niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Ramaria stricta (Pers.) Quél.

koralówka sztywna gałęziak zbity
na stronie — występowanie · znaleziska