Tx: 1944
grzyby.pl

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.

kolczatek strzępiasty
Creolophus cirrhatus (Pers.) P. Karst. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
na pniaku buka
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)

owocnik

Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Owocnik mniej więcej jednolicie zabarwiony, kremowy, ochrowy, różowawo-łososiowy, z wiekiem pomarańczowo-brązowy; 50-200 mm szerokości; składa się z wielu kolistawych, językowatych, nieregularnych i pofałdowanych płatów zrośniętych podstawą na wspólnym, grubym trzonie. Pojedyncze płaty szerokości 30-80 mm; ich górna powierzchnia pokryta nie w pełni wykształconymi płonnymi kolcami lub brodawkowana; brzeg podwinięty.

space

Miąższ barwy kapelusza lub jaśniejszy, w trzonie gruby; miękki, watowaty; zapach przyjemny, słodkawo-owocowy; smak łagodny.

Sporocarp more or less uniformly coloured, creamy, ochraceous, pinkish-salmon, with age orange-brown; 50-200 mm across; comprising numerous semicircular, linguate, irregular and undulating lobes fused together at the base of a common, thick stipe. Each lobe 30-80 mm broad; their upper surface covered with rudimentary sterile spines or verrucae; margin incurved.

space

Flesh colour of the cap or lighter, in the stipe thick; soft, cottony; odour pleasant, sweetish-fruity; taste mild.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty)
Rzadki. Owocniki wyrastają latem i jesienią, zazwyczaj pojedynczo, na martwym drewnie różnych gatunków drzew liściastych; na pniakach i kłodach, przeważnie buka i dębów.
Rare. Summer fall, usually solitary, on dead hardwood wood of birch, beech, oaks and others, on stumps and logs.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

uwagi

Jest to charakterystycznie wyglądający rzadki grzyb nadrzewny. Nie powinno być problemu z jego rozpoznaniem.
It is a rare tree fungi with a characteristic appearance. Easy to distinguish.

wybrane okazy · selected collections

#9
02 08 11 - 1
leg. Marek Snowarski
/Krowiarki, Kotlina Kłodzka/
#5
tk.060823-200608233
leg. Tomasz Krzyszczyk
/Świnna Poręba/
#3
mj.CrCirr
leg. Mírek Junek
/Czechy/
#3
ah.060716-36640
leg. Anna Hreczka
/Olchowiec-Polany/
#5
ah.070707-70691
leg. Anna Hreczka, det. Anna Kujawa
/Czarnorzeki, pow. Krosno/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301] (as: Hericium cirrhatum), Błoński (1888)[2610]Błoński (1888) Spis roślin skrytokwiatowych zebranych w r. 1887 w Puszczy Białowieskiéj.[2610], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373] (as: Hericium cirrhatum), Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Hericium cirrhatum), Chlebicki (2008)[1393]Chlebicki (2008) Grzyby nadrzewne Gorców.[1393] (as: Hericium cirrhatum), Domański et al. (1963)[2711]Domański et al. (1963) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960).[2711], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Eichler (1899)[2746]Eichler (1899) Przyczynek do flory grzybów okolic miasta Międzyrzeca.[2746], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Hericium cirrhatum), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: H. cirrhatum), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Hericium cirrhatum), Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: Hericium cirrhatum), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mowszowicz (1948)[3023]Mowszowicz (1948) Przyczynek do poznania fitocenoz mikologicznych biorących udział w rozkładzie drewna i ściółki leśnej.[3023], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Staszkiewicz (2000)[3248]Staszkiewicz (2000) Rezerwaty przyrody.[3248], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471] (as: C. cf. cirrhatus), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (1991)[3389]Wojewoda (1991) Changes in macrofungal flora of Cracow (S. Poland).[3389], Wojewoda (1996)[3392]Wojewoda (1996) Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes.[3392], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534] (as: Hericium cirrhatum), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Hericium cirrhatum)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Hericium cirrhatum (kolczatek strzępiasty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB38 337037 AB54 352970 AB93 47433 118743 301732 AB94 288822 306821 318085 336709 374429 AC37 363274 AE59 121637 BB00 188713 BF36 11148 DA80 293204 335234 DB06 348447 DF95 37095 73695 DF96 48866 DG04 72850 EG19 122136 FF93 70691 FG21 36640 FG22 180311

ID 11 148 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Kotlina Kłodzka, Krowiarki, G. Słupiec, BF36; data zbioru: 11 sie 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na pniaku buka, pojedynczy owocnik; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 020811-1 herb. Snowarski; uwagi: [notatka: 020811-1] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 36 640 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: między Olchowcem, a Polanami, powiat jasielski, FG21; data zbioru: 16 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowy, na martwym grabie, jeden egzemplarz; leg. Anna Hreczka, det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/4.12.06; uwagi: fot.44123 fot.44124 fot.44125 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

44123
44124
44125

ID 37 095 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: U podnóża Gronia Jana Pawła II. Tuz przy szlaku prowadzacym na szczyt z Rzyk Jagódek, 10 m, po lewj stronie za figurką św. Franciszka z Asyżu. Gmina Andrychów, Powiat Wadowice., DF95; data zbioru: 22 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-jodłowy z poj. świerkiem i modrzewiem, Na pniu Fagus sylvatica, Kilka owocników w wiązce; leg. Piotr Chachuła, det. Sebastian Pinczer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PC/3.02.12; uwagi: Na zboczu Gancarza sąsiednia góra! znalazłem drugi owocnik tego gatunku.; fot.45136 fot.45137 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

45136
45137

ID 47 433 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,8 km na N od Binowa, AB93; data zbioru: 15 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu powalonego starego buka, w wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/21.07.07; uwagi: fot.61839 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61839

ID 48 866 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF96; data zbioru: 23 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las bukowo-jodłowy, na pniaku bukowym, jeden owocnik siedzący; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-08-233; uwagi: . fot.64484 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

64484

ID 70 691 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: okolice miejscowości Czarnorzeki, pow Krosno, FF93; data zbioru: 7 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie sosna i buk, na pniu bukowym, cztery owocniki na tym samym pniu; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK (zostanie przesłany do kustosza bazy); uwagi: fot.105719 fot.105720 fot.105721 [notatka: nie] [fotografie: tak];

105719
105720
105721

ID 72 850 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: ok 6 km SE Czernichów, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Czernichów, DG04; data zbioru: 25 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, grabowo-bukowy nad Jeziorem Żywieckim, na zboczu skierowanym na SW, na ściętym bukowym pniu, jeden owocnik składający się z kilkunastu elementów; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/4.08.07; uwagi: rósł w miejscu bardzo zacienionym; fot.110498 fot.110499 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110498
110499

ID 73 695 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF95; data zbioru: 11 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka, wariant ubogi, na pniu buka (Fagus sylvatica), Dwa owocniki zrośnięte ze sobą; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/PC/6.02.12; uwagi: N 49st47'17,5"; E 19st23'15,0"; H 528 m n.p.m.; Owocniki 3,5x2,5cm; fot.112616 fot.112617 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

112616
112617

ID 118 743 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od najblizszych zabudowań Szczecina (Podjuchy), pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 13 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu po wyciętym buku, jedna wiązka pozrastanych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/3.11.08; uwagi: Kolczatek strzępiasty; fot.211080 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

211080

ID 121 637 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Pogorze Kaczawskie, w połowie drogi Wleń - Bystrzyca, AE59; data zbioru: 3 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniaku jawora; leg. Jacek Soboń, det. Czesław Narkiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.218502 fot.218503 fot.218504 [notatka: nie] [fotografie: tak];

218502
218503
218504

ID 122 136 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Dragaszów k. Ropicy Górnej, gorlicki Beskid Niski, EG19; data zbioru: 12 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z bukiem i jaworem, przerzedzony wycinką drzew, na średnio zmurszałym pniaku po ściętym jaworze, pojedynczy owocnik; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080912 Creolophus cirrhatus>; uwagi: Kolczatek strzępiasty; fot.219504 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219504

ID 180 311 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 4 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z udziałem buka, jodły, sosny, leszczyny, zmurszały pniak, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: tak; uwagi: fot.391062 fot.391063 fot.391064 [notatka: nie] [fotografie: tak];

391062
391063
391064

ID 188 713 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Kołobrzeg-Mirocice, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 30 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotne zadrzewienie liściaste z udziałem wierzby, topoli, brzozy, na zmurszałej kłodzie topoli osiki, pięć owocników w różnym stadium rozwoju; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TT/30.12.11; uwagi: fot.431468 fot.431469 fot.431470 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

431468
431469
431470

ID 288 822 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na bukowej kłodzie, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.868090 fot.868091 [notatka: tak] [fotografie: tak];

868090
868091

ID 293 204 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Gdańsk, ul. Polanki 122 (Dwór III), pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 29 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: składowisko drewna Zieleni Miejskiej, na poprzecznym przekroju pnia topoli, jedno skupienie pozrastanych owocników ( w różnym stadium dojrzałości); leg. det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, przekażę Ani Kujawie,; uwagi: fot.887182 fot.887183 fot.887184 [notatka: nie] [fotografie: tak];

887182
887183
887184

ID 301 732 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 12 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na odziomku pozostałym po ściętym buku, kilkanaście pozrastanych ze sobą owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.929165 fot.929166 fot.929167 [notatka: tak] [fotografie: tak];

929165
929166
929167

ID 306 821 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,4 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna (pohuraganowa powierzchnia nie poddana zabiegom gospodarczym), na odziomku złomu bukowego, w dwóch wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.953908 fot.953909 fot.953910 [notatka: tak] [fotografie: tak];

953908
953909
953910

ID 318 085 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów, na odziomku obumierającego buka, kilkanaście zrośniętych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1023680 fot.1023681 fot.1023682 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1023680
1023681
1023682

ID 335 234 oznaczenie: Hericium cirrhatum; lokalizacja: TPK Gdańsk Lasy Oliwskie, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 31 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, buk, sosna, świerk, inne, pień buka, trzy owocniki; leg. Magdalena Małgowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1165972 fot.1165973 fot.1165974 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1165972
1165973
1165974

ID 336 709 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie, na drewnie zagrzebanym w ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1176616 fot.1176617 fot.1176618 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1176616
1176617
1176618

ID 337 037 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: prop. rez. Płoty w gm. Płoty, 1,2 km na NW od miejscowości Kocierz, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 8 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na odziomku po ściętym starym Fagus sylvatica, w grupie - 4 zrośnięte owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1178661 fot.1178662 fot.1178663 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1178661
1178662
1178663

ID 348 447 oznaczenie: Hericium cirrhatum; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, 120 m. SEE od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'31.3"N 19°27'58.3"E], DB06; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z dominacją buka, Na grubym, powalonym (ale jeszcze nie murszejącym), pniu buka, wyrastające z głębokiego pęknięcia., 1 (?) owocnik rozgałęziony; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1254813]; Owocnik zaobserwowany 28.08.2021, próbki zebrane następnego dnia [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1254813 ;

ID 352 970 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 2,7 km na NE od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 14 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek łęgu olszowego, na kłodzie Fagus sylvatica, w wiązce - kilkanaście pozrastanych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1295142 fot.1295143 fot.1295144 fot.1295145 fot.1295146 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295142
1295143
1295144
1295145
1295146

ID 363 274 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,2 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 23 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna dąbrowa, na pniaku po ściętym Quercus, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1388432 fot.1388433 fot.1388434 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1388432
1388433
1388434

ID 374 429 oznaczenie: Creolophus cirrhatus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Trawiasta Buczyna), 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na odziomkowej części pnia Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1501503 fot.1501504 fot.1501505 fot.1501506 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1501503
1501504
1501505
1501506
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji