red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden