grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinopsis erythrocephala (Lév.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak różowawy
Coprinus erythrocephalus (Lév.) Fr.
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisCoprinopsis phaeosporaCoprinopsis echinospora

występowanie

Na poboczach dróg leśnych, na ziemi, na resztkach liści, gałązek.