jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinopsis macrocephala (Berk.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak wełnistotrzonowy
Coprinus macrocephalus (Berk.) Berk.
na stronie — występowanie

występowanie

Na pastwiskach, na odchodach, na oborniku.