grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinopsis erythrocephala (Lév.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak różowawy
Coprinus erythrocephalus (Lév.) Fr. (główna w czekliście)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisCoprinopsis phaeosporaczernidłak szorstkozarodnikowy (Coprinopsis echinospora)

występowanie

Na poboczach dróg leśnych, na ziemi, na resztkach liści, gałązek.