takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon var. dentatomarginata (Watling) Hauskn.

Conocybe dentatomarginata Watling
GREJ: ID230946 (© autora fot.); copyright © by GREJ