Tx: 2704
grzyby.pl

Galerina clavata (Velen.) Kühner

hełmówka wielkozarodnikowa
Galera clavata (Velen.) J.E. Lange · Galera fragilis var. clavata Velen. · Galerina heterocystis (G.F. Atk.) A.H. Sm. et Singer · Galerula hypnorum var. macrospora Maire
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa)
Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa)
Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa)
Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa)
Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa)
Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa)
Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Podmokłe miejsca, w tym łąki, pastwiska, torfowiska, lasy, zarośla; wśród mchów.

wybrane okazy · selected collections

#2
gd.130903-BGF_GD_BiePN_130903_0012
leg. Grażyna Domian, det. Błażej Gierczyk
/woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka, 0.6 km na NW od Szuszalewa/
/zielnik Błażeja Gierczyka/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: Galerina heterocystis), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: Galerina heterocystis), Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451] (as: Galerina heterocystis), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Galerina heterocystis), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Godzik (2019)[1962]Godzik (2019) Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych.[1962], Grzesiak & Wolski (2015)[1532]Grzesiak & Wolski (2015) Bryophilous species of the genus Galerina in peat bogs of Central Poland.[1532], Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Kujawa (2008)[1791]Kujawa & Kujawa (2008) Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure.[1791], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:08 1 znaleziska Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB53 352063 AB89 347785 BA69 332503 DD95 311861 DE56 374648 FG21 360774 360775 GC01 276559

ID 276 559 oznaczenie: Galerina clavata; lokalizacja: kilkaset metrów na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 30 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytkowane już wyrobisko pożwirowe, w trzcinowisku, na podłożu porośnietym mcham, jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131030/0011; uwagi: fot.616113 [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku];

616113

ID 311 861 oznaczenie: Galerina clavata; lokalizacja: Hermanów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 16 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszkami,: brzoza, topola, dąb, z ziemi wśród mchów, grupa kilku owocników; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.979814 [notatka: [bf:979261]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 979261 ;

ID 332 503 oznaczenie: Galerina clavata; lokalizacja: Charnowo, Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie, BA69; data zbioru: 18 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki, ziemia, dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005287; uwagi: fot.1146113 [notatka: [bf:956626]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 956626 ;

ID 347 785 oznaczenie: Galerina clavata; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2 km na SE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 14 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols bagienny, na porośniętych mchem odziomkach Alnus glutinosa i na bagnistej glebie, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1251357 fot.1251358 fot.1251359; zarodniki: 11,7-14,2 x 6,2-8,3 µm średnio 13,1 x 7,2 µm!, Q: 1,6-2,0 średnio 1,8!; fot.1251360; podstawki 4-zarodnikowe:; fot.1251361; cheilocystydy:; fot.1251362 fot.1251363; kaulocystydy:; fot.1251364 fot.1251365; sprzążek nie zaobserwowałam [notatka: tak] [fotografie: tak];

1251357
1251358
1251359
1251360
1251361
1251362
1251363
1251364
1251365

ID 352 063 oznaczenie: Galerina clavata; lokalizacja: Równina Goleniowska (prop. rez. Krzewina), 0,4 km na N od miejscowości Krzewina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB53; data zbioru: 30 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastająca borem sosnowym śródlądowa wydma, na ziemi wśród mchów, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1286667 fot.1286668 fot.1286669; zarodniki KOH!: 10-13,9 -15! x 5,6-7,4 -8,4! µm średnio 12,2 x 6,7 µm!, Q: 1,6-2,2 średnio 1,8!:; fot.1286670; podstawki 4-sterygmowe:; fot.1286671; cheilocystydy:; fot.1286672; pileocystydy:; fot.1286673; caulocystydy:; fot.1286674; sprzążek nie zaobserwowałam [notatka: tak] [fotografie: tak];

1286667
1286668
1286669
1286670
1286671
1286672
1286673
1286674

ID 360 774 oznaczenie: Galerina clavata; lokalizacja: Olchowiec (w pobliżu cerkwi, centrum wsi), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik przy cerkwii, na ziemi, pojedynczo, w grupie, kilka owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1369420 fot.1369421; Wątek [bf:882503] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 882503 ;

ID 360 775 oznaczenie: Galerina clavata; lokalizacja: Olchowiec (w pobliżu cerkwi, centrum wsi) Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik przy cerkwii, na ziemi, pojedynczo, w grupie, kilka owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka; uwagi: Wątek [bf:882503] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 882503 ;

ID 374 648 oznaczenie: Galerina clavata; lokalizacja: 0,8 km NW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 35" N i 19st 26' 59,2" E], DE56; data zbioru: 10 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa krzewiastych wierzb na obrzeżach śródleśnego olsu, na leżącym , omszałym pniu krzewiastej wierzby, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011506; uwagi: [bf:875600] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 875600 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji