grzyby.pl

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.

kolczatek strzępiasty
Creolophus cirrhatus (Pers.) P. Karst. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
na pniaku buka
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)

owocnik

Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Owocnik mniej więcej jednolicie zabarwiony, kremowy, ochrowy, różowawo-łososiowy, z wiekiem pomarańczowo-brązowy; 50-200 mm szerokości; składa się z wielu kolistawych, językowatych, nieregularnych i pofałdowanych płatów zrośniętych podstawą na wspólnym, grubym trzonie. Pojedyncze płaty szerokości 30-80 mm; ich górna powierzchnia pokryta nie w pełni wykształconymi płonnymi kolcami lub brodawkowana; brzeg podwinięty.

space

Miąższ barwy kapelusza lub jaśniejszy, w trzonie gruby; miękki, watowaty; zapach przyjemny, słodkawo-owocowy; smak łagodny.

Sporocarp more or less uniformly coloured, creamy, ochraceous, pinkish-salmon, with age orange-brown; 50-200 mm across; comprising numerous semicircular, linguate, irregular and undulating lobes fused together at the base of a common, thick stipe. Each lobe 30-80 mm broad; their upper surface covered with rudimentary sterile spines or verrucae; margin incurved.

space

Flesh colour of the cap or lighter, in the stipe thick; soft, cottony; odour pleasant, sweetish-fruity; taste mild.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Rzadki. Owocniki wyrastają latem i jesienią, zazwyczaj pojedynczo, na martwym drewnie różnych gatunków drzew liściastych; na pniakach i kłodach, przeważnie buka i dębów.
Rare. Summer fall, usually solitary, on dead hardwood wood of birch, beech, oaks and others, on stumps and logs.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

uwagi

Jest to charakterystycznie wyglądający rzadki grzyb nadrzewny. Nie powinno być problemu z jego rozpoznaniem.
It is a rare tree fungi with a characteristic appearance. Easy to distinguish.

wybrane okazy · selected collections

#9
02 08 11 - 1
leg. Marek Snowarski
/Krowiarki, Kotlina Kłodzka/
#5
tk.060823-200608233
leg. Tomasz Krzyszczyk
/Świnna Poręba/
#3
mj.CrCirr
leg. Mírek Junek
/Czechy/
#3
ah.060716-36640
leg. Anna Hreczka
/Olchowiec-Polany/
#5
ah.070707-70691
leg. Anna Hreczka, det. Anna Kujawa
/Czarnorzeki, pow. Krosno/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.284 [26II]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.70 [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Hericium cirrhatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-38 337037 AB-54 352970 AB-93 47433 118743 301732 AB-94 336709 306821 318085 288822 AC-37 363274 AE-59 121637 BB-00 188713 BF-36 11148 DA-80 335234 293204 DB-06 348447 DF-95 37095 73695 DF-96 48866 DG-04 72850 EG-19 122136 FF-93 70691 FG-21 36640 FG-22 180311

 ID11148  Creolophus cirrhatus; Kotlina Kłodzka, Krowiarki, G. Słupiec, BF-36; 2002.08.11; buczyna; na pniaku buka pojedynczy owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020811-1 herb. Snowarski, tak, notatka: 020811-1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID36640  Creolophus cirrhatus; między Olchowcem, a Polanami, powiat jasielski, FG-21; 2006.07.16; las grabowy; na martwym grabie jeden egzemplarz; leg. Anna Hreczka; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/4.12.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 44123 fot. 44124 fot. 44125

 ID37095  Creolophus cirrhatus; U podnóża Gronia Jana Pawła II. Tuz przy szlaku prowadzacym na szczyt z Rzyk Jagódek, 10 m, po lewj stronie za figurką św. Franciszka z Asyżu. Gmina Andrychów, Powiat Wadowice., DF-95; 2006.07.22; Las bukowo-jodłowy z poj. świerkiem i modrzewiem; Na pniu Fagus sylvatica Kilka owocników w wiązce; leg. Piotr Chachuła; det. Sebastian Pinczer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Na zboczu Gancarza(sąsiednia góra) znalazłem drugi owocnik tego gatunku.

fot. 45136 fot. 45137

 ID47433  Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,8 km na N od Binowa, AB-93; 2006.10.15; buczyna pomorska; na pniu powalonego starego buka w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61839

 ID48866  Creolophus cirrhatus; Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 2006.08.23; górski las bukowo-jodłowy; na pniaku bukowym jeden owocnik siedzący; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-08-233, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64484

ID70691 Creolophus cirrhatus; okolice miejscowości Czarnorzeki, pow Krosno, FF-93; 2007.07.07; głównie sosna i buk; na pniu bukowym cztery owocniki na tym samym pniu; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK (zostanie przesłany do kustosza bazy), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 105719 fot. 105720 fot. 105721

 ID72850  Creolophus cirrhatus; ok 6 km SE Czernichów, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Czernichów, DG-04; 2007.06.25; las liściasty, grabowo-bukowy nad Jeziorem Żywieckim, na zboczu skierowanym na SW; na ściętym bukowym pniu jeden owocnik składający się z kilkunastu elementów; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/4.08.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: rósł w miejscu bardzo zacienionym
fot. 110498 fot. 110499

 ID73695  Creolophus cirrhatus; Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 2007.08.11; Buczyna karpacka, wariant ubogi; na pniu buka (Fagus sylvatica) Dwa owocniki zrośnięte ze sobą; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st47'17,5"; E 19st23'15,0"; H 528 m n.p.m.
Owocniki 3,5x2,5cm

fot. 112616 fot. 112617

 ID118743  Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od najblizszych zabudowań Szczecina (Podjuchy), pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.13; buczyna pomorska; na pniu po wyciętym buku jedna wiązka pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Kolczatek strzępiasty
fot. 211080

 ID121637  Creolophus cirrhatus; Pogorze Kaczawskie, w połowie drogi Wleń - Bystrzyca, AE-59; 2006.10.03; las mieszany; na pniaku jawora; leg. Jacek Soboń; det. Czesław Narkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 218502 fot. 218503 fot. 218504

 ID122136  Creolophus cirrhatus; Dragaszów k. Ropicy Górnej, gorlicki Beskid Niski, EG-19; 2008.09.12; las jodłowy z bukiem i jaworem, przerzedzony wycinką drzew; na średnio zmurszałym pniaku po ściętym jaworze pojedynczy owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080912 Creolophus cirrhatus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Kolczatek strzępiasty

fot. 219504

ID180311 Creolophus cirrhatus; Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2010.09.2010; las mieszany z udziałem buka, jodły, sosny, leszczyny; zmurszały pniak 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 391062 fot. 391063 fot. 391064

 ID188713  Creolophus cirrhatus; Kołobrzeg-Mirocice, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.07.30; wilgotne zadrzewienie liściaste z udziałem wierzby, topoli, brzozy; na zmurszałej kłodzie topoli osiki pięć owocników w różnym stadium rozwoju; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TT/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 431468 fot. 431469 fot. 431470

ID288822 Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.31; kwaśna buczyna; na bukowej kłodzie pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868090 fot. 868091

ID293204 Creolophus cirrhatus; Gdańsk, ul. Polanki 122 (Dwór III), pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2016.10.29; składowisko drewna Zieleni Miejskiej; na poprzecznym przekroju pnia topoli jedno skupienie pozrastanych owocników ( w różnym stadium dojrzałości); leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, przekażę Ani Kujawie tak notatka: nie
uwagi: fot. 887182 fot. 887183 fot. 887184

ID301732 Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.06.12; żyzna buczyna; na odziomku pozostałym po ściętym buku kilkanaście pozrastanych ze sobą owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 929165 fot. 929166 fot. 929167

ID306821 Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa, ok. 1,4 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.09.17; żyzna buczyna (pohuraganowa powierzchnia nie poddana zabiegom gospodarczym); na odziomku złomu bukowego w dwóch wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 953908 fot. 953909 fot. 953910

ID318085 Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.09.29; buczyna z domieszką dębów; na odziomku obumierającego buka kilkanaście zrośniętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1023680 fot. 1023681 fot. 1023682

ID335234 Hericium cirrhatum; TPK Gdańsk Lasy Oliwskie, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2020.08.31; las mieszany, buk, sosna, świerk, inne; pień buka trzy owocniki; leg. Magdalena Małgowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1165972fot. 1165973fot. 1165974

ID336709 Creolophus cirrhatus; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.10.02; pobocze drogi w buczynie; na drewnie zagrzebanym w ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1176616 fot. 1176617 fot. 1176618

ID337037 Creolophus cirrhatus; prop. rez. Płoty w gm. Płoty, 1,2 km na NW od miejscowości Kocierz, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2020.10.08; buczyna; na odziomku po ściętym starym Fagus sylvatica w grupie - 4 zrośnięte owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1178661 fot. 1178662 fot. 1178663

ID348447 Hericium cirrhatum; Elbląg, Las Bażantarnia, 120 m. SEE od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.28; Las z dominacją buka; Na grubym, powalonym (ale jeszcze nie murszejącym), pniu buka, wyrastające z głębokiego pęknięcia. 1 (?) owocnik rozgałęziony; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'31.3"N 19°27'58.3"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1254813.html
Owocnik zaobserwowany 28.08.2021, próbki zebrane następnego dnia

ID352970 Creolophus cirrhatus; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 2,7 km na NE od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2021.11.14; okrajek łęgu olszowego; na kłodzie Fagus sylvatica w wiązce - kilkanaście pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1295142 fot. 1295143 fot. 1295144 fot. 1295145 fot. 1295146

ID363274 Creolophus cirrhatus; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,2 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.23; kwaśna dąbrowa; na pniaku po ściętym Quercus pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1388432 fot. 1388433 fot. 1388434

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji