GREJ

Clitopilus scyphoides (Fr.) Singer

bruzdniczek cienkokapeluszowy
na stronie — znaleziska
Clitopilus scyphoides (bruzdniczek cienkokapeluszowy)
24.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Clitopilus scyphoides (bruzdniczek cienkokapeluszowy)
Clitopilus scyphoides (bruzdniczek cienkokapeluszowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060925.2.06 - Clitopilus scyphoides (bruzdniczek cienkokapeluszowy); Puszcza Białowieska
060925-2
/Puszcza Białowieska/ #2
znalezisko 20060924.19.06 - Clitopilus scyphoides (bruzdniczek cienkokapeluszowy); Puszcza Białowieska
060924-19
/Puszcza Białowieska/ #1