takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Arrhenia baeospora (Singer) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

GREJ: ID230081 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID254547 (© autora fot.)