takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Arrhenia obscurata (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

GREJ: ID276562 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID276562 (© autora fot.)