Tx: 2530
grzyby.pl

Disciotis venosa (Pers.) Arnould

krążkówka żyłkowana
Disciotis venosa (Pers.) Boud. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
pokrój
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)

owocnik

Owocnik półkulisty, miseczkowaty, także nieregularny, do płaskiego, rozpostartego, 60-200(250) mm średnicy; wewnętrzna strona ochrowa, żółobrązowa, jasnobrązowa, cynamonowobrązowa, żyłkowana z żyłkami zbiegającymi ku centrum; zewnętrzna powierzchnia omszona, biaława do ochrowej ze zbiegającymi żyłkami łączącymi się w króki, zagłębiony w podłożu trzon; brzeg podwinięty.

space

Fruitbody hemispherical, cup-like, also irregular, to flat, resupinate, 60-200(250) mm in diameter; inner surface ochre, yellow-brown, light brown, cinnamon-brown, venose with veins running to the centre, outer surface pubescent, whitish to ochre with decurrent veins joined together to form a short, buried in the substrate, stalk; margin incurved.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki hialinowe, gładkie, elipsoidalne, bez kropli tłuszczu, 19-23 x 12-13 µm.
Spore print white. Spores hyaline, smooth, ellipsoid, without an oil drop, 19-23 x 12-13 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.48 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadko. Owocniki wyrastają wiosną, pojedynczo lub w grupach, na ziem i na spróchniałym drewnie, w lasach i parkach, preferuje gleby wapienne, także w dolinach rzek, na glebach ciężkich, ilastych, wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych i porosłych mchami.
Rare. Sporocarps found in spring, solitary or gregarious, terrestrial, in forests and park grounds; calciphilous, also in river valleys, on heavy loamy soils, among herbaceous vegetation; hydrophilous and muscicolous.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna, smaczna. W Polsce podlega ochronie.
Edible.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Discina perlata · GREJ: ID230627 (© autora fot.)
Jest sporo podobnie wyglądających grzybów, jednak bez zapachu chloru i zwykle mniejszych np. Discina perlata, wyrastająca na rozkładającym się drewnie drzew iglastych lub w ich pobliżu.
There is a number of similarly looking fungi, but without chlorine odour and usually smaller e.g. Discina perlata, which grows on decaying conifer wood or in its proximity.

wybrane okazy · selected collections

#2
08 05 01 - 2
/Bieszczady/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020)[2173]Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) Krążkówka żyłkowana Disciotis venosa (Pers.) Arnould.[2173], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 299391 344120 BF24 357462 CA89 234905 235815 DA80 302135 DB05 357473 367405 367865 DF32 331383 DF78 165240 198599 DF85 99280 EF60 48835 EG09 30748 FG13 366460 FG22 180973 344872 FG24 304315 FG33 100567 184920

ID 30 748 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, woj. małopolskie, 2.5 km na SE, las Czerwonki, EG09; data zbioru: 29 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na polance w dolince potoku, wokół las jodłowy z grabem i dębem, nad potokiem olcha szara i czarna, Na ziemi pośród lepiężników różowych i innej roślinności zielnej, na ciemnej, gliniastej glebie, pojedynczo, w promieniu 2 m jeszcze trzy owocniki; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Krążkówka żyłkowana; fot.33071 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

33071

ID 48 835 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Kraków Nowa Huta, okolice stopnia wodnego Przewóz, EF60; data zbioru: 9 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (olcha, wierzba) w międzywalu Wisły, na ziemi, pojednynczo, około 15 owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-005; uwagi: . fot.64377 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

64377

ID 99 280 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF85; data zbioru: 10 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg), na ziemi, trzy owocniki pojedynczo około 2 m od siebie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/28.06.08; uwagi: Owocniki do 5-8 cm średnicy, hymenium brązowe, od spodu owocnik jasny, białobrązowy, miąższ miseczki grubości 2-4 mm, bardzo łamliwy, trzonek około 1 cm długości. Smak nie stwierdzalny, zapach chloru. Zarodniki 19x12,5 um, gładkie, elipsoidalne.; fot.168190 fot.168191 fot.168192 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

168190
168191
168192

ID 100 567 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: ok. 3,5 km N, Wola Niżna - okolice Polan Surowicznych, na lewym brzegu potoku o orientacji W --> E. Okolice Chatki Elektryków, FG33; data zbioru: 28 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpa nad potokiem, na glebie, w towarzystwie roślin widocznych na zdjęciach, na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych - ponad 10 owocników; leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BdPN/4.05.08; uwagi: Największy z owocników, przedstawiony z pokrywką obiektywu, miał szerokość ok. 8cm; fot.170764 fot.170765 fot.170766 fot.170767 fot.170768 fot.170769 fot.170770 fot.170771 fot.170772 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

170764
170765
170766
170767
170768
170769
170770
170771
170772

ID 165 240 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 6 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w rozległej dolnie koryta rzeki Skawinki, na pograniczu lasu łęgowego, w trawie na gliniastej ziemi, w grupie, około 20 szt.; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: Stanowisko to jest obserwowane od 2007 r. Owocniki pojawiały się co roku prócz 2009 r. Wydzielały bardzo mocny zapach chloru. Zdjęcia były robione podczas bardzo dużej wilgotności. Większość grzybów była w stanie zejściowym.; fot.338790 fot.338791 fot.338792 [notatka: nie] [fotografie: tak];

338790
338791
338792

ID 180 973 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 17 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami, na ziemi, pojedynczo i w grupach, kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.392890 fot.392891 fot.392892 fot.392893 [notatka: nie] [fotografie: tak];

392890
392891
392892
392893

ID 184 920 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: okolice Daliowej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 25 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na brzegu Wisłoka, na ziemi, na przestrzeni kilkudziesięciu metrów w grupach i pojedynczo 7 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.405956 fot.405957 fot.405958 [notatka: nie] [fotografie: tak];

405956
405957
405958

ID 198 599 oznaczenie: Disciotis venosa; • potwierdzenie ID165 240; lokalizacja: Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 3 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy w dolinie rzeki Skawinki, okolice ujścia strumyka Rzepnik do Skawinki, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: fot.484379 fot.484380 [notatka: nie] [fotografie: tak];

484379
484380

ID 234 905 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Bobrów, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 6 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, olsza, klon, świerk, ziemia, dwa owocniki; leg. M. Wilga, det. M. Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, u Kustosza bazy AK; uwagi: fot.661022 fot.661023 [notatka: tak, Spis grzybów TPK Gdańsk i najbliższych okolic] [fotografie: tak];

661022
661023

ID 235 815 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Czystej Wody, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 24 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad na obrzeżu lasu, jabłoń, czereśnia, wierzba, inne, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: fot.664249 [notatka: nie] [fotografie: tak];

664249

ID 302 135 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Gdańsk Oilwa Park im. Mickiewicza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 12 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec na brzegu stawu, lepiężniki, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0010984; uwagi: fot.931541 [notatka: nie] [fotografie: tak];

931541

ID 304 315 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: u podnóża Pasma Bukowicy w okolicy Darowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG24; data zbioru: 15 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej, twardej drogi, w pobliżu młode buki i jodły, na ziemi między kruszywem i w trawie, 8 owocników, pojedynczo i w grupie; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001647; uwagi: fot.941399; Wątek; [bf:850146] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 850146 ;

ID 331 383 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Bytom SE, pow. Bytom, woj. śląskie, DF32; data zbioru: 28 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Owocniki pojawiły się na terenie starych ogródków działkowych porośniętych głównie zdziczałymi drzewami owocowymi m.in.: jabłoń, grusza, orzech włoski, leszczyna, także krzewami ozdobnymi. Nieopodal rosły też modrzewie, świerki, czarny bez, topola osika., na gołej ziemi z niewielkimi ilościami mchu i traw, dwa owocniki w odległośi 1 metra; leg. Grażyna Żurawicka, det. Maciej Wacnik; eksykat: nie; uwagi: Owocniki w konsystencji kruche, odłamane kawałki owocnika posiadały zapach chloru fot.1138535 fot.1138536 fot.1138537 fot.1138538 fot.1138539 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1138535
1138536
1138537
1138538
1138539

ID 344 120 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Przemyśl , Wąwóz Maziarnia na Zniesieniu, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 9 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla tarniny i innych krzewów, na ziemi, 1 owocnik; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005532; uwagi: współrzędne stanowiska 49.771934 22.758499 [bf:841705]; związane wątki bio-forum.pl: 841705 ;

ID 344 872 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 9 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg potoku Panna, na ziemi pośród roślinności zielnej (lepiężniki i in. oraz wierzby, pojedynczo i po klika w grupie, ok. 10 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Zapach chloru; fot.1225042 fot.1225043 fot.1225044 fot.1225045 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1225042
1225043
1225044
1225045

ID 357 462 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Duszniki Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF24; data zbioru: 2 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przy strumieniu, młode buki w odległości ok 20m, 16.376564 , 50.373295, na ziemi, wśród niskiej roślinności, pomiędzy kamieniami, pojedynczo, kilka sztuk; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1335008 fot.1335009 [fotografie: tak];

1335008
1335009

ID 357 473 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Elbląg, 20 m. E od ul. Wschodniej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'58.3"N 19°27'07.2"E], DB05; data zbioru: 29 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w typie łęgowym z Tp, Wb, Brz. W tym miejscu głównie głogi i inne kolczaste (tarnina?), na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Wątek: [bf:1333693]; Zapach chloru [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1333693 ;

ID 366 460 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Rymanów, peryferie w południowej częsci miasta, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG13; data zbioru: 25 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: miejsce nieporośnięte trawą, jakby udeptana ścieżka, osłonięta od połudna zagajnikiem ( klony wierzby, głóg ), na ziemi, trzy owocniki w grupie; leg. det. Janusz Słowiński; eksykat: eksykat wyślę kustoszowi Błażej Gierczyk; uwagi: [bf:1219706] [notatka: [bf:1219706]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1219706 ;

ID 367 405 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Elbląg, 60 m. W od ul. Sybiraków, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'15.7"N 19°26'26.3"E], DB05; data zbioru: 7 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek pod linią WN, na gliniastej glebie, wśród roślinności zielnej, 5 lub 6 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: wątek: [bf:1422090] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1422090 ;

ID 367 865 oznaczenie: Disciotis venosa; lokalizacja: Jagodno, 900 m. SEE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'50.9"N 19°24'22.3"E], DB05; data zbioru: 3 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, w tym miejscu przede wszystkim głóg, w pobliżu topola, brzoza, na ziemi, w ściółce i wśród roślinności zielnej, 5 owocników w promieniu 4 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: zapach chloru; fot.1430260 fot.1430261 fot.1430262 fot.1430263 fot.1430264 fot.1430265 fot.1430266 fot.1430267 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1430260
1430261
1430262
1430263
1430264
1430265
1430266
1430267
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji