grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst.

Antrodia Antrodia Antrodia AntrodiaAntrodiajamkokora rzędowa (Neoantrodia serialis)Antrodia sordida
Antrodia sinuosa
24.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Antrodia sinuosa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060924.10.06 - Antrodia sinuosa; Puszcza Białowieska
060924-10
/Puszcza Białowieska/ #5