fot. jsb-DSC_5067 (794×794) — copyright © by Jacek Soboń
f. reductus
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Clitopilus scyphoides (bruzdniczek cienkokapeluszowy)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.10.2010, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń