fot. bk-Cortinarius_anserinus_leg.B.Kudlawiec_det.T.Slusarczyk_Lasy_Srodkowopomorskie_3 — copyright © by Barbara Kudławiec
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cortinarius anserinus

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Lasy Środkowopomorskie · copyright © by Barbara Kudławiec