Tx: 2718
grzyby.pl

Coprinopsis kubickae (Pilát et Svrček) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus kubickae Pilát et Svrček
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis kubickae
Coprinopsis kubickae
Coprinopsis kubickae

występowanie

Brak w czekliście. [105]

wybrane okazy · selected collections

#3
jsb.120701-01072012-2JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Wlenia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2011)[1489]Gierczyk et al. (2011) Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato.[1489] (as: Coprinopsis kubickae), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Coprinopsis kubickae), Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Coprinopsis kubickae)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:08 1 znaleziska Coprinopsis kubickae na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB93 311904 CB95 359009 CE01 324518 DA90 198014

ID 198 014 oznaczenie: Coprinus kubickae; lokalizacja: Kowale, pow. gdański, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 25 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: doniczkowa hodowla, na łodygach draceny, pojedyncze owocniki wyrastają na łodygach rośliny; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120130/0001; uwagi: w okresie 24.01.-26.04.2012 wyrosło ponad 30 owocników; zdjęcia w wątku: [bf:469700] [notatka: w wątku] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 469700 ;

ID 311 904 oznaczenie: Coprinopsis kubickae; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 23 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szuwar trzcinowy na śródleśnym oczku wodnym, na łodydze trzciny, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/050625/0001; uwagi: Gatunek omówiony w wątku [bf:41410] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 41410 ;

ID 324 518 oznaczenie: Coprinopsis kubickae; lokalizacja: Ruda Milicka, pow. milicki, woj. dolnośląskie, CE01; data zbioru: 3 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: staw rybny, szuwar trzcinowy, na łodydze trzciny, grupka; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/140803/0001; uwagi: Staw Przelotny. Siedlisko:; fot.1077010; Owocniki:; fot.1077011 fot.1077012 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1077010
1077011
1077012

ID 359 009 oznaczenie: Coprinopsis kubickae; lokalizacja: Nadleśnictwo Różanna, Oddział nr 39, okolice Krówki Leśnej, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CB95; data zbioru: 25 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szuwary na brzegu oczka wodnego w borze sosnowym, \i{Juncus sp.}, 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki, det. P. Drzewiecki, B. Gierczyk; eksykat: Tak - zostanie przesłany; uwagi: [bf:1348310] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1348310 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji