red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto