Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin

kurzawka otrębiasta
Lycoperdon ericetorum Pers. ss. auct. · Lycoperdon furfuraceum Schaeff.
na stronie — znaleziska
Bovista aestivalis (kurzawka otrębiasta)

pokrój; 13.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

Bovista aestivalis (kurzawka otrębiasta)

młody owocnik w zbliżeniu

Bovista aestivalis (kurzawka otrębiasta)

capillitium with tiny pits, in lactophenol

znalezisko 20000713.6.00 - Bovista aestivalis (kurzawka otrębiasta); Dolny Śląsk, lasy milickie

14f · 20000713.6.00
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/

znalezisko 20060625.1.06 - Bovista aestivalis (kurzawka otrębiasta); Borova, Svaty Jan Moravski, Słowacja

5f · 20060625.1.06
/Borova, Svaty Jan Moravski, Słowacja/

znalezisko 20060624.8.06 - Bovista aestivalis (kurzawka otrębiasta); Svaty Jan Moravski, Słowacja

4f · 20060624.8.06
leg. M. Jeppson, Adamcik, det. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/