grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis foetidella (P.D. Orton) A. Ruiz & G. Muñoz

Coprinus foetidellus P.D. Orton
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisczernidłak wełnistotrzonowy (Coprinopsis macrocephala)Coprinopsis tigrinella