red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. & Ryvarden