GREJ

Clitopilus scyphoides (Fr.) Singer

bruzdniczek cienkokapeluszowy
na stronie — znaleziska