Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr. (1838)

zasłonak cynamonowy skórzak cynamonowy
Dermocybe cinnamomea (L.) M.M. Moser · Cortinarius cinnamomeus Fr.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · spożywanie
Dermocybe sp.

w grupie, w mchu, pod świerkami; 24.09.1999, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski

Dermocybe sp.

w grupie, w mchu, pod świerkami

Cortinarius cinnamomeus (zasłonak cynamonowy)

owocnik

Kapelusz oliwkowocynamonowy, żółtobrązowy do cynamonowobrązowego; (15)30-55(80) mm średnicy, młody półkulisty, potem płaskowypukły z niewielkim garbkiem, jedynie w części centralnej nieco mięsisty; powierzchnia sucha, matowa do mniej lub bardziej zamszowatej (gładka); brzeg początkowo podwinięty, potem prosty.

space

Trzon w górnej części oliwkowżółty, w dole bardziej cynamonoworudy; 50-70 x 4-7 mm, równogruby, z bardzo delikatnymi włókienkami osłony, barwy rdzawobrunatnej, zasnówka szybko zanika, żółtordzawa.

space

Pileus olive-cinnamon, yellow-brown to cinnamon-brown; (15)30-55(80) mm in diameter, young hemispherical, later planoconvex and slightly umbonate, only centrally somewhat succulent; surface dry, dull to more or less suedelike(smooth); margin initially incurved, later straight.

space

Stipe upper part olive-yellow, lower more cinnamon-ginger coloured; 50-70 x 4-7 mm, equal, with very delicate veil fibrils, rusty-brown, cortina fugacious, yellow-rusty.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, z drobnymi brodawkami, 6-9 x 4-5.5 µm.

Spore print rusty-brown. Spores ellipsoid, finely verrucose, 6-9 x 4-5.5 µm.

występowanie

Pospolity, wyrasta w grupach, latem i jesienią w mszystych i wilgotnych lasach iglastych i liściastych.

Common, summer-fall, gregarious in wet coniferous and hardwood forests among mosses.

spożywanie

Niejadalny, być może trujący.

Inedible, can be poisonous.