jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss.

strzępkobłonka włóknista