takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Coprinopsis phaeospora (P. Karst.) P. Karst.

Coprinus phaeosporus P. Karst.