red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst.

na stronie — znaleziska