Tx: 1686
grzyby.pl

Rhodofomes roseus (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar

pniareczka różowa, pniarek różowy
Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
widok owocników z przodu
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
widok owocnika z góry
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
widok owocników z góry
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
młody owocnik, widok od przodu
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
widok owocnika z góry
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
hymenofor
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
przekrój
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
pokrój
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
pokrój
Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
hymenofor

opis

Rhodofomes roseus (pniareczka różowa)
pory
Owocniki małe, 30-80(100) mm szerokości, wystaje 10-30 mm, do 30 mm grubości, pory, miąższ i przyrastające części kapelusza w odcieniach różu; wieloletnie. Kapelusz bocznie przyrośnięty, kopytowaty, z rurkami nieco zbiegającymi po podłożu; owocniki czasem zrośnięte po kilka lub nietypowej formy; górna powierzchnia początkowo brudnoróżowa, szybko ciemnieje, szaroróżowa, purpurowobrązowa, czarniawa; powierzchnia początkowo przylegająco owłosiona, potem naga; nierówna, koncentrycznie żłobkowana, brodawkowana, czasem spękana; brzeg początkowo ostry, z wiekiem tępy i pofalowany; brzeg bez porów.

space

Miąższ białoróżowy do winnoróżowego, niewyrażnie strefowany, po wysuszeniu brudnocielisty; twardy, w konsystencji korkowaty lub zdrewniały, przy rozrywaniu kłaczkowato-włóknisty. Zapach słaby, grzybowy. Smak słaby, gorzkawy.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.43 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Nieczęsty, częstszy w wyższych położeniach, pospolicie w Białowieży. Owocniki wyrastają głównie na drewnie świerku, rzadziej na innych iglastych, sporadycznie na liściastych. W Polsce podlega ochronie.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

znaczenie gospodarcze

W Polsce podlega ochronie częściowej. Powoduje brunatną zgniliznę drewna. Na drewnie konstrukcyjnym, w kopalniach, piwnicach, tworzą się owocniki o nietypowej, nieregularnej lub rozpostartej formie.

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Leptoporus mollis (małoporek miękki) · GREJ: ID252587 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Rhodonia placenta (różoporek ceglastoczerwony) · GREJ: ID266922 (© autora fot.)
Gatunek wybitnie charakterystyczny różową barwą porów i miąższu.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła (2009)[1360]Chachuła (2009) Grzyby Pienin. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1360], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364] (as: Rhodofomes roseus), Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373] (as: F. roseus i Rhodofomes roseus), Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517] (as: Rhodofomes roseus), Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Halama (2015)[1567]Halama (2015) Grzyby.[1567], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Jaworski et al. (2016)[1613]Jaworski et al. (2016) Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns.[1613], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa et al. (2018)[1797]Kujawa et al. (2018) Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych.[1797], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Piętka (2013)[2090]Piętka (2013) Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa[2090], Piętka (2014)[2091]Piętka (2014) Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego.[2091], Szczepkowski (2020)[2320]Szczepkowski (2020) Pniarek różowy Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.[2320], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545], Yurchenko et al. (2023)[3748]Yurchenko et al. (2023) New occurrences of the rare fungus Boreostereum radiatum in Poland.[3748]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:02 1 znaleziska Rhodofomes roseus (pniareczka różowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DF96 24087 EG33 111518 FD44 373174 GC01 252009 GC02 254857 254860 273726 GC11 230647 GC12 252010 GC55 330843

ID 24 087 oznaczenie: Fomitopsis rosea; lokalizacja: 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF96; data zbioru: 18 cze 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk), na leżącej kłodzie (świerka?), grupa pięciu owocników bocznie osadzonych; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23903 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23903

ID 111 518 oznaczenie: Fomitopsis rosea; lokalizacja: Pieniński Park Narodowy, Ociemny Potok, EG33; data zbioru: 27 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-jodłowy, na kłodzie jodłowej, 33 owocniki rozrzucone pojedynczo na kłodzie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: tak; uwagi: owocniki o szerokości do 6 cm; fot.194737 [notatka: tak] [fotografie: tak];

194737

ID 230 647 oznaczenie: Fomitopsis rosea; lokalizacja: kilkaset metrów od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 19 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany w starszym wieku (świerk, grab, dąb, inne sporadycznie), na mocno zbutwiałym świerkowym drągu, prawdopodobnie używany jako podkład do składowania drewna, pozostały po jego zabraniu, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.635648; dyskusja w wątku: [bf:559937] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 559937 ;

ID 252 009 oznaczenie: Fomitopsis rosea; lokalizacja: około 2 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 12 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty (świerk, sosna), na pniaku świerkowym oraz na leżącym obok niego około metrowym kawałku pnia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony; uwagi: fot.724228 [bf:693331] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 693331 ;

ID 252 010 oznaczenie: Fomitopsis rosea; lokalizacja: około 800m na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 14 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu o starym drzewostanie świerkowym, częściowo poprzecinany z powodu obumierania drzew, na leżącym na ziemi kawałku pnia świerkowego, kilka owocników na rzazie pnia; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony; uwagi: fot.724231 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724231

ID 254 857 oznaczenie: Fomitopsis rosea; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 3 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 4 sty 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą świerka, na pniu powalinego świerka, dwa dojrzałe owocniki; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony; uwagi: fot.736466 fot.736467 fot.736468 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736466
736467
736468

ID 254 860 oznaczenie: Fomitopsis rosea; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 21 gru 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu modrzewiowego gdzie wycięto znaczną część drzewostanu, na pniu ściętego modrzewia na rzazie, w zasadzie dwa młode owocniki wyrastające tuż obok owocnika starego, jednocześnie go obrastając; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony; uwagi: fot.736491 fot.736492 fot.736493 fot.736494 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736491
736492
736493
736494

ID 273 726 oznaczenie: Fomitopsis rosea; lokalizacja: Pólko, teren rekreacyjny na skraju Puszczy Knyszyńskiej, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 2 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczna niewielka łączka, na pniu świerka służącego jako siedzisko wokół paleniska, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony; uwagi: fot.812434 fot.812435 fot.812436 fot.812437 fot.812438 fot.812439 [notatka: nie] [fotografie: tak];

812434
812435
812436
812437
812438
812439

ID 330 843 oznaczenie: Fomitopsis rosea; lokalizacja: Puszcza Białowieska, 6,1 km na SE od miejscowości Janowo w gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, kłoda Picea abies, na dwóch kłodach - pojedynczo i w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: BPN oddz. 190Bb, 190Cc!; fot.1133700 fot.1133701 fot.1133702 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1133700
1133701
1133702

ID 373 174 oznaczenie: Rhodofomes roseus; lokalizacja: ok 2500 m na NW od Zdżary, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD44; data zbioru: 22 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty-jodła,świerk,sosna, na powalonej jodle lub świerku, kilka owocników; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Magdalena Mularczyk,Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: [bf:1480776] fot.1490872 fot.1490873 fot.1490874 fot.1490875 fot.1490876 fot.1490877 fot.1490878 fot.1490879 fot.1490880 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1480776 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji