grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Galerina cephalotricha Kühner

Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka wielkozarodnikowa (Galerina clavata)hełmówka mchowa (Galerina atkinsoniana)