takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus romagnesianus Singer