budowa owocnika

Owocniki o żywych barwach: żółtych, czerwonych, pomarańczowych, karminowych lub zielonych (zwłaszcza w blaszkach) i włóknistej osłonie całkowitej. Kapelusz drobnołuseczkowaty do gładkiego, suchy, rzadko higrofaniczny. Blaszki nieco wycięte i przyrośnięte. Miąższ cienki; smak zwykle gorzki. Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne z cienkim wyrostkiem.

space

występowanie

W Europie do rodzaju skórzak (Cortinarius subgen. Cortinarius sect. Dermocybe) należy ponad 25 gatunków. Są one grzyby mikoryzowymi zwykle ściśle związane z określonym partnerem.

space

wartość

Niejadalne.

Boczna powierzchnia młodych blaszek czerwona.

cortinarius phoenicus

cortinarius purpureus

Kapelusz czerwonobrązowy (miedzianordzawy). Trzon złotoochrowy, pokryty do połowy wysokości czerwonawymi włókienkami osłony. Miąższ brązowawy. Skórka żółta. Smak gorzki.

space

cortinarius fervidus

=================================================================================================

Boczna powierzchnia młodych blaszek pomarańczowa.

młode blaszki nie tak żywo pomarańczowe; brzeg kapelusza i góra trzonu resztek pomarańczowej osłony

podstawowa barwa trzonu ochrowożółta, zgaszona, żywiej żółta w górnej części, nad zasnówką; kapelusz zwykle z wyraźnym garbkiem i jedną lub kilkoma koncentrycznymi strefami depresji, zabarwiony dość równomiernie ochrowobrązowo do brązowoczerwonego, kasztanowego, mahoniowego; blaszki ochrowopomarańczowe z jaśniejszym, żółtawym ostrzem

Boczna powierzchnia młodych blaszek w odcieniach żółego, cytrynowa, musztardowa.

Niektóre części owocnika (poza blaszkami) wyraźnie miedzianoczerwono lub pomarańczowo zabarwione.

Cortinarius bataillei

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony
osłona na trzonie szarawobrązowa do brązowawooliwkowej w formie pasów na trzonie, nieraz bardzo wyraźnych; trzon u podstawy żywo pomarańczowy (skórka, kora, czasem także i miąższ); blaszki musztardowożółte, ostrze jaśniejsze, często ząbkowane; kapelusz rdzawobrązowy, z żółtawym tłem, lepiej widocznym na brzegu kapelusza pomiędzy rdzawymi włóknistymi łuseczkami

resztki osłony na trzonie w formie podłużnych włókien, pomarańczowe do miedzianoczerwonych

cortinarius uliginosus var. luteus

kapelusz nawet początkowo nie jest cały miedzianoczerwony, jest drobny, oliwkowożółty ku brzegowi jasnożółty; grzybnia u podstawy trzonu jasnożółta

space

także kapelusz jest miedzianoczerwony (przynajmniej u młodych egzemplarzy) i grzybnia u podstawy trzonu

Żadna część owocnika nie jest wyraźnie miedzianoczerwono lub pomarańczowo zabarwiona.

cortinarius croceus var. porphyreovelatus

trzon jasnożółty, czasem z zielonkawym odcieniem i zwykle bez pomarańczowej podstawy; w środkowej części trzon z wyraźnymi śladami osłony całkowitej, brązowoszare, fioletowobrązowawe, w formie nierównych pasów; blaszki jasnożółte do ciepłożółtych; kapelusz brązowooliwkowy, na brzegu jasno oliwkowożółty

space

trzon bez wyraźnych pasów resztek osłony całkowitej

brzeg kapelusza początkowo jasnożółty, oliwkowożółty, bez brązowych lub czerwonych odcieni

Cortinarius croceus var. croceus · zasłonak szafranowy

Cortinarius croceus
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
kapelusz z garbkiem, oliwkowobrązowy, z wiekiem rdzawy, na brzegu bardziej żółtooliwkowy, drobnołuseczkowaty

space

Boczna powierzchnia młodych blaszek w odcieniach oliwkowego lub ochrowa ale nie żółta jak w pkt. C.

cortinarius olivaceafuscus

cortinarius chrysolitus