takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Coprinopsis foetidella (P.D. Orton) A. Ruiz & G. Muñoz

Coprinus foetidellus P.D. Orton