko ''Kacza Smuga'', wśród mchów torfowiskowych, luźna grupa ok.25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/18.08.10; uwagi: 50st56'4,82" N 19st34'31,22"E; fot.255426 fot.255427; potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID108346 z roku 2008 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

255426
255427

ID 140 481 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Limanowski, góra Łopień, EG02; data zbioru: 7 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, wśród mchów torfowców, kilkadziesiąt owocników rozsianych na przestrzeni kilku arów; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: tak, w oznaczeniu u Ani Kujawy; uwagi: Zweryfikowane przez Annę Kujawę po zdjęciach, wysłane do niej w celu potwierdzenia oznaczenia.; fot.262685 fot.262686 fot.262687 [notatka: nie] [fotografie: tak];

262685
262686
262687

ID 314 763 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Samociążek, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC06; data zbioru: 11 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Niewielkie oczko wodne otoczone świerczyną w borze sosnowym., Sphagnum sp., Kilka owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1001609 fot.1001610 fot.1001611 fot.1001612 fot.1001613 fot.1001614 fot.1001615 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1001609
1001610
1001611
1001612
1001613
1001614
1001615

ID 315 060 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: 0,9 km na N od miejscowości Krągi w gm. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, BB66; data zbioru: 30 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdegradowana brzezina bagienna, wśród torfowców, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0007718; uwagi: fot.1003450 fot.1003451 fot.1003452 fot.1003453 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1003450
1003451
1003452
1003453

ID 324 360 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 2,3 km na NE od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 1 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, w niewielkich grupach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009320; uwagi: fot.1074835 fot.1074836 fot.1074837 fot.1074838 fot.1074839 fot.1074840; cheilodystydy; fot.1074841; zarodniki: 8,4-11,9 x 5,3-7,1 µm śr. 9,9 x 6,3 µm!, Q: 1,4-2 śr. 16!; fot.1074842 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1074835
1074836
1074837
1074838
1074839
1074840
1074841
1074842

ID 324 375 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: 1,4 km na SE od Lisowa w gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB48; data zbioru: 11 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009343; uwagi: fot.1074933 fot.1074934 fot.1074935 fot.1074936; podstawki; fot.1074937; cheilocystydy; fot.1074938 fot.1074939; zarodniki: 7,9-10 x 5,3-6,9 µm średnio: 9,1 x 6,0 µm!, Q: 1,3-1,7 śr. 1,5!; fot.1074940 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1074933
1074934
1074935
1074936
1074937
1074938
1074939
1074940

ID 324 770 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (Rokickie Uroczysko), 0,9 km na S od Łęgna w gminie Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB46; data zbioru: 27 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009342; uwagi: fot.1080932 fot.1080933 fot.1080934 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080932
1080933
1080934

ID 331 711 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: 2km na pn od Reptowa, ZPKTorfowisko Reptowo, odział 724, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 31 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: regenerujące się torfowisko poprzecinane rowami i groblami, mocno nawodniony mech torfowiec, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Hełmówka błotna fot.1141140 fot.1141141 fot.1141142 fot.1141143 fot.1141144 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1141140
1141141
1141142
1141143
1141144

ID 333 107 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Torfowisko koło Zakłodzia, 1 km na NW od Zakłodzia w gm. Nowogard w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB46; data zbioru: 14 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, pojedynczo - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1150081 fot.1150082 fot.1150083 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1150081
1150082
1150083

ID 333 588 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Pojezierze Choszczeńskie, 1,3 km S od Ognicy w gm. Dobrzany, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB99; data zbioru: 23 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1154094 fot.1154095 fot.1154096 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1154094
1154095
1154096

ID 333 591 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Jezioro Chełm na Wysoczyźnie Łobeskiej w gm. Łobez, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB60; data zbioru: 25 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pło mszarne, wśród Sphagnum, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1154123 fot.1154124 fot.1154125 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1154123
1154124
1154125

ID 333 879 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Wysoczyzna Łobeska (Jezioro Piaski), 1,2 km na NE od Radówka w gm. Radowo Małe, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB59; data zbioru: 1 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pło mszarne nad zarastającą zatoką jeziora, wśród Sphagnum, pojedynczo - kilka owocników; leg. Grażyna Domian, Marcin Lożek, det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1156354 fot.1156355 fot.1156356 fot.1156357 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1156354
1156355
1156356
1156357

ID 345 396 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (prop. rez. Torfowisko Dołgie), 2,2 km na SE od Żarnowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB44; data zbioru: 31 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1228483 fot.1228484 fot.1228485; zarodniki: 8,7-12,1 x 5,5-7,5 µm średnio 10,4 x 6,3 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,6!:; fot.1228486; podstawki:; fot.1228487; cheilocystydy:; fot.1228488 fot.1228489 fot.1228490 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1228483
1228484
1228485
1228486
1228487
1228488
1228489
1228490

ID 345 400 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,9 km na E od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 2 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w grypach po kilka, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1228515 fot.1228516 fot.1228517; zarodniki: 8,1-11,7 x 5,0-6,5 µm średnio 9,8-6,0 µm!, Q: 1,4-2,0 średnio 1,6!:; fot.1228518; cheilocystydy:; fot.1228519 fot.1228520 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1228515
1228516
1228517
1228518
1228519
1228520

ID 346 005 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Mszar Bonin), 1 km na S od Bonina, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC18; data zbioru: 6 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w rozproszeniu - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1233890 fot.1233891 fot.1233892; zarodniki: 8,5-10,2 x 5,7-7,1 µm średnio: 9,3 x 6,3 µm!, Q: 1,4-1,6 średnio 1,5!:; fot.1233893; cheilocystydy:; fot.1233894; kaulocystydy:; fot.1233895; sprzążki:; fot.1233896 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1233890
1233891
1233892
1233893
1233894
1233895
1233896

ID 346 888 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Zapadłe, jezioro Sękacz, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB30; data zbioru: 25 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, mech torfowiec, licznie; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010405; uwagi: Hełmówka błotna fot.1244728 fot.1244729 fot.1244730 fot.1244731 fot.1244732 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1244728
1244729
1244730
1244731
1244732

ID 347 787 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,3 km na SE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 14 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1251391 fot.1251392 fot.1251393 fot.1251394 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1251391
1251392
1251393
1251394

ID 358 110 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Kosowo k. Przodkowa, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA88; data zbioru: 2 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród torfowców i żurawiny, sosna, kilkanaście pojedynczych owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1342033 fot.1342034 fot.1342035 fot.1342036 fot.1342037 fot.1342038 fot.1342039 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1342033
1342034
1342035
1342036
1342037
1342038
1342039

ID 368 275 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Piórkowo k. Chruściela, 250 m. SE, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'27.9"N 19°49'19.3"E], DA98; data zbioru: 23 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko w borze bagiennym mieszanym, na kępie mchów, 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński, det. Grażyna Domian; eksykat: tak; uwagi: [bf:1434387] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1434387 ;

ID 368 453 oznaczenie: Galerina paludosa; • potwierdzenie ID102 965; lokalizacja: 1 km SW od wsi Orzechówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0226 19,5127], DE56; data zbioru: 3 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie w borze sosnowym, w mchach torfowcach, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1438041 fot.1438042 fot.1438043 fot.1438044 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1438041
1438042
1438043
1438044

ID 368 510 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Biedkowo-Osada, 1,6 km. SE, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°18'23.6"N 19°48'05.1"E], DA98; data zbioru: 4 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko porośnięte olszą i brzozą, w mchach torfowcach, 4-5 owocników pojedynczo, w rozproszeniu w promieniu kilkudziesięciu m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1438968 fot.1438969 fot.1438970 fot.1438971 fot.1438972 fot.1438973 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1438968
1438969
1438970
1438971
1438972
1438973

ID 368 557 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Prośno, 1,7 km S, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie [53°47'59.5"N 19°56'02.0"E], DB49; data zbioru: 11 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko/bagno porośnięte mchami torfowcami, wśród mchów torfowców, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1439704 fot.1439705 fot.1439706 fot.1439707 fot.1439708 fot.1439709 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1439704
1439705
1439706
1439707
1439708
1439709

ID 368 635 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: 2,2 km S od wsi Radziechowice I; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0486 19,3275], DE55; data zbioru: 8 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny -sosna, brzoza, w mchach torfowcach, ponad 100 owocników w kilku grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1440447 fot.1440448 fot.1440449 fot.1440450 fot.1440451 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1440447
1440448
1440449
1440450
1440451

ID 368 790 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Listek w Barlineckim PK), 2,5 km NW od miejscowości Lipy, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC47; data zbioru: 16 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pło mszarne nad jeziorkiem dystroficznym, wśród Sphagnum, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1442640 fot.1442641; zarodniki: -9,1!9,4-11,0 x -5,5!5,8-7,5 µm średnio 10,2 x 6,6 µm!, Q: 1,4-1,7 średnio 1,5!: fot.1442642; cheilocystydy: fot.1442643 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1442640
1442641
1442642
1442643

ID 369 842 oznaczenie: Galerina paludosa; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 9 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pło tofowiskowe wokół jezior, mchy torfowce, licznie; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Lokalizacja 1 - pło wokół jez. Muł; fot.1454468 fot.1454469 fot.1454470 fot.1454471; Lokalizacja 2 - pło torfowiskowe wokół jez. Korzonek; fot.1454472 fot.1454473 fot.1454474 fot.1454475 fot.1454476; Lokalizacja 3 - torfowisko wysokie w Wierzbinach; fot.1454477 fot.1454478 fot.1454479 [fotografie: tak];

1454468
1454469
1454470
1454471
1454472
1454473
1454474
1454475
1454476
1454477
1454478
1454479
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji