grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis echinospora (Buller) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus echinosporus Buller
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisczernidłak różowawy (Coprinopsis erythrocephala)czernidłak wełnistotrzonowy (Coprinopsis macrocephala)