jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Galerina clavata (Velen.) Kühner

hełmówka wielkozarodnikowa
na stronie — występowanie

występowanie

Podmokłe miejsca, w tym łąki, pastwiska, torfowiska, lasy, zarośla; wśród mchów.