grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Galerina clavata (Velen.) Kühner

hełmówka wielkozarodnikowa
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka nadrzewna (Galerina sideroides)Galerina cephalotricha
Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa)
03.09.2013, woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka, 0.6 km na NW od Szuszalewa; copyright © by Grażyna Domian
Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa)

występowanie

Podmokłe miejsca, w tym łąki, pastwiska, torfowiska, lasy, zarośla; wśród mchów.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130903.BGF_GD_BiePN_130903_0012.gd - Galerina clavata (hełmówka wielkozarodnikowa); woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka, 0.6 km na NW od Szuszalewa
130903-BGF_GD_BiePN_130903_0012
leg. Grażyna Domian, det. Błażej Gierczyk
/woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka, 0.6 km na NW od Szuszalewa/
/zielnik Błażeja Gierczyka/ #2