grzyby.pl

Amyloporia sinuosa (Fr.) Rajchenb., Gorjón et Pildain

jamkoporka pogięta, jamkówka pogięta
Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. [główna w czekliście] · Coriolellus vaporarius (Pers.) Domanski · Poria vaporaria Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amyloporia sinuosa (jamkoporka pogięta)
24.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Amyloporia sinuosa (jamkoporka pogięta)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na pniakach i leżących kłodach drzew liściastych, świerku, jodły; także na drewnie konstrukcyjnym sosnowym i świerkowym.W lasach, na pniakach i leżących kłodach drzew liściastych, świerku, jodły; także na drewnie konstrukcyjnym sosnowym i świerkowym.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060924.10.06 - Amyloporia sinuosa (jamkoporka pogięta); Puszcza Białowieska
060924-10
/Puszcza Białowieska/ #5