grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon var. dentatomarginata (Watling) Hauskn.

Conocybe dentatomarginata Watling
Pholiotina Pholiotina Pholiotina PholiotinaPholiotinaPholiotina nemoralisstożkówka brązowawa (Pholiotina brunnea)
GREJ: ID230946 (© autora fot.); copyright © by GREJ