grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis echinospora (Buller) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak szorstkozarodnikowy
Coprinus echinosporus Buller
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisczernidłak różowawy (Coprinopsis erythrocephala)czernidłak wełnistotrzonowy (Coprinopsis macrocephala)