grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Crustomyces subabruptus (Bourdot et Galzin) Jülich

skorupnik kolczasty
Cystostereum pini-canadense (Schwein.) Parmasto ssp. subabruptum (Bourdot et Galzin) Chamuris · Cystostereum subabruptum (Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Ryvarden · Crustomyces pini-canadensis (Schwein.) Jülich ssp. subabruptus (Bourdot et Galzin) Ginns et M.N.L. Lefebvre · Odontia subabrupta Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Uwaga! Gatunek różny od Cystostereum pini-canadense (Schwein.) Parmasto, Conspectus Systematis Corticiacearum: 170 (1968) [MB#312565]Crustomyces pini-canadensis (Schwein.) Jülich, Persoonia 10 (1): 140 (1978) [MB#312324]Radulum pini-canadense Schwein., Transactions of the American Philosophical Society 4 (2): 164 (1832) [MB#536418].

występowanie

W lasach bukowo-jodłowych, na leżących pniach i gałęziach buka i topoli osiki; latem i jesienią. Saprotrof.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony