grzyby.pl

Coprinopsis kubickae (Pilát et Svrček) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus kubickae Pilát et Svrček
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis kubickae
Coprinopsis kubickae
Coprinopsis kubickae

występowanie

Brak w czekliście. [105]

wybrane okazy · selected collections

#3
jsb.120701-01072012-2JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Wlenia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Coprinopsis kubickae na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 311904 CB-95 359009 CE-01 324518 DA-90 198014

 ID198014  Coprinus kubickae; Kowale, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-90; 2012.01.25; doniczkowa hodowla; na łodygach draceny pojedyncze owocniki wyrastają na łodygach rośliny; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120130/0001, tak, notatka: w wątku; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: w okresie 24.01.-26.04.2012 wyrosło ponad 30 owocników; zdjęcia w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/469700.html

 ID311904  Coprinopsis kubickae; Puszcza Bukowa, 1,3 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2006.06.23; szuwar trzcinowy na śródleśnym oczku wodnym; na łodydze trzciny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/050625/0001, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/41410.html

 ID324518  Coprinopsis kubickae; Ruda Milicka, pow. milicki, woj. dolnośląskie, CE-01; 2014.08.03; staw rybny, szuwar trzcinowy; na łodydze trzciny grupka; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/140803/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Staw Przelotny. Siedlisko:
fot. 1077010
Owocniki:
fot. 1077011fot. 1077012

ID359009 Coprinopsis kubickae; Nadleśnictwo Różanna, Oddział nr 39, okolice Krówki Leśnej, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CB-95; 2022.06.25; Szuwary na brzegu oczka wodnego w borze sosnowym; \i{Juncus sp.} 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki; det. P. Drzewiecki, B. Gierczyk; eksykat: Tak - zostanie przesłany, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji