grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis kubickae (Pilát et Svrček) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus kubickae Pilát et Svrček
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisczernidłak omączony (Coprinopsis laanii)Coprinopsis romagnesiana
Coprinopsis kubickae
01.07.2012, Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Wlenia; copyright © by Jacek Soboń
Coprinopsis kubickae
Coprinopsis kubickae

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120701.01072012-2JS.jsb - Coprinopsis kubickae; Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Wlenia
120701-01072012-2JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Wlenia/ #3