grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Pholiotina vestita (Fr.) Singer

stożkówka migdałowatozarodnikowa
Conocybe vestita (Fr.) Kühner
Pholiotina Pholiotina Pholiotina PholiotinaPholiotinaPholiotina vexansstożogłówka zimowo-jesienna (Pholiotina velata)
GREJ: ID281075 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID281075 (© autora fot.)
GREJ: ID281075 (© autora fot.)
GREJ: ID281075 (© autora fot.)