takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius anserinus (Velen.) Rob. Henry